เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8337 รูป
สามเณร
288 รูป
แม่ชี
87 รูป
ศิษย์วัด
36 คน
บุคคลทั่วไปชาย
41 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
53 คน
ทั้งหมด
8842 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
25 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
69 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7155 รูป
ลาสิกขา
38 รูป
มรณภาพ
11 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดโฆสิตาราม

รหัสวัด
2730501002

ชื่อวัด
วัดโฆสิตาราม

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
วันที่ 01 เดือน เมษายน ปี 500

วันรับวิสุงคามสีมา
วันที่ 12 เดือน มีนาคม ปี 500

ที่อยู่
วัดโฆสิตาราม

เลขที่
41

หมู่ที่
11

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล
บางเลน

เขต / อำเภอ
บางเลน

จังหวัด
นครปฐม

ไปรษณีย์
73130

เนื้อที่
15 ไร่ 2 งาน 17 ตารางวา

Line
rakyimm

Facebook
คลิกดู

มือถือ
0844699198

อีเมล์
g5809@gmail.com

คุณสมบัติวัด

เป็นวัดประชารัฐสร้างสุข

จำนวนเข้าดู : 1387

ปรับปรุงล่าสุด : 19 มกราคม พ.ศ. 2565 08:56:43

ข้อมูลเมื่อ : 29 กันยายน พ.ศ. 2564 14:44:28

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

ประวัติวัดโฆสิตาราม
 
ที่ตั้งวัดในปัจจุบัน
วัดโฆสิตาราม     ตั้งอยู่บ้านไผ่คอกวัว  เลขที่  ๔๑   หมู่ที่   ๑๑   ตำบลบางเลน   อำเภอบางเลน   จังหวัดนครปฐม  
สถานภาพวัด
เป็นวัดราษฎร์ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย   ในเขตปกครองคณะสงฆ์ตำบลบางไทรป่า    คณะสงฆ์อำเภอบางเลน    คณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม   คณะสงฆ์ภาค  ๑๔  
ตั้งวัด
เมื่อวันที่ ๑ เมษายน  พ.ศ.  ๒๔๙๖

วิสุงคามสีมา
ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา  เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๐๙
พื้นที่ตั้งของวัด
          ทิศเหนือ                   จรดติดถนนสาธารณะ
          ทิศใต้                       จรดติดโรงเรียนบ้านไผ่คอกวัว
          ทิศตะวันออก              จรดติดถนนสาธารณะ
          ทิศตะวันตก                จรดลำคลองบ้านไผ่คอกวัว

ที่ธรณีสงฆ์ของวัด
          มีจำนวนเนื้อที่ทั้งหมด    ๑๕    ไร่  ๒  งาน  ๑๗  วา 
จำนวนพระภิกษุสามเณร แม่ชี
          พระภิกษุ   ๑๐  รูป
           สามเณร    ๒  รูป
           แม่ชี         ๑  รูป

ประวัติความเป็นมา          
วัดโฆสิตาราม มีประวัติโดยสังเขปดังต่อไปนี้ เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๙๔ ชาวบ้านได้ร่วมกันสร้างกุฏิ ๑ หลัง จำนวน ๕ ห้อง ได้นิมนต์พระอาจารย์เชาว์ เอี่ยมอาจ วัดพะเนียงแตก มาเป็นอาจารย์ พร้อมด้วยพระภิกษุ ๕ รูป มาจำพรรษา ต่อมาได้รับอนุญาตให้สร้างวัดขึ้นจนปัจจุบันนี้

