เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1451 วัด
สำนักสงฆ์
84 วัด
ที่พักสงฆ์
71 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1620 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8549 รูป
สามเณร
325 รูป
แม่ชี
91 รูป
ศิษย์วัด
36 คน
บุคคลทั่วไปชาย
40 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
50 คน
ทั้งหมด
9091 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
41 รูป
สามเณร
28 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
73 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7377 รูป
ลาสิกขา
28 รูป
มรณภาพ
5 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ - นามสกุล
พระครูสังฆรักษ์ ธนิต แก้วเรณู

ฉายา
นาถสีโล

สถานภาพ
พระภิกษุ (ไทย)

อายุ
62 ปี

E-mail
-

Line ID
-

Facebook
-

คุณสมบัติ

เป็นครูสอนนักธรรม

จำนวนเข้าดู : 144

ปรับปรุงล่าสุด : 5 มีนาคม พ.ศ. 2565 09:49:53

ข้อมูลเมื่อ : 22 กันยายน พ.ศ. 2564 06:16:24

 
 
 
 

ประวัติ


พระครูสังฆรักษ์ธนิต (ธนิต นาถสีโล)

สถานะเดิม ชื่อ นายธนิต นามสกุล แก้วเรณู เกิดวัน ศุกร์ แรม ๖ ค่ำเดือน อ้าย(๑) ปี ชวด ตรงกับวันที่ ๙ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๓ บิดาชื่อ นายประกิต แก้วเรณู มารดาชื่อ นางบุญเนียม วงท์ไซร์ ภูมิลำเนา เลขที่ ๒๕๖ หมู่ ๓ ตำบลคลองจินดา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
อุปสมบท วันอาทิตย์ แรม ๗ ค่ำเดือน ๔ ปี กุล ตรงกับวันที่ ๑๐ เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๓๙ วัดปรีดาราม ตำบลคลองจินดา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม พระอุปัชฌาย์ พระครูสถิตโชติคุณ วัดปรีดาราม ตำบลคลองจินดา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
พระกรรมวาจาจารย์ พระนกแก้ว กมโม วัดบางช้างใต้ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
พระอนุสาวนาจารย์ พระครูสมุห์นิพนธ์ วัดปรีดาราม ตำบลคลองจินดา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

วิทยฐาน
สำเร็จการศึกษาประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนวัดปรีดาราม ตำบลคลองจินดา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
♦งานการศึกษา♦
พ.ศ.๒๕๖๑ เป็นครูสอนนักธรรม สำนักเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง
♦สมณศักดิ์♦
พ.ศ.๒๕๕๒ ได้รับแต่งตั้งพระครูฐานานุกรม ในพระราชธรรมเมธี วัดป่ามหานิกาย ที่ พระครูสังฆรักษ์

สมณศักดิ์

พระครูฐานา
ได้รับ พ.ศ. 2552

วุฒิการศึกษาทางธรรม

นักธรรม

นักธรรมเอก ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2559