เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1451 วัด
สำนักสงฆ์
84 วัด
ที่พักสงฆ์
71 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1620 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8546 รูป
สามเณร
325 รูป
แม่ชี
91 รูป
ศิษย์วัด
35 คน
บุคคลทั่วไปชาย
40 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
50 คน
ทั้งหมด
9087 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
41 รูป
สามเณร
28 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
73 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7378 รูป
ลาสิกขา
25 รูป
มรณภาพ
5 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ - นามสกุล
พระครูปลัด บริพัฒน์ แซ่อึ้ง

ฉายา
ยสชาโต

สถานภาพ
พระภิกษุ (ไทย)

อายุ
67 ปี

E-mail
-

Line ID
-

Facebook
-

คุณสมบัติ

เป็นครูสอนนักธรรม
เป็นครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

จำนวนเข้าดู : 136

ปรับปรุงล่าสุด : 5 มีนาคม พ.ศ. 2565 09:49:04

ข้อมูลเมื่อ : 22 กันยายน พ.ศ. 2564 06:04:36

 
 
 
 

ประวัติ


พระครูปลัดบริพัฒน์ (บริพัฒน์ ยสชาโต)

สถานะเดิม ชื่อ นายบริพัฒน์ นามสกุล แซ่อึ้ง เกิดวัน อังคาร ขึ้น ๒ ค่ำเดือน ๕ ปี วอก ตรงกับวันที่ ๑๓ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๔๙๙ บิดาชื่อ นายจิวเมิง แซ่อึ้ง มารดาชื่อ นางช้อฮุ้ง แซ่แต้ ภูมิลำเนา เลขที่ ๑๓/๒ แขวงทวีวัฒนา เขตพระโขนง จังหวัดกรุงเทพมหานคร
อุปสมบท วันพฤหัสบดี ขึ้น ๒ ค่ำเดือนอ้าย(๑) ปี กุล ตรงกับวันที่ ๒๓ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๓๘ วัดสันติธรรม ตำบลหนองกรด อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์
พระอุปัชฌาย์ พระครูนิมิตรธรรมสุนทร วัดสันติธรรม ตำบลหนองกรด อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์
พระกรรมวาจาจารย์ พระสายหยุด ธมฺมกาโม วัดสันติธรรม ตำบลหนองกรด อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์
พระอนุสาวนาจารย์ พระครูสมุห์บุญเยี่ยม วัดสันติธรรม ตำบลหนองกรด อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์
♦วิทยฐานะ♦
สำเร็จการศึกษาประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนวัดพลับพลาชัย แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม แขวงท่าพระ เขตภาษีเจริญ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
พ.ศ.๒๕๓๖ สอบได้ น.ธ.เอก สำนักเรียนวัดอ้อมน้อย จังหวัดสมุทรสาคร
สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี สาขาการพุทธศาสาตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ในพระราชูปถัมภ์ ตำบลอ้อมใหญ่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
สำเร็จการศึกษาปริญญาโท สาขาการพุทธศาสาตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ในพระราชูปถัมภ์ ตำบลอ้อมใหญ่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
พ.ศ.๒๕๕๖ สำเร็จการศึกษา เปรียญธรรม ๑-๒
♦งานการศึกษา♦
เป็นครูสอนพระปริยัติธรรม สำนักเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง
พ.ศ.๒๕๕๙ ได้รับแต่งตั้งพระครูฐานานุกรม ในพระราชภัทรญาณ(วิ) วัดสุทัศนเทพวราราม ที่ พระครูปลัด

สมณศักดิ์

พระครูฐานา
ได้รับ พ.ศ. 2559

วุฒิการศึกษาทางธรรม

นักธรรม

นักธรรมเอก ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2537
เปรียญธรรม
เปรียญธรรม 1-2 ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2556

วุฒิทางโลก

วุฒิที่ได้รับ ปริญญาโท
ปีที่จบ พ.ศ. 2556
มหามงกุฎราชวิทยาลัย