เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8380 รูป
สามเณร
309 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
33 คน
บุคคลทั่วไปชาย
40 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
52 คน
ทั้งหมด
8903 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
27 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
71 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7225 รูป
ลาสิกขา
33 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

ปูชนียวัตถุสถาน

เจดีย์พระจุฬามณี โบลถ์มหาอุตม์

รายละเอียด
พระจุฬามณี
                     ในครั้งพุทธกาล  พระจุฬามณีเจดีย์ คือ  พระเจดีย์ที่ประดิษฐานพระเกตุแก้วจุฬามณีของพระองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า  หลังจากที่พระองค์เสด็จดับขันธปรินิพพานแล้ว ถวายพระเพลิงพระบรมศพแล้ว  พระบรมสารีริกธาตุส่วนพระเกตุและพระโมลี (พระเกศา) พระอินทร์ได้นำขึ้นไปประดิษฐานไว้ที่พระจุฬามณี ในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์  เพื่อเป็นที่เคารพสักการบูชาของเหล่าเทพเทวาและมนุษย์ทั้งหลายแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
        ส่วนพระจุฬามณีของวัดตาก้อง ได้สร้างขึ้นเมื่อประมาณปีพุทธศักราช ๒๔๖๘ บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ  พระพุทธรูปต่างๆ และพระพุทธบาทจำลอง   ก่อสร้างมาแล้วประมาณ  ๗๓ ปี  เมื่อถึงงานปี  วันเพ็ญ
 

  • ๗ –
 
กลางเดือน ๓  ทางวัดจัดให้มีงานเป็นประจำทุกปี  จะมีบรรดาพุทธศาสนิกชนในท้องถิ่นและในละแวกใกล้เคียง  ไปทำบุญบำเพ็ญกุศล ปิดทองไหว้พระกันเป็นจำนวนมากทุกปี
               ๕. อุโบสถเก่า
                  อุโบสถหลังเก่าของวัดตาก้อง จะได้ทำการก่อสร้างตั้งแต่เมื่อใดไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัดแต่สันนิษฐานว่าคงจะก่อสร้างมาแล้วประมาณ ๓๐๐ ปี  เป็นอุโบสถที่มีประตูเข้าออกเฉพาะทางด้านหน้า  ซึ่งเรียกกันว่า “โบสถ์มหาอุตม์”  เป็นโบสถ์ที่ใช้อิฐขนาดใหญ่ กว้าง ๗ นิ้ว ยาว ๑๔ นิ้ว  ก่อเป็นกำแพงโดยไม่มีเสาเลยแม้แต่ตันเดียว  โบสถ์หลังนี้ได้ชำรุดทรุดโทรมลงไปตามกาลเวลาประกอบกับคับแคบไม่เพียงพอต่อจำนวนพระภิกษุสงฆ์ที่จะลงไปประกอบสังฆกรรม  ต่อมาทางวัดจึงได้จัดสร้างอุโบสถหลังใหม่  โดยให้ทำการวางศิลาฤกษ์  เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๗  ก่อสร้างแล้วเสร็จ ใช้ประกอบสังฆกรรมหลังวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๓๒  เป็นตันมา  นับแต่บัดนั้นเป็นต้นมา อุโบสถหลังเก่าก็มิได้ใช้ประกอบสังฆกรรมอีกต่อไป

โดย : วัดตาก้อง

ที่อยู่ : ต.ตาก้อง อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม

จำนวนเข้าดู : 556

ปรับปรุงล่าสุด : 15 ตุลาคม พ.ศ. 2564 08:31:02

ข้อมูลเมื่อ : 15 ตุลาคม พ.ศ. 2564 08:31:02

 
 
 
 

ปูชนียวัตถุสถาน 10 อันดับ

หลวงพ่อแดง วัดเกาะวังไทร

โดย : วัดเกาะวังไทร

ข้อมูลเมื่อ : 01-02-2567

เปิดดู : 47

หลวงพ่อโต วัดดอนไก่ดี

โดย : วัดดอนไก่ดี

ข้อมูลเมื่อ : 25-12-2566

เปิดดู : 68

พระพิฆเนศ ปางเสวยสุข

โดย : วัดบัวหวั่น

ข้อมูลเมื่อ : 23-12-2566

เปิดดู : 89

พระพุทธโตรโลกนาถ(หลวงพ่อขาว)

โดย : วัดบัวหวั่น

ข้อมูลเมื่อ : 23-12-2566

เปิดดู : 100

หลวงพ่อโตทันใจ

โดย : วัดอัมพวนาราม

ข้อมูลเมื่อ : 05-11-2564

เปิดดู : 177

หลวงพ่อโต ป่าเลไลยก์

โดย : วัดบัวหวั่น

ข้อมูลเมื่อ : 09-12-2566

เปิดดู : 102