เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1451 วัด
สำนักสงฆ์
84 วัด
ที่พักสงฆ์
71 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1620 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8549 รูป
สามเณร
325 รูป
แม่ชี
91 รูป
ศิษย์วัด
36 คน
บุคคลทั่วไปชาย
40 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
50 คน
ทั้งหมด
9091 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
41 รูป
สามเณร
28 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
73 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7377 รูป
ลาสิกขา
28 รูป
มรณภาพ
5 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ - นามสกุล
พระนิภัทร์ สุดา

ฉายา
ภทฺทสุโต

สถานภาพ
พระภิกษุ (ไทย)

อายุ
28 ปี

E-mail
-

Line ID
-

Facebook
-

คุณสมบัติ

เป็นครูสอนนักธรรม

จำนวนเข้าดู : 124

ปรับปรุงล่าสุด : 5 มีนาคม พ.ศ. 2565 10:27:07

ข้อมูลเมื่อ : 22 กันยายน พ.ศ. 2564 07:50:48

 
 
 
 

ประวัติ


พระนิภัทร์ ภทฺทสุโต

สถานะเดิม ชื่อ นายนิภัทร์ นามสกุล สุดา เกิดวันจันทร์ ขึ้น ๑๑ ค่ำเดือน ๘ ปี จอ ตรงกับวันที่ ๑๘ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๗ บิดาชื่อ นายจินต์ สุดา มารดาชื่อ นางสด พันธ์แก่น ภูมิลำเนา เลขที่ ๔๕ หมู่ ๕ บ้านหนองกาด ตำบลลมศักดิ์ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ
อุปสมบท วันพฤหัสบดี แรม ๖ ค่ำเดือน ๖ ปี วอก ตรงกับวันที่ ๒๖ เดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๙ วัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
พระอุปัชฌาย์ พระครูสุนทรสาครกิจ วัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
พระกรรมวาจาจารย์ พระครูสาครเขมคุณ วัดอ้อมน้อย ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
พระอนุสาวนาจารย์ พระมหาอานนท์ ภูริวฑฺฒโน วัดเจษฎาราม พระอารามหลวงตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

วิทยฐานะ
สำเร็จการศึกษาประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนบ้านหนองกาด
สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนวัดไพรบึงวิทยา
สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนวัดไพรบึงวิทยา
พ.ศ.๒๕๕๓ สำเร็จการศึกษา นักธรรมชั้นเอก
พ.ศ.๒๕๖๐ สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี สาขารัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
♦งานการศึกษา♦
พ.ศ.๒๕๖๐ เป็นครูสอนนักธรรม
พ.ศ.๒๕๖๑ เป็นครูพระสอนศีลธรรม

วุฒิการศึกษาทางธรรม

นักธรรม

นักธรรมเอก ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2553

วุฒิทางโลก

วุฒิที่ได้รับ ปริญญาตรี
ปีที่จบ พ.ศ. 2555
วิทยาลัยสงฆ์พุทธปีชัญญาศรีทวารวดี