เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8340 รูป
สามเณร
300 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
33 คน
บุคคลทั่วไปชาย
39 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
53 คน
ทั้งหมด
8854 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
25 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
69 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7191 รูป
ลาสิกขา
35 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดตาก้อง

รหัสวัด

ชื่อวัด
วัดตาก้อง

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
ปี 2225

วันรับวิสุงคามสีมา
วันที่ 14 เดือน ตุลาคม ปี 2525

ที่อยู่
๒๘ หมู่ที่ ๗ ตำบลตาก้อง อำเภอเมือง นครปฐม ๗๓๐๐๐

เลขที่
๒๘

หมู่ที่

ซอย
-

ถนน
เศรษฐวิถี(สายนครปฐม-ดอนตูม-ไผ่ประทุน)

แขวง / ตำบล
ตาก้อง

เขต / อำเภอ
เมืองนครปฐม

จังหวัด
นครปฐม

ไปรษณีย์
73000

เนื้อที่
๑๖ ไร่ ๒ งาน ๗๑ ตารางวา

มือถือ
๐๘๙-๙๒๙-๒๖๙๙

โทรศัพท์
๐๘๙-๙๒๙-๒๖๙๙

คุณสมบัติวัด

เป็นสำนักปฏิบัติธรรม

จำนวนเข้าดู : 3243

ปรับปรุงล่าสุด : 12 ตุลาคม พ.ศ. 2564 10:08:41

ข้อมูลเมื่อ : 28 กันยายน พ.ศ. 2564 20:15:39

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

ความเป็นมาแต่เดิมวัดตาก้อง 
วัดตาก้อง เป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่ในตำบลตาก้อง อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
วัดตาก้องสร้างเมื่อ พ.ศ. 2225 และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๒๕ เดิมทีบริเวณหน้าวัดมีแม่น้ำสายโบราณสายหนึ่งที่ใช้เป็นเส้นทางเดินเรือไปบ้านยางพระแท่นดงรัง จังหวัดกาญจนบุรี วัดตั้งอยู่ตรงหมู่บ้านตาก้อง เดิมเรียกว่า บ้านอ้ายก้อง สันนิษฐานว่าคงเรียกตามชาวจีนซึ่งมีฐานะร่ำรวยเป็นเจ้าของโรงหีบอ้อย จากคำบอกเล่าวัดตาก้อง เดิมมีชื่อว่า วัดไพรวัลย์นิกาวาส เหตุที่ใช้ชื่อนี้เพราะที่ตั้งของวัดยังเป็นป่าอยู่ ต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มีการแบ่งเขตการปกครองเป็นหมู่บ้าน ตำบล และอำเภอ ในครั้งนั้นหมู่บ้านอ้ายก้องได้ยกฐานะเป็นตำบลชื่อว่า ตำบลตาก้อง จึงสันนิษฐานว่าเปลี่ยนชื่อวัดตามชื่อตำบล
วัดตาก้อง มีหลวงพ่อแช่มซึ่งเป็นที่ศรัทธาของศิษยานุศิษย์ โบสถ์มหาอุดอายุมากกว่า 200 ปี ใช้วิธีการสร้างโบสถ์ของคนโบราณ ก่อผนังทึบ ไม่มีช่องหน้าต่างและมีประตูเข้าแค่ทางเดียว เจาะช่องเล็ก ๆ ไว้บนผนังด้านหลังพระประธาน อุโบสถหลังใหม่ประดิษฐานพระพุทธรูปขัดสมาธิ ปูชนียวัตถุที่สำคัญ คือ พระจุฬามณีเจดีย์ สร้างด้วยแก้วอินทนิล ยอดเจดีย์ทำด้วยทองคำแท้ ประดับด้วยรัตนะคือแก้ว 7 ประการ ล้อมรอบด้วยกำแพงทองประดับด้วยธงทิวสีต่าง ๆ เจดีย์บรรจุพระเกศธาตุกับพระเขี้ยวแก้วขวาของพระพุทธเจ้า พระจุฬามณีเจดีย์สร้างขึ้นประมาณ พ.ศ. 2465 และวัดยังมีรูปปั้นของครูสุรพล สมบัติเจริญ เหตุเพราะสุรพล สมบัติเจริญ เป็นศิษย์ของหลวงพ่อแช่ม

