เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8361 รูป
สามเณร
302 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
33 คน
บุคคลทั่วไปชาย
39 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
53 คน
ทั้งหมด
8877 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
25 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
69 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7207 รูป
ลาสิกขา
35 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดสัปรสเทศ

รหัสวัด
02720509001

ชื่อวัด
วัดสัปรสเทศ

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
ปี 2412

วันรับวิสุงคามสีมา
ปี 2499

ที่อยู่
วัดสัปรสเทศ

เลขที่
162

หมู่ที่
6

ซอย
-

ถนน
สุพรรณ-ชัยนาท

แขวง / ตำบล
วังยาง

เขต / อำเภอ
ศรีประจันต์

จังหวัด
สุพรรณบุรี

ไปรษณีย์
72140

เนื้อที่
24 ไร่ 2 งาน 07 ตารางวา

มือถือ
0818568912

จำนวนเข้าดู : 1485

ปรับปรุงล่าสุด : 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 18:02:21

ข้อมูลเมื่อ : 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 10:08:17

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

วัดสัปรสเทศ ไม่ปรากฏข้อมูลที่แน่ชัดว่าสร้างขึ้นในยุคสมัยใด แต่ตามหลักฐานทางภูมิศาสตร์ ที่วัดสัปรสเทศ
ตั้งอยู่ริมแม่น้ำท่าจีน ตรงบริเวณส่วนโค้งของแม่น้ำ และจากหลักฐานการขุดค้นพบพระพุทธรูปหินทรายแดงในบริเวณที่ตั้งวัด
ซึ่งปัจจุบันประดิษฐานเป็นพระประธานอยู่ในวิหารวัดสัปรสเทศ โดยผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์สันนิษฐานว่าเป็นชุมชนโบราณ มีอายุอยู่ในช่วงยุคสมัยกรุงศรีอยุธยา
วัดสัปรสเทศมีพื้นที่ตั้งวัดประมาณ 24 ไร่เศษ ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งเป็นวัด เมื่อปีพุทธศักราช 2412
ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อปีพุทธศักราช 2499 มีหลวงพ่อพระพุทธสามัคคีชัยบรมโพธิสัตว์ เป็นพระประธานภายในอุโบสถ
วัดสัปรสเทศมีเจ้าอาวาสปกครองวัดเท่าที่ทราบนามตามลำดับคือ
ลำดับที่ 1 พระอาจารย์นิล
ลำดับที่ 2 พระอาจารย์เดช
ลำดับที่ 3 พระอาจารย์คง
ลำดับที่ 4 พระอาจารย์คุ่ย พุ่มเข็ม
ลำดับที่ 5 พระอาจารย์เปี่ยม ศรีวิเชียร
ลำดับที่ 6 พระอาจารย์เปรื่อง ศรีเดิมมา
ลำดับที่ 7 พระอาจารย์รอด
ลำดับที่ 8 พระครูใหญ่ ไพรฤทธิ์
ลำดับที่ 9 พระครูสถิตธรรมคุณ
และปัจจุบันมีพระครูภัทรกิตติสาร ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดสัปรสเทศ
ภายในมณฑปวัดสัปรสเทศท่านจะได้พบกับความงดงามของพระแท่นดงรังจำลอง รอยพระพุทธบาท และพระพุทธรูปปางถวายพระเพลิงซึ่ งหาชมได้ยากในปัจจุบัน อีกทั้งยังมีภาพวาดจิตรกรรมฝาผนังโดยจิตรกรผู้มีชื่อเสียง คุณสง่า มะยุระ ที่วาดไว้เมื่อปีพุทธศักราช 2468 ซึ่งปัจจุบันเกิดการชำรุดทรุดโทรมไปตามกาลเวลา และที่ริมแม่น้ำท่าจีนภายในวัด ยังมีวังมัจฉาซึ่งเป็นที่รวมตัวของหมู่ปลานานาชนิด มีจุดบริการอาหารปลา ให้ทุกท่านได้พักผ่อน และทำบุญทำทาน เป็นการพักกายพักใจอย่างแท้จริง
วัดสัปรสเทศเป็นศาสนสถานเก่าแก่และสำคัญแห่งหนึ่งในอำเภอศรีประจันต์ ภายในวัดมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย มีการสร้างถาวรวัตถุต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ญาติโยม เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในชุมชน น้อมนำคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพื่อกล่อมเกลาจิตใจ ส่งเสริมให้ทุกคนมีความฝักใฝ่ในธรรมมะ ประพฤติดีปฏิบัติชอบ อันจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาก่อเกิดเป็นความเจริญรุ่งเรืองแก่วัดสัปรสเทศ อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี และประเทศชาติสืบต่อไป

