เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8320 รูป
สามเณร
296 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
33 คน
บุคคลทั่วไปชาย
39 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
53 คน
ทั้งหมด
8830 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
25 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
69 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7166 รูป
ลาสิกขา
36 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดน่วมกานนท์

รหัสวัด

ชื่อวัด
วัดน่วมกานนท์

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
ปี 500

วันรับวิสุงคามสีมา
วันที่ 14 เดือน มีนาคม ปี 500

ที่อยู่
-

เลขที่
17

หมู่ที่
5

ซอย
-

ถนน
พระราม 2

แขวง / ตำบล
ชัยมงคล

เขต / อำเภอ
เมืองสมุทรสาคร

จังหวัด
สมุทรสาคร

ไปรษณีย์
74000

เนื้อที่
28 ไร่ - งาน 80 ตารางวา

Facebook
คลิกดู

มือถือ
084-9823519

โทรศัพท์
034-869175

อีเมล์
ktt_9716@hotmail.com

คุณสมบัติวัด

เป็นวัดท่องเที่ยว
เป็นศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์

จำนวนเข้าดู : 1520

ปรับปรุงล่าสุด : 5 เมษายน พ.ศ. 2565 18:17:01

ข้อมูลเมื่อ : 26 กันยายน พ.ศ. 2564 15:46:04

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

วัดน่วมกานนท์ ปัจจุบันเป็นวัดราษฎร์ สังกัดมหานิกาย ไม่ปรากฏหลักฐานการก่อสร้างที่แน่ชัดว่าสร้างสมัยใด ตามเอกสารประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร ระบุว่าตั้งเมื่อ พ.ศ.๒๔๖๐ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๑๐  เดิมเรียกว่าวัดท่าหิน เนื่องจากสมัยก่อนไม่มีถนน เวลาปลูกบ้านชาวบ้านจะบรรทุกหินทรายมาไว้ที่หน้าวัด แล้วจึงค่อยทยอยขนไป ชาวบ้านเลยเรียกวัดนี้ว่า “วัดท่าหิน” ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น วัดน่วมกานนท์ ตามชื่อและนามสกุลของผู้ถวายที่ดินให้วัด คือ นายตั๋ง(น่วม) กานนท์ เดิมเป็นวัดเล็กๆ ชำรุดทรุดโทรม หลังคามุงจาก ปัจจุบันวัดได้รับการบูรณะและสร้างเสนาสนะขึ้นมาใหม่แทบทั้งสิ้น อดีตเจ้าอาวาส หลวงพ่อพระครูสาครพัฒนวิธาน (หลวงพ่อต่วน เตชธโร) ได้จัดสร้างเสนาสนะขึ้นมาใหม่ อาทิเช่น อุโบสถ กุฏิสงฆ์ โรงครัว ฌาปนสถาน หอฉัน หอสวดมนต์ ห้องสมุดประชาชน ศาลาท่าน้ำ ศาลาประชาคม ห้องน้ำ และศาลาอเนกประสงค์ ต่อมาหลวงพ่อพระครูสาครพัฒนวิธาน ได้มรณะภาพลง ถาวรวัตถุได้ชำรุดทรุดโทรมลง เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือพระครูสาครพัฒนกิจ (จงรักษ์ สิริจนฺโท) ได้บูรณะปฏิสังขรใหม่หมด และสร้างขึ้นมาใหม่ เช่นกุฎิสงฆ์ พระพุทธชัยมงคล(พระนอน) และปรับทัศนีภาพของวัดให้มีความเป็นระเบียบมากขึ้นจนถึงปัจจุบัน
รายนามเจ้าอาวาสวัดน่วมกานนท์

