เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8348 รูป
สามเณร
302 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
33 คน
บุคคลทั่วไปชาย
39 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
52 คน
ทั้งหมด
8863 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
25 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
69 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7196 รูป
ลาสิกขา
34 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดศรีประชาวัฒนาราม

รหัสวัด
2730502003

ชื่อวัด
วัดศรีประชาวัฒนาราม

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
วันที่ 21 เดือน เมษายน ปี 2509

วันรับวิสุงคามสีมา
วันที่ 03 เดือน มีนาคม ปี 2521

ที่อยู่
วัดศรีประชาวัฒนาราม

เลขที่
67

หมู่ที่
10

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล
บางปลา

เขต / อำเภอ
บางเลน

จังหวัด
นครปฐม

ไปรษณีย์
73130

เนื้อที่
15 ไร่ 2 งาน 74 ตารางวา

มือถือ
081-7360-747 พระครูปลัดชัยณรงค์ (อาจารย์น้อย) เจ้าอาวาส

คุณสมบัติวัด

เป็นวัดท่องเที่ยว
เป็นวัดพัฒนาตัวอย่าง
เป็นสำนักปฏิบัติธรรม
เป็นศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์

จำนวนเข้าดู : 1195

ปรับปรุงล่าสุด : 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 17:41:14

ข้อมูลเมื่อ : 29 กันยายน พ.ศ. 2564 14:50:55

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

วัดศรีประชาวัฒนาราม เป็นวัดราษฎร์ สังกัดฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่เลขที่ ๒๓๗ หมู่ที่ ๑๐ ตําบลบางปลา อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม พื้นที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๕ ไร่ ๒ งาน ๗๔ ตารางวา

ทิศเหนือ จรด ที่ดินเลขที่ ๑๒ 

ทิศใต้ จรด ที่ดินเลขที่ ๗๖ และทางสาธารณประโยชน์ 

ทิศตะวันออก จรด ที่ดินเลขที่ ๑๓

ทิศตะวันตก จรด ที่ดินเลขที่ ๗๔ , ๗๕ 

ความเป็นมาแต่เดิม

จากคําบอกเล่าของชาวบ้านและเอกสารบางส่วนที่หาได้ วัดศรีประชาวัฒนารามนั้นประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๙ แต่เดิมพระอธิการเพ่ง วชิรญาโณ ได้เดินทางมาปักกลดอยู่ในที่สาธารณประโยชน์ ชาวบ้านทั่วไปมักเรียกว่าสํานักสงฆ์วัดดอนอรัญ ” ต่อมา ชาวบ้านตลาดเกาะแรต บ้านดอนขมิ้น บ้านหนองบอน และชาวบ้านในละแวกนั้น เห็นว่าเป็นสิ่งที่ดีจะสร้างวัดให้ใกล้ชุมชน เพราะว่าในสมัย นั้นชาวบ้าน ในละแวกนั้นจะต้องเดินทางมาทําบุญที่วัดดอนยอกับวัดเกาะแรต ซึ่งทางคมนาคมไม่ สะดวก นายผดดอนเจียงได้ทําการถวายที่ดินให้เพื่อสร้างวัดและได้ดําเนินเรื่องการขออนุญาตสร้างวัด กับกระทรวงศึกษาธิการและได้รับอนุญาตให้สร้างวัด ได้มีการก่อสร้างกุฏิสงฆ์ ๒ หลัง และ ศาลาการ เปรียญ ๑ หลัง โครงสร้างสองชั้นแต่ยังไม่แล้วเสร็จ ) ในปี พ.ศ.๒๕๑๔ จนถึงวันที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๑๙ ได้รับอนุญาตให้เป็นวัดสมบูรณ์ได้ชื่อว่า “วัดศรีประชาวัฒนาราม