รายนามเจ้าอาวาส
  • พระเทียน
  • พระอินทร์
  • พระเกริ่น
  • พระกร่าย อินฺทโชโต
  • พระอธิการเปลี่ยน ชินปุตฺโต
  • พระครูภัทรกิจรังสรรค์ (ร่อน ฐานิสฺสโร)
  • พระครูอุดมจารุวัตร (กิมฮง นาคสโม)
  • พระครูสาราภิวัฒน์ (วีระวงศ์ เตชฺสมฺปนฺโน)
 

 

เอกสารเกี่ยวกับวัด 1 : อาคารปฏิบัติธรรม (2.12 mb)

เอกสารเกี่ยวกับวัด 2 : สถานที่ปฏิบัติธรรม (1.91 mb)

แผนที่ภาพ

รายการพระ

พระครูสาราภิวัฒน์ (วีระวงศ์) เตชสมฺปนฺโน

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 15-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 25-01-2565

พระครูปลัดสมโภชน์ ฐิตสีโล

ข้อมูลเมื่อ : 15-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 25-01-2565

พระสนาน ปภากโร

ข้อมูลเมื่อ : 15-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 25-01-2565

พระมหาภาณุ มหาวีโร

ข้อมูลเมื่อ : 28-12-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 09-07-2565

พระมหานิคม กิตฺติธโร

ข้อมูลเมื่อ : 09-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 25-01-2565

พระวินัย วิมโล

ข้อมูลเมื่อ : 09-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 25-01-2565

พระมนัส ธมฺมสํวโร

ข้อมูลเมื่อ : 09-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 25-01-2565

พระประทานพร อธิฐาโน

ข้อมูลเมื่อ : 09-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 25-01-2565

พระครูสังฆรักษ์บุญเลิศ ขนฺติจิตฺโต

ข้อมูลเมื่อ : 09-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 25-01-2565

พระภมร ธนปาโล

ข้อมูลเมื่อ : 09-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 25-01-2565

พระพีรพัฒน์ กิตฺติปญฺโญ

ข้อมูลเมื่อ : 09-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 25-01-2565

พระมงคล จนฺทาโภ

ข้อมูลเมื่อ : 10-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 25-01-2565

พระสมบัติ วิสุทธปญฺโญ

ข้อมูลเมื่อ : 10-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 25-01-2565

พระโสภณ สนฺตมโน

ข้อมูลเมื่อ : 10-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 25-01-2565

พระกฤษณ กนโก

ข้อมูลเมื่อ : 10-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 25-01-2565

พระชัยวุฒิ ชยวุโฒ

ข้อมูลเมื่อ : 10-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 25-01-2565

พระธีระ ธมฺมสโร

ข้อมูลเมื่อ : 10-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 25-01-2565

พระสมพล กตปุญฺโญ

ข้อมูลเมื่อ : 11-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 25-01-2565

พระวสุ อิสฺสโร

ข้อมูลเมื่อ : 11-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 25-01-2565

พระสมพงษ์ ภทฺรธมฺโม

ข้อมูลเมื่อ : 11-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 25-01-2565

พระกิตติกานต์ สิริวฑฺฒโก

ข้อมูลเมื่อ : 11-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 25-01-2565

พระธนากร สุมโน

ข้อมูลเมื่อ : 11-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 25-01-2565

พระผง ขนฺติวโร

ข้อมูลเมื่อ : 13-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 25-01-2565

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

ยังไม่มีข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์

เทศกาลงานบุญประเพณี

ยังไม่มีข้อมูลเทศกาลงานบุญประเพณี

ปูชนียวัตถุสถาน

เจดีย์พระจุฬามณ...

ข้อมูลเมื่อ : 15-10-2564

เปิดดู 583 ครั้ง

โบสถ์มหาอุตม์ เ...

ข้อมูลเมื่อ : 12-10-2564

เปิดดู 1548 ครั้ง

วีดีโอพระพุทธศาสนา

ยังไม่มีข้อมูลวีดีโอพระพุทธศาสนา

สาระธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสาระธรรม

สื่อมีเดีย

ยังไม่มีข้อมูลสื่อมีเดีย

สำนักปฏิบัติธรรม

ทรัพย์สินของวัด

ยังไม่มีข้อมูลทรัพย์สินของวัด

โครงการและกิจกรรมเด่น

ยังไม่มีข้อมูลโครงการและกิจกรรมเด่น

ทำบุญกับวัด

ยังไม่มีข้อมูลทำบุญกับวัด