เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1451 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
71 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1619 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8467 รูป
สามเณร
321 รูป
แม่ชี
91 รูป
ศิษย์วัด
36 คน
บุคคลทั่วไปชาย
40 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
50 คน
ทั้งหมด
9005 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
41 รูป
สามเณร
28 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
73 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7300 รูป
ลาสิกขา
31 รูป
มรณภาพ
7 รูป
 

ปูชนียวัตถุสถาน

มหาธาตุเจดีย์ศรีวิริยคุณ

รายละเอียด
มหาธาตุเจดีย์ศรีวิริยคุณ สร้างขึ้นเพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุและพระพุทธรูป ๓สมัย ๑.พระพุทธรูปสมัยอู่ทอง ๒.พระพุทธรูปสมัยเชียงแสน ๓.พระพุทธรูปสมัยสุโขทัย และบริเวณรอบข้างได้เอาไว้สำหรับบรรจุอัฐิญาติโยมที่มีอุปการคุณกับทางวัดโค้งบ่อแร่ มหาธาตุเจดีย์ศรีวิริยคุณนี้สร้างขึ้นในยุคของพระครูวิริยสุวรรณคุณ(หลวงพ่อส่ง) ประมาณปีพ.ศ.๒๕๔๙ และในทุกปีจะมีงานเปลี่ยนผ้าคลุมเจดีย์ประจำทุกๆปี

โดย : วัดโค้งบ่อแร่

ที่อยู่ : ต.ทัพหลวง อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี

จำนวนเข้าดู : 100

ปรับปรุงล่าสุด : 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 19:08:08

ข้อมูลเมื่อ : 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 18:52:01

 
 
 
 

ปูชนียวัตถุสถาน 10 อันดับ

หลวงพ่อปู่ทองคำ

โดย : วัดบางปิ้ง

ข้อมูลเมื่อ : 30-09-2564

เปิดดู : 1022

พญาเพชรภัทรนาคราช

โดย : วัดโป่งเสี้ยว

ข้อมูลเมื่อ : 13-02-2565

เปิดดู : 1020

พระพุทธศรีวิชัย

โดย : วัดโป่งเสี้ยว

ข้อมูลเมื่อ : 13-02-2565

เปิดดู : 65

หลวงพ่อสัมฤทธิ์ วัดนาโคก จ.สมุทรสาคร

โดย : วัดนาโคก

ข้อมูลเมื่อ : 05-05-2566

เปิดดู : 17

หลวงพ่อสุคโตและหลวงพ่อรุ่ง

โดย : วัดอ่างทอง

ข้อมูลเมื่อ : 03-12-2564

เปิดดู : 58

อุโบสถ

โดย : วัดใหญ่บ้านบ่อ

ข้อมูลเมื่อ : 28-10-2564

เปิดดู : 98

วิหาร

โดย : วัดใหญ่บ้านบ่อ

ข้อมูลเมื่อ : 28-10-2564

เปิดดู : 152