การพัฒนาวัดที่มีสืบต่อกันมาโดยลำดับ
          พ.ศ. ๒๔๙๕      คณะกรรมการวัดจึงได้หาทุนสร้างศาลาการเปรียญ ๑ หลัง จนถึง พ.ศ. ๒๔๙๖
          พ.ศ. ๒๔๙๘      ได้สร้างกุฏิหลังที่ ๒ จำนวน ๕ ห้อง อีก ๑ หลัง
          พ.ศ. ๒๔๙๙      ได้จัดสร้างหอสวดมนต์และหอฉันอยู่ในหลังเดียวกัน เป็นอาคาร ๒ ชั้น เป็นไม้เนื้อแข็งใช้เสาปูน
          พ.ศ. ๒๕๐๐      ได้จัดสร้างกุฏิหลังที่ ๓ จำนวน ๕ ห้อง อีก ๑ หลัง
          พ.ศ. ๒๕๐๐      ได้มีผู้มีจิตศรัทธาได้สร้างหอระฆังถวาย ๑ หลัง (ถาวรวัตถุที่กล่าวมาข้างต้น ไม่มีอะไรหลงเหลืออยู่เป็นเพียงตำนานเล่ากันมา) วันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๐๓ ได้จัดพิธีวางศิลาฤกษ์อุโบสถ โดยมี พระธรรมสิริชัย เป็นประธาน หลวงพ่อเต๋ คงทอง เป็นรองประธาน พระอาจารย์เชาว์ ชิตปาโล ดำเนินงานพร้อมด้วยคณะกรรมการจัดงาน ต่อจากนั้นก็ได้จัดหาทุนก่อสร้างอุโบสถเรื่อยมา
          พ.ศ. ๒๕๐๘      จึงได้พระราชทานวิสุงคามสีมา
          พ.ศ. ๒๕๐๙      ได้มีผู้มีจิตศรัทธาสร้างวัจจกุฏิแบบตึกขึ้น ๑ หลัง มี ๕ ห้อง (ไม่มีแล้ว)
          พ.ศ. ๒๕๑๐      คณะกรรมการวัดพร้อมด้วยเจ้าอาวาส ได้จัดสร้างบ่อน้ำบาดาล พร้อมด้วยเครื่องสูบน้ำและแท็งก์น้ำขึ้นและนายฉาว บุญสมปอง ได้สร้างศาลาริมน้ำ ๑ หลัง
          พ.ศ. ๒๕๑๐      ได้จัดงานผูกพันธสีมาขึ้น โดยสมเด็จพระวันรัตน วัดพระเชตุพนฯ เป็นประธานฝ่ยสงฆ์ นายพล วงษ์ศาโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานฝ่ายฆราวาส สมัยนั้นพระอธิการประเสริฐ สุรปญฺโญ เป็นเจ้าอาวาส
          พ.ศ. ๒๕๑๑      พระอาจารย์ทองดี เขมงฺกโร รักษาการแทนเจ้าอาวาส พร้อมด้วย คณะกรรมการวัดได้จัดสร้างกำแพงแก้วรอบอุโบสถ แต่ยังไม่เสร็จ
          พ.ศ. ๒๕๑๔      พระอาจารย์สนิท สุนฺทรธมฺโม รักษาการแทนเจ้าอาวาส พร้อมด้วย คณะกรรมการวัด ได้จัดสร้างถนนทางอุโบสถ กว้าง ๓ เมตร ยาว ๔๐ เมตร และเทพื้นภายในกำแพงแก้ว
          พ.ศ. ๒๕๑๕      ได้ติดต่อขออนุญาตต่อไฟฟ้าเข้ามาใช้ในวัดเสร็จเรียบร้อย
          พ.ศ. ๒๕๑๖      ได้ถูกวาตภัยรับความเสียหาย โดยศาลาการเปรียญ หอสวดมนต์ กุฏิ ๓ หลัง ศาลาน้ำ หอ แท็งก์น้ำ หอระฆัง ได้รับความเสียหายมากจึงแจ้งให้ทางราชการทราบและได้ขอเงินบูรณะวัดจากการศาสนา ได้มา ๕๐,๐๐๐ บาท ใช้จ่ายซ่อมแซมแต่ยังไม่พอกับความเสียหายซ่อมแซมได้แต่เฉพาะศาลาการเปรียญและหอสวดมนต์เท่านั้น (ไม่มีแล้ว)
          พ.ศ. ๒๕๑๗      พระอธิการหวาน สิริจนฺโท พร้อมด้วยคณะกรรมการวัดได้จัดซื้อดินเป็นที่ลุ่มให้สูงขึ้นมา ๖๐ เซนติเมตร ได้เป็นจำนวน ๖ ไร่ ๒ งาน
          พ.ศ. ๒๕๑๗      ได้จัดการสร้างศาลาพักร้อนทางแยกซอยเข้าวัดขึ้น ๑ หลัง โดยมี โยมแช่ม กลิ่นนิ่มนวล บริจาคสมทบด้วย ในปีเดียวกันได้จัดสร้าง ศาลาปรก ๑ หลัง
          พ.ศ. ๒๕๑๗      ได้ทำการย้ายกุฏิจากที่เดิมมาสร้างที่ถมดิน แล้วได้ ๑ หลัง ๕ ห้อง (ไม่มีแล้ว)