    ต่อมาพระอธิการเพ่งได้ลาออกจากเจ้าอาวาสได้เดินธุดงค์ไปเรื่อย หลังจากนั้นชาวบ้าน ได้ไป นิมนต์พระอาจารย์ลับ จิตฺตสํวโร วัดเกาะแรตมาดูแลวัด และหาทุนสร้างศาลาการเปรียญที่ยังไม่แล้ว เสร็จโดยลดจากสองชั้นให้เหลือชั้นเดียว และทําการยกช่อฟ้าศาลาการเปรียญฉลองในปีพ.ศ. ๒๕๒๕ แต่ พระอาจารย์ลับ ไม่ได้รับเป็นเจ้าอาวาส พระอาจารย์ลับ นั้นได้ยกตําแหน่งเจ้าอาวาส ให้กับพระเลียบ ฐิติโก ซึ่งมีศักดิ์เป็นหลานของพระอาจารย์ลับ จิตฺตสํวโร ให้เป็นเจ้าอาวาสวัดศรีประชาวัฒนารามแทน

ลักษณะพื้นที่โดยทั่วไป
เป็นพื้นที่ดอนเสียส่วนหนึ่งที่ลุ่มเสียส่วนหนึ่ง สภาพในปัจจุบันร่มรื่นไปด้วยต้นไม้ยืนต้นนานา ชนิด มี สวนย่อมอยู่รอบบริเวณน่าพักผ่อน 
ยุคที่มีการก่อสร้างอุโบสถ

หลังจากที่พระอธิการเสียบ ฐิติโก (พระครูวัฒนาประชานุกูล) ได้รับการแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง เจ้าอาวาสแล้ว ก็ได้ร่วมมือกับสาธุชน พร้อมด้วยพระอาจารย์ลับ ได้สร้างอุโบสถเป็นไม้มุงด้วยสังกะสี เล็ก ๆ เพื่อใช้เป็นทําสังฆกรรมชั่วคราว และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๓ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๒๑ ได้ก่อสร้างเสนาสนะกุฏิสงฆ์ขึ้น และก่อสร้างอุโบสถหลังใหม่แทนหลังเดิมจน แล้วเสร็จประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๐ และได้จัดการผูกพัทธสีมาปิดทองฝังลูกนิมิตขึ้นในปี พ.ศ.๒๕๓๒ 
การพัฒนาวัดที่มีสืบต่อมา

พระครูวัฒนาประชานุกูล ได้สร้างเสนาสนะทั้งอุโบสถ ศาลาการเปรียญ กุฏิสงฆ์ทรงไทย ศาลาฌาปนสถาน หอฉัน หอระฆัง ห้องสมุด โรงเรียนปริยัติธรรม วิหาร จนปัจจุบันนี้เกือบจะเสร็จ สมบูรณ์ หรือมีครบเกือบจะทุกอย่างแล้ว ขาดแต่กําแพงวัด นับว่าเสนาเสนะทุกอย่างภายในวัดปัจจุบัน นี้เป็นผลงานของพระครูวัฒนาประชานุกูลทั้งสิ้น อีกทั้งยังได้ตกแต่งพื้นที่ ให้เป็นสวนหย่อม เอาไว้ให้ สาธุชนได้พักผ่อนหย่อนใจ และได้ปลูกต้นไม้ยืนต้นเพื่อสร้างความร่มรื่นให้กับบริเวณอีกด้วย
ประวัติการก่อสร้างถาวรวัตถุ

๑. อุโบสถ
มีลักษณะรูปทรงเป็นแบบทรงไทยประยุกต์ชั้นเดียว โครงสร้างส่วนใหญ่สร้างด้วยคอนกรีตเสริม เหล็ก หลังคามุงกระเบื้องกาบกล้วย ก่อสร้างเสร็จเมื่อปี พ.ศ.๒๕๓๐ เป็นเงิน ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาครั้งหลังสุด เมื่อวันที่ ๓ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๒๑ อุโบสถหลังนี้มี ขนาดกว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๒๘ เมตร

