เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8320 รูป
สามเณร
296 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
33 คน
บุคคลทั่วไปชาย
39 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
53 คน
ทั้งหมด
8830 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
25 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
69 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7166 รูป
ลาสิกขา
36 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดห้วยจระเข้

รหัสวัด
2730101003

ชื่อวัด
วัดห้วยจระเข้

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
ปี 2440

วันรับวิสุงคามสีมา
วันที่ 09 เดือน กรกฎาคม ปี 2443

ที่อยู่
-

เลขที่
447

หมู่ที่
-

ซอย
-

ถนน
พิพิธประสาท

แขวง / ตำบล
พระปฐมเจดีย์

เขต / อำเภอ
เมืองนครปฐม

จังหวัด
นครปฐม

ไปรษณีย์
73000

เนื้อที่
- ไร่ - งาน - ตารางวา

Facebook
คลิกดู

มือถือ
0850760974

คุณสมบัติวัด

เป็นวัดพัฒนาตัวอย่าง
เป็นสำนักปฏิบัติธรรม
เป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม
เป็นศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์
เป็นศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
เป็นหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล (อปต.)
เป็นมูลนิธิ

จำนวนเข้าดู : 2641

ปรับปรุงล่าสุด : 14 ตุลาคม พ.ศ. 2564 16:46:13

ข้อมูลเมื่อ : 28 กันยายน พ.ศ. 2564 19:50:57

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

ประวัติวัดห้วยจระเข้
วัดห้วยจระเข้  ถูกสร้างขึ้น ณ ปีใด ไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัด แต่สันนิษฐานว่าน่าจะสร้างขึ้นหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ ทรงโปรดให้ขุดคลองขึ้นเพื่อใช้เป็นเส้นทางในการพระราชดำเนินมานมัสการองค์พระปฐมเจดีย์ โดยคลองแห่งนี้ มีชื่อว่า "คลองเจดีย์บูชา" ซึ่งจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ จารึกไว้จารึกไว้ว่าคลองเจดีย์บูชาถูกขุดขึ้นมาปี พ.ศ. ๒๔๐๗ โดยตั้งอยู่ตรงข้ามกับโรงเรียนนายร้อยห้วยจระเข้

วัดห้วยจระเข้ มีเจ้าอาวาสองค์แรก คือ พระครูปราจิณทิศบริหาร ในสมัยนั้นดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าคณะแขวงตลาดใหม่ ซึ่งก็คือ เจ้าคณะอำเภอสามพรานในปัจจุบัน และหลังจากนั้นในปี ร.ศ.๑๑๙   พระครูปราจิณทิศบริหารได้นำหนังสือขอพระราชทานวิสุงคามสีมา โดยให้ พระยาสุนทรบุรี ข้าหลวงเทศาภิบาลสำเร็จราชการมณฑลนครไชยศรี กราบบังคมทูล พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ขอพระราชทานวิสุงคามสีมา  และพระองค์ทรงพระราชทานให้แก่วัดห้วยจระเข้ เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม รัตนโกสินทร์ศก ๑๑๙ (พ.ศ.๒๔๔๓)

ต่อมาหลวงปู่นาค เดิมท่านจำพรรษาอยู่ที่วัดพระปฐมเจดีย์ และขณะนั้นรัชกาลที่ ๕ โปรดให้ย้ายกุฏิสงฆ์ออกจากทางด้านทิศเหนือไปตั้งทางด้านทิศใต้ ซึ่งพระครูปัจฉิมทิศบริหาร (นาค โชติโก) ขณะนั้นมีตำแหน่งปกครองคณะสงฆ์ รองเจ้าคณะใหญ่มณฑล นครไชยศรี ผู้รักษาองค์พระปฐมเจดีย์ประจำทิศตะวันตก ท่านหาย้ายกุฏิไปทางใต้ขององค์พระปฐมเจดีย์ไม่ แต่ท่านกลับย้ายมาจำพรรษาที่วัดห้วยจระเข้แห่งนี้ กับพระครูปราจิณทิศบริหาร เมื่อปี พ.ศ.๒๔๔๗  และหลังจากที่พระครูปราจิณทิศบริหารมรณภาพลง พระครูปัจฉิมทิศบริหาร  หรือ หลวงปู่นาค ก็ขึ้นดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาส มาจนถึงปี พ.ศ.๒๔๕๓  ได้มรณภาพลงพระครูอุตตรการบดี (สุข ปทุมสฺสวณฺโณ) เป็นเจ้าอาวาสได้เปลี่ยนชื่อวัดเป็น วัดนาคโชติโกราม แต่ประชาชนทั่วไปไม่นิยมเรียก จึงเรียกชื่อว่า วัดใหม่ห้วยจระเข้ และต่อมาคำว่า "ใหม่" ประชาชนก็ไม่นิยมเรียกจึงเหลือแต่ชื่อว่า "วัดห้วยจระเข้" มาจนถึงปัจจุบันนี้