เอกสารเกี่ยวกับวัด 1 : โฉนดที่ดิน (340.27 kb)

เอกสารเกี่ยวกับวัด 2 : โฉนดที่ดิน (2.09 mb)

เอกสารเกี่ยวกับวัด 3 : โฉนดที่ดิน (1.99 mb)

แผนที่ภาพ

แผนที่ Google Map

Google Map Link
กดดู

รายการพระ

พระครูภัทรกิตติสาร กิตฺติภทฺโท

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 05-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 24-01-2565

พระสุวรรณ คนฺถิโก

ข้อมูลเมื่อ : 07-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 21-01-2565

พระสุเทพ สุตธมฺโม

ข้อมูลเมื่อ : 07-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 21-01-2565

พระประสาน ทีปธมฺโม

ข้อมูลเมื่อ : 07-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 21-01-2565

พระสุคนธ์ จิรธมฺโม

ข้อมูลเมื่อ : 07-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 21-01-2565

พระอรรถ ธมฺมปาโล

ข้อมูลเมื่อ : 07-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 21-01-2565

พระจำนงค์ ถามิโก

ข้อมูลเมื่อ : 07-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 21-01-2565

สามเณรนิธิกฤษฎ์ เทพประสิทธิ์

ข้อมูลเมื่อ : 07-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 21-01-2565

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

ทอดกฐินสามัคคี

ข้อมูลเมื่อ : 19-10-2564

เปิดดู 372 ครั้ง

บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ปี พ.ศ. ๒๕๖๒

ข้อมูลเมื่อ : 19-10-2564

เปิดดู 585 ครั้ง

บวชเนกขัมมะบารมี วันมาฆะบูชา ปี พ.ศ. ๒๕๖๓

ข้อมูลเมื่อ : 19-10-2564

เปิดดู 277 ครั้ง

เทศกาลงานบุญประเพณี

เวียนเทียนวันวิ...

วันที่จัดงาน : 18-05-2562

เปิดดู 116 ครั้ง

โครงการสวดมนต์ข...

วันที่จัดงาน : 31-12-2663

เปิดดู 82 ครั้ง

ปูชนียวัตถุสถาน

พระแท่นดงรังจำล...

ข้อมูลเมื่อ : 09-02-2565

เปิดดู 112 ครั้ง

วีดีโอพระพุทธศาสนา

ขอเชิญฟังเทศน์ม...

ข้อมูลเมื่อ 27-02-2565

เปิดดู 71 ครั้ง

เทศน์มหาชาติวัด...

ข้อมูลเมื่อ 18-10-2564

เปิดดู 339 ครั้ง

กราบไหว้ขอพรพระ...

ข้อมูลเมื่อ 18-10-2564

เปิดดู 136 ครั้ง

สาระธรรม

สุภาษิต ต้นไม้พูดได้

ข้อมูลเมื่อ : 19-10-2564

เปิดดู 541 ครั้ง

สื่อมีเดีย

คติธรรม

ข้อมูลเมื่อ : 26-01-2565

เปิดดู 127 ครั้ง

สำนักปฏิบัติธรรม

ทรัพย์สินของวัด

โครงการและกิจกรรมเด่น

จิตอาสาพัฒนาวัด

ข้อมูลเมื่อ : 25-01-2565

ทำบุญกับวัด

ยังไม่มีข้อมูลทำบุญกับวัด