๒. ศาลาการเปรียญ

 

มีลักษณะรูปทรงเป็นทรงไทยประยุกต์ชั้นเดียว โครงสร้างส่วนใหญ่สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก หลังคาม เปรียญ หลังนี้มีขนาดกว้าง ๑๔ เมตร ยาว ๓๔ เมตร

๓. ศาลาฌาปนสถาน
มีลักษณะรูปทรงเป็นแบบทรงไทยประยุกต์ชั้นเดียวสร้างครอบตัวเมรุ ใช้เป็นที่ตั้งบําเพ็ญกุศล ได้โครงสร้างส่วนใหญ่เป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก และไม้เนื้อแข็งใช้ทําโครงหลังคา หลังคามุงกระเบื้อง

สร้างเสร็จ ปี พ.ศ. ๒๕๒๕ เป็นเงิน ๑,๙๐๐,๐๐๐ บาท ศาลาการก่อสร้างแล้วเสร็จ ปี พ.ศ. ๒๕๓๘ เป็นเงิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท มีขนาดกว้าง ๑๔ เมตร ยาว ๔๔ เมตร

๔. โรงเรียนปริยัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ

เริ่มก่อสร้าง ปี พ.ศ.๒๕๓๘ มีลักษณะรูปทรงเป็นแบบทรงไทยประยุกต์สองชั้น ใช้เป็นสถานที่ ศึกษาเล่าเรียน ได้โครงสร้างส่วนใหญ่เป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก และไม้เนื้อแข็งใช้ทําโครงหลังคา หลังคา มุงกระเบื้อง ก่อสร้างแล้วเสร็จ ปี พ.ศ. ๒๕๔๗ เป็นเงิน ๑๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท มีขนาด กว้าง เมตร ยาว เมตร

๕. วิหาร

เริ่มก่อสร้าง ปี พ.ศ.๒๕๔๗ มีลักษณะรูปทรงเป็นแบบทรงไทยประยุกต์ชั้นเดียว ใช้เป็นสถานที่ บําเพ็ญกุศลของเหล่าสาธุชน โครงสร้างส่วนใหญ่เป็นไม้เนื้อแข็งใช้ทําเสาและโครงหลังคา หลังคามุง กระเบื้อง ก่อสร้างแล้วเสร็จ ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท มีขนาด กว้าง เมตร ยาว เมตร 
ประวัติปูชนียวัตถุของวัด

๑. พระประธานประจําอุโบสถ
เป็นพระพุทธรูปปางพระพุทธชินราศจําลอง สร้างด้วยโลหะทองเหลืองหล่อ หน้าตักกว้าง ๖๔ นิ้ว สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๙
ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา
ครั้งหลังสุดเมื่อวันที่ ๓ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๓๑
อุโบสถหลังปัจจุบัน
มีขนาดกว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๒๘ เมตร สร้าง พ.ศ. ๒๕๒๖
ศาลาการเปรียญ

มีขนาดกว้าง ๑๔ เมตร ยาว ๓๔ เมตร สร้าง พ.ศ. ๒๕๒๕
ปูชนียวัตถุของวัด คือ
พระพุทธรูปประจําอุโบสถ ปางพระพุทธชินราชจําลอง
นามไวยาวัจกร
นายพงษ์เทพ เพชรเย็น (เสียชีวิตแล้ว)
นายปลัง เพชรเกอร์ (เสียชีวิตแล้ว)
นายเอก เพชรคอน
กิจกรรมของวัด
๑ มกราคม ทําบุญขึ้นปีใหม่
กุมภาพันธ์ ทําบุญมาฆบูชา
๕-๙ เมษายน งานบวชศีลจาริณี เฉลิมพระเกียรติ ฯ 8) เมษายน ทําบุญทักษิณานุปทานประจําปี
๕-๓๐ เมษายน งานบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติ ฯ
๑๖ เมษายน งานวันสงกรานต์ (สรงน้ําพระ)
พฤษภาคม ทําบุญวันวิสาขบูชา กรกฎาคม ทําบุญวันอาสาฬหบูชา
กรกฎาคม ทําบุญวันเข้าพรรรษา
๑๒-๓๐ ตุลาคม บรรพชาสามเณรถวายเป็นพระราชกุศล
ตุลาคม ทอดกฐินสามัคคี
พฤศจิกายน งานจัดสอบธรรมศึกษาสนามหลวงประจําปี
๓๑ ธันวาคม งานสวดมนต์ข้ามปี รักษาศีล บําเพ็ญจิตตภาวนา