"วัดห้วยจระเข้" สังกัด "มหานิกาย" ตั้งอยู่ในเขตปกครองคณะสงฆ์ ตำบลพระปฐมเจดีย์ เขต ๒ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม คณะสงฆ์ภาค ๑๔

ทำเนียบเจ้าอาวาสวัดห้วยจระเข้
๑.พระครูปัจฉิมทิศบริหาร   (นาค โชติโก)          พ.ศ. ๒๔๔๑ - ๒๔๕๓
๒.พระครูอุตตรการบดี       (สุข ปทุมสฺสวณฺโณ ) พ.ศ. ๒๔๕๓ - ๒๔๙๗
๓.พระครูอุตตรการบดี       (ล้ง กิตฺตินธโร)         พ.ศ. ๒๔๙๖ - ๒๕๒๗
๔.พระมงคลชัยวัฒน์         (เสงี่ยม อาริโย)        พ.ศ.๒๕๒๗ - ๒๕๖๐
๕.พระครูสุจิตกิจจานุกูล    (เฉลียว สุจิตฺโต)        พ.ศ.๒๕๖๐ - ปัจจุบัน

 

แผนที่ Google Map

Google Map Link
กดดู

รายการพระ

พระครูสุจิตกิจจานุกูล (เฉลียว) สุจิตฺโต

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 04-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 28-12-2564

พระมหาถาวร ฐานวโร

ข้อมูลเมื่อ : 05-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 13-01-2565

พระปลัดดำรงศักดิ์ ธมฺมธโร

ข้อมูลเมื่อ : 05-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 15-07-2566

พระใบฎีกาสุชาติ อภิชาโต

ข้อมูลเมื่อ : 05-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 23-01-2565

พระมหาสมัคร ธมฺมิโก

ข้อมูลเมื่อ : 05-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 14-01-2565

พระมหามานะ สุภาทโร

ข้อมูลเมื่อ : 05-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 14-01-2565

พระมหาศุภณัฐ ญาณสุภโณ

ข้อมูลเมื่อ : 05-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 04-02-2565

พระมหารักษ์ติปัชญ์ สิริคุตฺโต

ข้อมูลเมื่อ : 05-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 14-01-2565

พระมหาณฐพงษ์ ฐิตรตโน

ข้อมูลเมื่อ : 05-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 04-02-2565

พระมหาสมนึก คุณเสฏฺโฐ

ข้อมูลเมื่อ : 05-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 04-02-2565

พระมหาทศพร คุเณสโก

ข้อมูลเมื่อ : 05-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 04-02-2565

พระมหานมา ธมฺเมสโก

ข้อมูลเมื่อ : 05-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 04-02-2565

พระมหาจิรพงศ์ นนฺทมาโน

ข้อมูลเมื่อ : 05-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 06-02-2565

พระมหาทัศน์เทพ เทวธมฺโม

ข้อมูลเมื่อ : 05-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 04-02-2565

พระมหาชูชาติ ธมฺฺมทีโป

ข้อมูลเมื่อ : 05-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 04-02-2565

พระมหานิติกร ธมฺมธีโร

ข้อมูลเมื่อ : 05-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 04-02-2565

พระมหาลิขิต รสฺมิปุตโต

ข้อมูลเมื่อ : 05-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 04-02-2565

พระสมุห์อรุณ อรุโณ

ข้อมูลเมื่อ : 05-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 23-01-2565

พระสมุห์ธวัชชัย ฐานยุตฺโต

ข้อมูลเมื่อ : 05-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 04-02-2565

พระสมุห์สิปปภาส มหาสิปฺโป

ข้อมูลเมื่อ : 05-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 04-02-2565

พระใบฎีกาธีรยุทธ จนฺโทภาโส

ข้อมูลเมื่อ : 05-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 04-02-2565

พระชำนาญ ธมฺมโกวิโท

ข้อมูลเมื่อ : 05-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 04-02-2565

พระบุญเลิศ อินฺทวีโร

ข้อมูลเมื่อ : 05-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 04-02-2565

พระสมศักดิ์ สนฺตจิตโต

ข้อมูลเมื่อ : 05-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 04-02-2565

พระณรงค์ ฐิตสทฺโธ

ข้อมูลเมื่อ : 05-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 04-02-2565

