เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8304 รูป
สามเณร
292 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
33 คน
บุคคลทั่วไปชาย
39 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
53 คน
ทั้งหมด
8810 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
25 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
69 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7148 รูป
ลาสิกขา
36 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดคลองตันราษฎร์บำรุง

รหัสวัด
02740312001

ชื่อวัด
วัดคลองตันราษฎร์บำรุง

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
ปี 2439

วันรับวิสุงคามสีมา
วันที่ 04 เดือน มกราคม ปี 2474

ที่อยู่
วัดคลองตันราษฎร์บำรุง

เลขที่

หมู่ที่

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล
เกษตรพัฒนา

เขต / อำเภอ
บ้านแพ้ว

จังหวัด
สมุทรสาคร

ไปรษณีย์
๗๑๔๒o

เนื้อที่
20 ไร่ - งาน 53 ตารางวา

Facebook
คลิกดู

มือถือ
065-5544145

อีเมล์
wadkhlxngtanrsadrbarung@gmail.com

คุณสมบัติวัด

เป็นวัดพัฒนาตัวอย่าง
เป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม
เป็นหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล (อปต.)
เป็นชมรมนวดแผนโบราณกับอบสมุนไพร

จำนวนเข้าดู : 2752

ปรับปรุงล่าสุด : 15 มิถุนายน พ.ศ. 2567 10:49:57

ข้อมูลเมื่อ : 26 กันยายน พ.ศ. 2564 16:57:17

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

     สร้างขึ้นโดยมี นายโต นางพ่วง  แซ่เจ๊ก  กับประชาชนชาวคลองตันได้ร่วมแรงร่วมใจสละทรัพย์เพื่อการก่อสร้างวัด  นับว่าหลายยุคหลายสมัยมีพระอาจารย์มาปกครองและก่อสร้างเรื่อยมา จนกระทั่งเมื่อตำแหน่งเจ้าอาวาสว่างลง เจ้าคณะตรวจการภาค ๗ วัดพระเชตุพน (สมเด็จวันรัต) ได้จัดการย้ายพระราชสาครมุนี เจ้าอาวาสวัดคลองตันราษฎร์บำรุง ต.คลองตัน อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร ขณะนั้นดำรงสมณศักดิ์เป็นที่พระครูสาครรัตนมุนี ( แก้ว สุวณฺณโชโต น.ธ.เอก เปรียญ ๖ ประโยค) อายุ ๕๐ พรรษา ๒๘ ตำแหน่งเผยแผ่ จังหวัดสมุทรสาคร มาดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดช่องลม และเจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาคร เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๔๙๕ แทนพระสมุทรคุณากร เจ้าคณะจังหวัดรูปเก่า ซึ่งย้ายไปเป็นเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม  และหลังจากนั้นก็ได้อาราธนาหลวงพุ่ม ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส ได้บริหารพัฒนาวัดคลองตันราษฎร์บำรุงเรื่องมาจนถึงสมัยหลวงพ่อชั้ว  ธมฺมปาโล ก็ได้พัฒนาปรับปรุงและเริ่มพัฒนาเปลี่ยนแปลงมาในสมัยพระมหาโสภณ  โสภโณ  ได้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสมีการปรับปรุงกุฏิหอฉันใหม่จนมาถึงยุคสมัยพระครูปลัดดิชณัชพงษ์  สุภทฺโท  ปรังปรุงกุฏิ  เทพื้นคอนกรีตทางเดินเท้าทัศนีภาพภายในวัดร่มรื่น  และอีกด้านหนึ่งที่ประชาชนชาวคลองตันราษฎร์บำรุง เคารพนับถือ ได้มาขอพร มาบนบาน ก็คือหลวงพ่อยิ้ม พระพุทธรูปพระประธานในอุโบสถ ของวัดคลองตันราษฎร์บำรุง

เอกสารเกี่ยวกับวัด 1 : (16.76 kb)

แผนที่ Google Map

Google Map Link
กดดู

รายการพระ

พระครูปลัด ดิชณัชธพงษ์ สุภทฺโท

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 29-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 07-05-2567

พระธนากร สีลธโร

ข้อมูลเมื่อ : 29-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 25-05-2567

พระประสิทธิ์ ปคุณธมฺโม

ข้อมูลเมื่อ : 29-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 25-05-2567

พระจำรูญ ภทฺทธมฺโม

ข้อมูลเมื่อ : 29-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 25-05-2567

พระสมลัก สุภาจาโร

ข้อมูลเมื่อ : 29-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 25-05-2567

พระณัชพล กตธมฺโม

ข้อมูลเมื่อ : 01-08-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 28-08-2565

พระศักดิ์ดา วิสทฺโธ

ข้อมูลเมื่อ : 29-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 25-05-2567

พระกฤษดา วรกิจโจ

ข้อมูลเมื่อ : 29-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 25-05-2567

พระเกษมทัช สิริปญฺโญ

ข้อมูลเมื่อ : 29-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 25-05-2567

วชิรวิทย์ ปุญฺณญาโณ

ข้อมูลเมื่อ : 07-05-2567

ปรับปรุงล่าสุด : 07-05-2567

พระบุญ เขมจิตฺโต

ข้อมูลเมื่อ : 29-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 25-05-2567

พระหนู ฉนฺทโก

ข้อมูลเมื่อ : 29-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 25-05-2567

ณัฎธเนศ อภิปุณฺโณ

ข้อมูลเมื่อ : 07-05-2567

ปรับปรุงล่าสุด : 07-05-2567

พระประยูร จารุธมฺโม

ข้อมูลเมื่อ : 29-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 15-06-2567

ณัฐสิทธิ์ คุณากโร

ข้อมูลเมื่อ : 07-05-2567

ปรับปรุงล่าสุด : 07-05-2567

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

เทศกาลงานบุญประเพณี

ยังไม่มีข้อมูลเทศกาลงานบุญประเพณี

ปูชนียวัตถุสถาน

หลวงพ่อยิ้ม

ข้อมูลเมื่อ : 25-05-2567

เปิดดู 30 ครั้ง

พระอุโบสถ

ข้อมูลเมื่อ : 25-05-2567

เปิดดู 18 ครั้ง

วีดีโอพระพุทธศาสนา

ยังไม่มีข้อมูลวีดีโอพระพุทธศาสนา

สาระธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสาระธรรม

สื่อมีเดีย

ยังไม่มีข้อมูลสื่อมีเดีย

สำนักปฏิบัติธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสำนักปฏิบัติธรรม

ทรัพย์สินของวัด

ยังไม่มีข้อมูลทรัพย์สินของวัด

ทำบุญกับวัด

วัดคลองตันราษฎร์บำรุง ตำบลเกษตรพัฒนา อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร
เจ้าอาวาส พระครูปลัด ดิชณัชธพงษ์ สุภทฺโท
โทร. 098-6354299

ผู้มีจิตศรัทธา สามารถทำบุญกับวัดโดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของวัดหรือ QR-Code ข้างล่างนี้

ธนาคาร ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
เลขที่บัญชี 020-149-453-958
ชื่อบัญชี วัดคลองตันราษฎร์บำรุง

QRCODE เพื่อทำบุญวัด วัดคลองตันราษฎร์บำรุง