          พ.ศ. ๒๕๑๘      ได้ย้ายหอระฆังมาสร้างใกล้กับกุฏิเป็นหลังที่ ๒ (ไม่มีแล้ว)
          พ.ศ. ๒๕๑๘      ได้สร้างถนนคอนกรีตจากกุฏิไปยังอุโบสถ กว้าง ๑.๒๕ เมตร ยาว ๑๐๒ เมตร
          พ.ศ. ๒๕๑๘      ได้ทำการย้ายกุฏิจากที่เดิมมาสร้างที่ถมดิน
          พ.ศ. ๒๕๑๙      ได้ย้ายหอสวดมนต์มาสร้างใกล้กับกุฏิ ๑ หลัง (ไม่มีแล้ว)
          พ.ศ. ๒๕๑๙      ได้สร้างโรงครัวขึ้น ๑ หลัง และได้เทพื้นคอนกรีตใต้ถุนกุฏิทั้ง ๓ หลัง
การพัฒนาของ พระปลัดสุวรรณ โกวิโท
          เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้รับการแต่งตั้งรักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดโฆสิตาราม
          เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๒    ได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดโฆสิตาราม
          พ.ศ. ๒๕๔๒      เดินสายไฟฟ้าและเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในวัดทั้งหมด
          พ.ศ. ๒๕๔๒      สร้างที่ปฏิบัติธรรมชั้นล่างศาลาการเปรียญ ๔๘ วันเสร็จ
          พ.ศ. ๒๕๔๒      สร้างหอระฆัง ๑ หลัง เป็นคอนกรีตทรงไทยกระเบื้องเกล็ดปลา ๕ เดือนเสร็จเรียบร้อย
          พ.ศ. ๒๕๔๒      ทำถนนถมดินบดอัดลูกรัง – เทคอนกรีตเสริมเหล็ก ให้ประชาชนใช้ทางทิศเหนือ – ตะวันออกของวัด เป็นที่ดินของวัดโฆสิตาราม
          พ.ศ. ๒๕๔๒      สร้างกุฏิรับรองอาคันตุกะ ๑ หลัง เป็นเหล็กทั้งหลัง
          พ.ศ. ๒๕๔๓      ได้สร้างกุฏิสงฆ์ทรงไทยหลังที่ ๑ ขึ้น ๒ ชั้น ชั้นล่างโล่ง ชั้นบน ๓ ห้อง
          พ.ศ. ๒๕๔๓      ได้สร้างกุฏิสงฆ์ทรงไทยหลังที่ ๒ ขึ้น ๒ ชั้น ชั้นล่างโล่ง ชั้นบน ๓ ห้อง
          พ.ศ. ๒๕๔๓      ได้สร้างหอส่องธรรม ส่องชีวิต
          พ.ศ. ๒๕๔๔      ได้สร้างกุฏิสงฆ์ทรงไทยหลังที่ ๓ ขึ้น ๒ ชั้น ชั้นล่างโล่ง ชั้นบน ๓ ห้อง
          พ.ศ. ๒๕๔๔      ได้สร้างกำแพงรอบวัด ๑๕๒ ช่อง ความสูง ๒ เมตร ความยาว ช่องละ ๒.๕๐ เมตร
          พ.ศ. ๒๕๔๒ – ๒๕๔๖     ได้จัดซื้อและได้รับบริจาคดินเพื่อมาถมที่วัดประมาณ ๒๐๐ กว่าคัน รถสิบล้อและได้ปลูกต้นไม้หลายชนิดภายในบริเวณวัด อาทิเช่น ต้นตะเคียนทอง ต้นไผ่เลี้ยง ต้นอ้อยช้าง ต้นยางนา ต้นแคนา ต้นไม้นานาชนิด เป็นต้น
          พ.ศ. ๒๕๔๖      ได้สร้างกุฏิสงฆ์ทรงไทยแฝด ๒ ชั้น
          พ.ศ. ๒๕๔๙      ได้จัดสร้างห้องสุขา จำนวน ๑๐ ห้อง
          พ.ศ. ๒๕๔๙      ได้ทำการบรูณะศาลาการเปรียญชั้นบนเสร็จเรียบร้อย
          พ.ศ. ๒๕๕๐      ได้ทำการปูหินแกรนิต ศาลาการเปรียญชั้นล่าง กุฏิรับรองอาคันตุกะ
          พ.ศ. ๒๕๕๑      ได้ทำการถมดินทิศใต้เมรุ จำนวน ๓๐ คันรถสิบล้อ
          พ.ศ. ๒๕๕๑      ได้ทำการสร้างโรงครัว – ห้องคลัง
          พ.ศ. ๒๕๕๑      ได้ทำการสร้างกุฏิกัมมัฏฐาน (เรือนว่าง) ๔๕ หลัง (ปัจจุบันเหลือเป็นบางส่วน)