พระอภิวัฒน์ จนฺทสาโร

ข้อมูลเมื่อ : 05-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 04-02-2565

พระอัศวิน ธมฺมจกฺโก

ข้อมูลเมื่อ : 05-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 04-02-2565

พระสาโรช ธมฺมิโก

ข้อมูลเมื่อ : 05-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 04-02-2565

พระทศพร กลฺยาโณ

ข้อมูลเมื่อ : 05-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 04-02-2565

พระสมบัติ สมฺปนฺนพโล

ข้อมูลเมื่อ : 05-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 04-02-2565

พระใบฎีกาพิเชษฐ์ ฐิตญาโณ

ข้อมูลเมื่อ : 05-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 27-07-2565

พระนันทพล สุนนฺโท

ข้อมูลเมื่อ : 05-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 04-02-2565

พระสิริโรจน์ ธมฺมิโก

ข้อมูลเมื่อ : 05-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 04-02-2565

พระอนุรักษ์ ปุญฺญรกฺโข

ข้อมูลเมื่อ : 05-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 04-02-2565

พระบุญชู ธมฺเมสโก

ข้อมูลเมื่อ : 05-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 04-02-2565

พระอนันต์ ปณีตจิตฺโต

ข้อมูลเมื่อ : 05-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 04-02-2565

พระเอกชัย เอกจิตฺโต

ข้อมูลเมื่อ : 05-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 04-02-2565

พระสุนัน ปุญฺญนนฺโท

ข้อมูลเมื่อ : 05-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 04-02-2565

พระอภิรักษ์ ภทฺทติสโส

ข้อมูลเมื่อ : 05-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 04-02-2565

พระรังสฤษดิ์ รติธมฺโม

ข้อมูลเมื่อ : 05-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 04-02-2565

พระอนุชิต สุภทฺโท

ข้อมูลเมื่อ : 05-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 04-02-2565

พระภาคภูมิ สิริวัณโณ

ข้อมูลเมื่อ : 05-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 04-02-2565

พระวิธี เทวสาโร

ข้อมูลเมื่อ : 05-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 14-09-2565

พระเฉลิมพล วรธมฺโม

ข้อมูลเมื่อ : 05-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 04-02-2565

พระเกียรติกูล มงฺคลกุโล

ข้อมูลเมื่อ : 05-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 04-02-2565

พระวีระศักดิ์ วีรสกฺโก

ข้อมูลเมื่อ : 05-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 04-02-2565

พระชาญณรงค์ พลวณฺโณ

ข้อมูลเมื่อ : 05-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 04-02-2565

พระวีสรายุทธ ฉนฺทกโร

ข้อมูลเมื่อ : 05-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 04-02-2565

พระนที นาถธมฺโม

ข้อมูลเมื่อ : 05-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 04-02-2565

พระอภิชาติ อภิชาโต

ข้อมูลเมื่อ : 05-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 04-02-2565

สามเณรอธิราช โจระสา

ข้อมูลเมื่อ : 05-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 04-02-2565

พระประโยชน์ จนฺทโชโต

ข้อมูลเมื่อ : 05-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 04-02-2565

พระเสรีวัฒน์ ฉนฺทธมฺโม

ข้อมูลเมื่อ : 11-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 04-02-2565

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

งานกฐินสามัคคี วัดห้วยจระเข้

ข้อมูลเมื่อ : 05-10-2564

เปิดดู 1659 ครั้ง

เทศกาลงานบุญประเพณี

ยังไม่มีข้อมูลเทศกาลงานบุญประเพณี

ปูชนียวัตถุสถาน

วิหารบูรพาจารย์

ข้อมูลเมื่อ : 05-10-2564

เปิดดู 1009 ครั้ง

อุโบสถวัดห้วยจร...

ข้อมูลเมื่อ : 05-10-2564

เปิดดู 1960 ครั้ง

วีดีโอพระพุทธศาสนา

ตำนานหลวงปู่นาค...

ข้อมูลเมื่อ 21-10-2564

เปิดดู 1430 ครั้ง

ท่องเที่ยววัดห้...

ข้อมูลเมื่อ 21-10-2564

เปิดดู 216 ครั้ง

สาระธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสาระธรรม

สื่อมีเดีย

ยังไม่มีข้อมูลสื่อมีเดีย

ทรัพย์สินของวัด

ยังไม่มีข้อมูลทรัพย์สินของวัด

โครงการและกิจกรรมเด่น

ยังไม่มีข้อมูลโครงการและกิจกรรมเด่น

ทำบุญกับวัด

ยังไม่มีข้อมูลทำบุญกับวัด