๑.พระยอด  (ไม่ทราบฉายาและนามสกุล)  เป็นผู้ริเริ่มสร้างวัด   มรณภาพ
๒.พระศิริ    (ไม่ทราบฉายาและนามสกุล)                            มรณภาพ
๓.พระเปล่ง (ไม่ทราบฉายาและนามสกุล)                            มรณภาพ
๔.พระครูชื่น (ไม่ทราบฉายาและนามสกุล)                           มรณภาพ
๕.พระแดง   (ไม่ทราบฉายาและนามสกุล)                           มรณภาพ
๖.พระสัมฤทธิ์   ปั้นทองคำ                                              ลาสิกขา
๗.พระอธิการแคล้ว  ธมฺมโชโต                                         มรณภาพ
๘.พระอธิการสำอางค์  อาภาคโม                                      ลาสิกขา
๙.พระครูสาครพัฒนวิธาน (ต่วน  เตชธโร)                           มรณภาพ
๑๐.พระครูสาครพัฒนกิจ (จงรักษ์  สิริจนฺโท)                        เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน
                                            

แผนที่ภาพ

แผนที่ Google Map

Google Map Link
กดดู

รายการพระ

พระครูสาครพัฒนกิจ

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 28-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 30-05-2567

พระมหาสุรินทร์ สุรินฺโท

ข้อมูลเมื่อ : 28-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 05-01-2565

พระเสรี ธมฺมวิจาโร

ข้อมูลเมื่อ : 28-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 05-01-2565

พระมหาบุญธรรม ฉนฺทธมฺโม

ข้อมูลเมื่อ : 28-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 17-07-2565

พระวิทยา จนฺทสีโล

ข้อมูลเมื่อ : 28-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 05-01-2565

พระประดิษฐ์ ปญฺญาโสภโณ

ข้อมูลเมื่อ : 28-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 05-01-2565

พระสมบัติ ปริสุทฺโธ

ข้อมูลเมื่อ : 28-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 04-08-2566

พระศิริชัย ธมฺมโชโต

ข้อมูลเมื่อ : 28-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 05-01-2565

พระวัชรพงศ์ กนฺตสีโล

ข้อมูลเมื่อ : 28-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 06-01-2565

พระสมชาย วรธมฺโม

ข้อมูลเมื่อ : 28-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 10-04-2566

พระศิริวัฒน์ สิริวฑฺฒโณ

ข้อมูลเมื่อ : 04-08-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 04-08-2565

พระกิตติคุณ อคฺคธมฺโม

ข้อมูลเมื่อ : 04-08-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 04-08-2565

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

งานก่อสร้าง

ข้อมูลเมื่อ : 10-04-2566

เปิดดู 33 ครั้ง

เทศกาลงานบุญประเพณี

ยังไม่มีข้อมูลเทศกาลงานบุญประเพณี

ปูชนียวัตถุสถาน

กุฏิสงฆ์

ข้อมูลเมื่อ : 28-10-2564

เปิดดู 160 ครั้ง

ท้าวเวสสุวัณ

ข้อมูลเมื่อ : 04-08-2566

เปิดดู 130 ครั้ง

อุโบสถ

ข้อมูลเมื่อ : 28-10-2564

เปิดดู 458 ครั้ง

พระพุทธชัยมงคล(...

ข้อมูลเมื่อ : 28-10-2564

เปิดดู 83 ครั้ง

วีดีโอพระพุทธศาสนา

พระนอน

ข้อมูลเมื่อ 04-08-2566

เปิดดู 54 ครั้ง

พระพุทธชัยมงคล

ข้อมูลเมื่อ 04-08-2566

เปิดดู 41 ครั้ง

ท้าวเวสสุวัณ

ข้อมูลเมื่อ 04-08-2566

เปิดดู 65 ครั้ง

วัดน่วมกานนท์

ข้อมูลเมื่อ 04-08-2566

เปิดดู 61 ครั้ง

หลวงพ่อหาย

ข้อมูลเมื่อ 04-08-2566

เปิดดู 183 ครั้ง

แหล่งท่องเที่ยว...

ข้อมูลเมื่อ 04-08-2566

เปิดดู 76 ครั้ง

สาระธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสาระธรรม

สื่อมีเดีย

ยังไม่มีข้อมูลสื่อมีเดีย

สำนักปฏิบัติธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสำนักปฏิบัติธรรม

ทรัพย์สินของวัด

ยังไม่มีข้อมูลทรัพย์สินของวัด

โครงการและกิจกรรมเด่น

ทำบุญกับวัด

ยังไม่มีข้อมูลทำบุญกับวัด