          พ.ศ. ๒๕๕๒      ได้ทำการถมดินทิศตะวันตก (ประตูเข้าวัด) ข้างกำแพงวัด เพื่อปรับพื้นที่ปลูกไม้ประดับ
          พ.ศ. ๒๕๕๒      ได้ทำการสร้างศาลาคลุมพระพุทธรูปที่ป่าไผ่เสร็จเรียบร้อย
การพัฒนาของ พระปลัดเกรียงเดช  ฐานธมฺโม จนถึงปัจจุบัน
          พ.ศ. ๒๕๕๔      ได้รับการแต่งตั้งรักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดโฆสิตาราม
          พ.ศ. ๒๕๕๔      ได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดโฆสิตาราม
          พ.ศ. ๒๕๕๔      ได้ทำการบูรณะอุโบสถ ภายในและภายนอก ประมาณ ๓๐ วัน จนเสร็จเรียบร้อย
          พ.ศ. ๒๕๕๕      ได้ทำการทาสีเมรุ เทปูนคอนกรีตรอบเมรุ ประมาณ ๓๐ วัน จนเสร็จเรียบร้อย
          พ.ศ. ๒๕๕๕      ได้มีผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคทรัพย์เพื่อสร้างศาลาบำเพ็ญกุศลชั้นเดียว ๑ หลัง
          พ.ศ. ๒๕๕๕      ได้มีผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคทุนทรัพย์ เทปูนคอนกรีตรอบอุโบสถ
          พ.ศ. ๒๕๕๕      วันที่ ๔ พฤศจิกายน ได้มีผู้ถวายพระพุทธรูปปางสมาธิ ๑ องค์ ปัจจุบันประดิษฐานอยู่ในศาลาเฉลิมพระเกียรติ
          พ.ศ. ๒๕๕๖      ได้ทำการบรูณะศาลาการเปรียญ ทั้งภายนอกและภายใน ชั้นบนจนเสร็จ
          พ.ศ. ๒๕๕๗      ได้ทำการสร้างสระน้ำแปดเหลี่ยมเพื่อประดิษฐาน องค์พระโพธิ์สัตย์กวนอิม พร้อมด้วยเสามังกร
          พ.ศ. ๒๕๕๗      ได้มีผู้มีจิตศรัทธาถวายทรัพย์สร้าง หลวงพ่อโสธร ๑ องค์ ประดิษฐานที่ลานองค์พระโพธิ์สัตย์กวนอิม
          พ.ศ. ๒๕๕๗      ได้มีผู้ถวายพระพุทธรูปปางมารวิชัย ๑ องค์ ปัจจุบันประดิษฐานอยู่ในศาลาการเปรียญชั้นล่าง
          พ.ศ. ๒๕๕๘      ได้ทำการสร้างศาลาเอนกประสงค์ ๑ หลัง กำลังก่อสร้างอยู่ในปัจจุบัน
          พ.ศ. ๒๕๕๘      วันที่ ๒๐ มีนาคม ได้มีผู้ถวายพระพุทธรูปปางมารวิชัย ๑ องค์ ปัจจุบันประดิษฐานอยู่ในศาลาเฉลิมพระเกียรติ
          พ.ศ. ๒๕๕๘      ได้มีผู้ถวายพระพุทธรูปปางไสยาด ๑ องค์ ปัจจุบันประดิษฐานอยู่ในศาลาเฉลิมพระเกียรติ
          พ.ศ. ๒๕๕๙      วันที่ ๒๗ ธันวาคม ได้มีผู้ถวายพระพุทธรูปปางสมาธิ ๑ องค์ ปัจจุบันประดิษฐานอยู่ในศาลาการเปรียญชั้นบน
          พ.ศ. ๒๕๕๕      วันที่ ๔ มีนาคม ได้มีผู้ถวายพระพุทธรูปปางชินราช ๑ องค์ ปัจจุบันประดิษฐานอยู่ในศาลาบำเพ็ญกุศล
          พ.ศ. ๒๕๖๓      วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ได้มีผู้ถวายพระพุทธรูปปางสมาธิ ๑ องค์ ปัจจุบันประดิษฐานอยู่ในกุฏิผู้ช่วยเจ้าอาวาส
          พ.ศ. ๒๕๖๔      วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ได้บูรณปฏิสังขรอุโปสถวัดโฆสิตารามทั้งภายนอกภายใน แล้วเสร็จ ในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ด้วยงบประมาณทั้งสิ้น จำนวน ๑,๕๒๙,๐๐๐ บาท

