เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1454 วัด
สำนักสงฆ์
84 วัด
ที่พักสงฆ์
71 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1623 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8599 รูป
สามเณร
328 รูป
แม่ชี
91 รูป
ศิษย์วัด
35 คน
บุคคลทั่วไปชาย
41 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
51 คน
ทั้งหมด
9145 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
41 รูป
สามเณร
28 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
73 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7425 รูป
ลาสิกขา
23 รูป
มรณภาพ
5 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ - นามสกุล
พระครูศรีกาญจนวิสุทธิ์ ทัพมงคล

ฉายา
อินฺทวิสุทฺโธ

สถานภาพ
พระภิกษุ (ไทย)

อายุ
52 ปี

E-mail
-

Line ID
-

Facebook
-

คุณสมบัติ

เป็นครูสอนบาลี
เป็นพระธรรมทูต
เป็นพระปริยัตินิเทศก์

ตำแหน่ง

เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไชยชุมพลชนะสงคราม
เป็นเลขานุการเจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี

จำนวนเข้าดู : 278

ปรับปรุงล่าสุด : 25 มกราคม พ.ศ. 2565 18:55:36

ข้อมูลเมื่อ : 26 กันยายน พ.ศ. 2564 11:05:07

 
 
 
 

ประวัติ

ชื่อเดิม ไพรัช นามสกุล ทัพมงคล   เกิด ๑๒ เมษายน ๒๕๑๓  ณ บ้านเลขที่ ๑๕๔/๑ ตำบลบ้านใต้ อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
อุปสมบท ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๔๒  พระอุปัชฌาย์ พระธรรมคุณาภรณ์  พระกรรมวาจาจารย์ พระโสภณกาญจนาภรณ์ พระอนุสวนาจารย์ พระมหาปัญญา วิสุทธิปญฺโญ
อุปสมบท ณ วัดไชยชุมพลชนะสงคราม ต.บ้านใต้ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
วิทยฐานะ น.ธ.เอก  ป.ธ.๖  พธ.บ. M.A. (Linguistivs) M.Phil (Buddhist)
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง    เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี

สมณศักดิ์

พระครูศรีกาญจนวิสุทธิ์
ได้รับ พ.ศ. 2555

วุฒิการศึกษาทางธรรม

นักธรรม

นักธรรมเอก ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2527
เปรียญธรรม
เปรียญธรรม 6 ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2539

วุฒิทางโลก

วุฒิที่ได้รับ ปริญญาตรี
ปีที่จบ พ.ศ. 2537
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วุฒิที่ได้รับ ปริญญาโท
ปีที่จบ พ.ศ. 2541
University of Delhi