ลําดับนามเจ้าอาวาสวัดศรีประชาวัฒนาราม
๑. พระอธิการเพ็ง วชิรญาณวโร วิทยฐานะ น.ธ.โท ดํารงตําแหน่งเจ้าอาวาส ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๑๔ จนถึง ปี พ.ศ. ๒๕๑๙
๒. พระครูวัฒนาประชานุกูล ดํารงตําแหน่งตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๑๙๙ - ๒๕๕๓
๓. พระครูปลัดชัยณรงค์ อทินโน ดํารงตําแหน่งตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๕๔ - ปัจจุบัน

แผนที่ภาพ

แผนที่ Google Map

Google Map Link
กดดู

รายการพระ

พระครูปลัดชัยณรงค์ อทินฺโน

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 07-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 27-01-2565

พระมหาพิพัฒน์ วฑฺฒนสิริ

ข้อมูลเมื่อ : 07-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 27-01-2565

พระไพรัช ปญฺญาวโร

ข้อมูลเมื่อ : 07-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 22-08-2565

พระนิรันดร์ นิรนฺตโร

ข้อมูลเมื่อ : 07-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 27-01-2565

พระเฉลิม ตปสีโล

ข้อมูลเมื่อ : 07-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 27-01-2565

พระวิเชียร ทีปธมฺโม

ข้อมูลเมื่อ : 07-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 27-01-2565

พระรุ่ง ฐิตโสมนสฺโส

ข้อมูลเมื่อ : 07-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 30-01-2565

พระชาญชัย กนฺตสีโล

ข้อมูลเมื่อ : 07-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 27-01-2565

พระชัชดล วิสุทฺโธ

ข้อมูลเมื่อ : 07-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 27-01-2565

พระจาตุรงค์ วรมงฺคโล

ข้อมูลเมื่อ : 07-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 27-01-2565

พระกฤษฎา อติภทฺโท

ข้อมูลเมื่อ : 07-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 22-08-2565

พระศักดากร ฐานกโร

ข้อมูลเมื่อ : 07-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 27-01-2565

สามเณรชยากร สามวัดสุข

ข้อมูลเมื่อ : 07-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 22-08-2565

แม่่ชีใบบุญ ทรงชัยวงศ์

ข้อมูลเมื่อ : 27-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 27-01-2565

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

ยังไม่มีข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์

เทศกาลงานบุญประเพณี

ยังไม่มีข้อมูลเทศกาลงานบุญประเพณี

ปูชนียวัตถุสถาน

ยังไม่มีข้อมูลปูชนียวัตถุสถาน

วีดีโอพระพุทธศาสนา

ยังไม่มีข้อมูลวีดีโอพระพุทธศาสนา

สาระธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสาระธรรม

สื่อมีเดีย

ยังไม่มีข้อมูลสื่อมีเดีย

สำนักปฏิบัติธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสำนักปฏิบัติธรรม

ทรัพย์สินของวัด

ยังไม่มีข้อมูลทรัพย์สินของวัด

โครงการและกิจกรรมเด่น

ยังไม่มีข้อมูลโครงการและกิจกรรมเด่น

ทำบุญกับวัด

ยังไม่มีข้อมูลทำบุญกับวัด