ลำดับเจ้าอาวาส จากอดีตถึงปัจจุบัน
          ๑. พระอาจารย์เชาว์     เอี่ยมอาจ             พุทธศักราช       ๒๔๙๔
          ๒. พระอธิการประเสริฐ  สุรปญฺโญ            พุทธศักราช       ๒๕๑๐
          ๓. พระอาจารย์ทองดี    เขมงฺกโร             รักษาการแทนเจ้าอาวาส พุทธศักราช ๒๕๑๑
          ๔. พระอาจารย์สนิท     สุนฺทรธมฺโม          รักษาการแทนเจ้าอาวาส พุทธศักราช ๒๕๑๔
          ๕. พระอธิการหวาน      สิริจนฺโท             พุทธศักราช  ๒๕๑๗ – ๒๕๔๒ (พระครูสิริจันทพิมล)
          ๖. พระปลัดสุวรรณ์       โกวิโท               พุทธศักราช  ๒๕๔๒ – ๒๕๕๓
          ๗. พระปลัดเกรียงเดช   ฐานธมฺโม            พุทธศักราช  ๒๕๕๔ – ปัจจุบัน 

เอกสารเกี่ยวกับวัด 1 : (3.27 mb)

แผนที่ Google Map

Google Map Link
กดดู

รายการพระ

พระชินกฤต สุทฺธสีโล

ข้อมูลเมื่อ : 03-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 04-01-2565

พระปลัด เกรียงเดช ฐานธมฺโม

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 03-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 03-01-2565

พระสมุห์นพดล ปิยสีโล

ข้อมูลเมื่อ : 03-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 08-09-2565

พระสถาพร ฉนฺทกโร

ข้อมูลเมื่อ : 03-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 04-01-2565

พระพงษ์ศักดิ์ ถาวโร

ข้อมูลเมื่อ : 03-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 04-01-2565

พระบุรินทร์ ปญฺญาวโร

ข้อมูลเมื่อ : 03-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 04-01-2565

พระปณต กิตติปญฺโญ

ข้อมูลเมื่อ : 03-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 04-01-2565

พระภัทรพล นาถสีโล

ข้อมูลเมื่อ : 03-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 04-01-2565

พระวัชรินทร์ นาถธมฺโม

ข้อมูลเมื่อ : 03-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 04-01-2565

สามเณรยศพนธ์ แสงพลอยแก้ว

ข้อมูลเมื่อ : 03-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 04-01-2565

สามเณรรัชพล แสงพลอยแก้ว

ข้อมูลเมื่อ : 03-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 04-01-2565

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

ยังไม่มีข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์

เทศกาลงานบุญประเพณี

ยังไม่มีข้อมูลเทศกาลงานบุญประเพณี

ปูชนียวัตถุสถาน

ยังไม่มีข้อมูลปูชนียวัตถุสถาน

วีดีโอพระพุทธศาสนา

ยังไม่มีข้อมูลวีดีโอพระพุทธศาสนา

สาระธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสาระธรรม

สื่อมีเดีย

ยังไม่มีข้อมูลสื่อมีเดีย

สำนักปฏิบัติธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสำนักปฏิบัติธรรม

ทรัพย์สินของวัด

ยังไม่มีข้อมูลทรัพย์สินของวัด

โครงการและกิจกรรมเด่น

ยังไม่มีข้อมูลโครงการและกิจกรรมเด่น

ทำบุญกับวัด

ยังไม่มีข้อมูลทำบุญกับวัด