เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8380 รูป
สามเณร
309 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
33 คน
บุคคลทั่วไปชาย
40 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
52 คน
ทั้งหมด
8903 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
27 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
71 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7225 รูป
ลาสิกขา
33 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

ศาสนบุคคล

มีโชค จรุงพันธ์ุ

วัดวังขนายทายิการาม

ต. วังขนาย อ. ท่าม่วง

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 25-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 25-10-2564

เอกอาทิตย์ อินมอญ

วัดวังขนายทายิการาม

ต. วังขนาย อ. ท่าม่วง

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 25-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 25-10-2564

เจตสฤษฎ์ เกลี้ยงประเสริฐ

วัดเทพมงคล

ต. หนองปลาไหล อ. หนองปรือ

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 24-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 24-10-2564

จีรศักดิ์ อู่ทอง

วัดเทพมงคล

ต. หนองปลาไหล อ. หนองปรือ

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 24-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 24-10-2564

สามเณรธีรธรรม นามศักดิ์

วัดศรีสุทธาราม

ต. บางหญ้าแพรก อ. เมืองสมุทรสาคร

จ. สมุทรสาคร

ข้อมูลเมื่อ : 22-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 04-08-2566

สามเณรปฎิภาณ ดอกรัก

วัดราษฎร์ประชุมชนาราม

ต. ท่ามะขาม อ. เมืองกาญจนบุรี

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 16-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 30-12-2564

สามเณรพัสกร เขียวเซ็น

วัดราษฎร์ประชุมชนาราม

ต. ท่ามะขาม อ. เมืองกาญจนบุรี

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 16-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 30-12-2564

สามเณรธรรมาวุฒิ เขียนบัณฑิตย์

วัดไผ่โรงวัว

ต. บางตาเถร อ. สองพี่น้อง

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 15-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 02-02-2565

สามเณรธนพันธ์ โคควาง

วัดทุ่งตลิ่งชัน

ต. หนองโอ่ง อ. อู่ทอง

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 14-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 29-01-2567

สามเณรอนุชิต เค็มบิง

วัดพรสวรรค์

ต. หนองบ่อ อ. สองพี่น้อง

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 12-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 01-03-2565

สามเณรธิเบศ ศรีวิเศษ

วัดรางกร่าง

ต. ศรีสำราญ อ. สองพี่น้อง

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 12-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 19-01-2565

สามเณรศรายุธ วิฑูรรุ่งเรืองชัย

วัดหนองเสือ

ต. หนองดินแดง อ. เมืองนครปฐม

จ. นครปฐม

ข้อมูลเมื่อ : 12-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 19-07-2565

สามเณรพลธร สง่างาม

วัดเขาเทพนิมิต

ต. แก่งเสี้ยน อ. เมืองกาญจนบุรี

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 11-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 11-10-2564

สามเณรอนุชิต เพชรเลิศ

วัดพระงาม

ต. พระปฐมเจดีย์ อ. เมืองนครปฐม

จ. นครปฐม

ข้อมูลเมื่อ : 10-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 28-03-2565

นรภัทร วงษ์กัณฑา

ดอนสามง่าม

ต. ท่าเสา อ. ท่ามะกา

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 10-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 06-02-2565

สามเณรวรพจน์ โตแก้ว

วัดหนองหูช้าง

ต. หนองปรือ อ. หนองปรือ

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 08-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 08-10-2564

สามเณรธีทัศน์ ศรีลาชัย

วัดสาลวัน

ต. ศาลายา อ. พุทธมณฑล

จ. นครปฐม

ข้อมูลเมื่อ : 08-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 04-01-2565

สามเณรเจษฎา ศรีคำพา

วัดสาลวัน

ต. ศาลายา อ. พุทธมณฑล

จ. นครปฐม

ข้อมูลเมื่อ : 08-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 04-01-2565

สามเณรนิธิกฤษฎ์ เทพประสิทธิ์

วัดสัปรสเทศ

ต. วังยาง อ. ศรีประจันต์

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 07-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 21-01-2565

สามเณรชยากร สามวัดสุข

วัดศรีประชาวัฒนาราม

ต. บางปลา อ. บางเลน

จ. นครปฐม

ข้อมูลเมื่อ : 07-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 22-08-2565

สามเณรอธิราช โจระสา

วัดห้วยจระเข้

ต. พระปฐมเจดีย์ อ. เมืองนครปฐม

จ. นครปฐม

ข้อมูลเมื่อ : 05-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 04-02-2565

สามเณรธนวัฒน์ บัวงาม

แก่งแคบ

ต. ท่ากระดาน อ. ศรีสวัสดิ์

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 05-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 11-06-2565

สามเณรภัทรดนัย ชาญสาริกิจ

วัดพรสวรรค์

ต. หนองบ่อ อ. สองพี่น้อง

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 05-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 01-03-2565

สามเณรอชิตพล บูชา

วัดพรสวรรค์

ต. หนองบ่อ อ. สองพี่น้อง

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 05-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 01-03-2565

สามเณรพิชญ์พงศ์ ชีรัตน์

วัดพรสวรรค์

ต. หนองบ่อ อ. สองพี่น้อง

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 05-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 01-03-2565

สามเณรวรินทร์พงษ์ ประจำเมือง

วัดพรสวรรค์

ต. หนองบ่อ อ. สองพี่น้อง

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 05-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 01-03-2565

สามเณรสุชาติ กอวี

วัดพรสวรรค์

ต. หนองบ่อ อ. สองพี่น้อง

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 05-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 01-03-2565

สามเณรรพีภัทร จะดอม

วัดพรสวรรค์

ต. หนองบ่อ อ. สองพี่น้อง

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 05-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 01-03-2565

สามเณรอนุภัทร หมื่นชำนาญ

วัดพรสวรรค์

ต. หนองบ่อ อ. สองพี่น้อง

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 05-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 01-03-2565

สามเณรธรรมรัตน์ เซี่ยงหลิว

วัดพรสวรรค์

ต. หนองบ่อ อ. สองพี่น้อง

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 05-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 01-03-2565

306 รายการ / 11 หน้า
3
4
5
6
7
8
9