เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8380 รูป
สามเณร
309 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
33 คน
บุคคลทั่วไปชาย
40 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
52 คน
ทั้งหมด
8903 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
27 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
71 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7225 รูป
ลาสิกขา
33 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

ปูชนียวัตถุสถาน

วิหารวัดโพธิ์คลาน

รายละเอียด

วิหารวัดโพธิ์คลาน
เป็นวิหารโบราณที่สันนิษฐานว่ามีการสร้างทับซ้อนกันบนฐานเดิม ซึ่งตัวอาคารปัจจุบันเป็นลักษณะทรงฐานสำเภาคือมีลักษณะฐานหัวท้ายยกสูง และบริเวณตรงกลางตัวอาคารมีลักษณะแอ่นโค้งคล้ายเรือสำเภา ซึ่งนับว่าเป็นสถาปัตยกรรมที่ได้มีการสร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายเรื่อยมาจนถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น ภายในวิหารเป็นที่ประดิษฐานองค์พระพุทธรูปประธานนามว่า "หลวงพ่อนาค" เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย ไปสถานบนฐานชุกชีศิลปะสมัยอยุธยาตอนปลาย และ เป็นที่ประดิษฐาน พระพุทธรูปบริวารสมัยอยุธยาตอนต้น(ซ่อมแซมใหม่) อีกหลายองค์ 
     เมื่อครั้งที่สำนักศิลปากรที่ 2 สุพรรณบุรีได้มีการบูรณะปฏิสังขรณ์โตวิหารเก่าและได้มีการขุดสำรวจชั้นดินจึงได้พบกับลักษณะฐานวิหารเดิมที่อยู่บริเวณใต้พื้นดิน จึงสันนิษฐานได้ว่า วิหารหลังปัจจุบันนี้ได้มีการสร้างทับ ตัวฐานวิหารเดิมที่มีการสร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยา

โดย : วัดโพธิ์คลาน

ที่อยู่ : ต.ท่าพี่เลี้ยง อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี

จำนวนเข้าดู : 165

ปรับปรุงล่าสุด : 8 มีนาคม พ.ศ. 2565 18:05:57

ข้อมูลเมื่อ : 8 มีนาคม พ.ศ. 2565 18:05:57

 
 
 
 

ปูชนียวัตถุสถาน 10 อันดับ

หลวงพ่อแดง วัดเกาะวังไทร

โดย : วัดเกาะวังไทร

ข้อมูลเมื่อ : 01-02-2567

เปิดดู : 47

หลวงพ่อโต วัดดอนไก่ดี

โดย : วัดดอนไก่ดี

ข้อมูลเมื่อ : 25-12-2566

เปิดดู : 68

พระพิฆเนศ ปางเสวยสุข

โดย : วัดบัวหวั่น

ข้อมูลเมื่อ : 23-12-2566

เปิดดู : 89

พระพุทธโตรโลกนาถ(หลวงพ่อขาว)

โดย : วัดบัวหวั่น

ข้อมูลเมื่อ : 23-12-2566

เปิดดู : 100

หลวงพ่อโตทันใจ

โดย : วัดอัมพวนาราม

ข้อมูลเมื่อ : 05-11-2564

เปิดดู : 177

หลวงพ่อโต ป่าเลไลยก์

โดย : วัดบัวหวั่น

ข้อมูลเมื่อ : 09-12-2566

เปิดดู : 102