เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1454 วัด
สำนักสงฆ์
84 วัด
ที่พักสงฆ์
71 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1623 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8600 รูป
สามเณร
328 รูป
แม่ชี
91 รูป
ศิษย์วัด
35 คน
บุคคลทั่วไปชาย
41 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
51 คน
ทั้งหมด
9146 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
41 รูป
สามเณร
28 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
73 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7427 รูป
ลาสิกขา
23 รูป
มรณภาพ
5 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ - นามสกุล
พระมหาบุญโชค จำปาคำ

ฉายา
พุทฺธสีโล

สถานภาพ
พระภิกษุ (ไทย)

อายุ
46 ปี

E-mail
-

Line ID
-

Facebook
-

คุณสมบัติ

เป็นครูสอนบาลี

ตำแหน่ง

เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาส

จำนวนเข้าดู : 126

ปรับปรุงล่าสุด : 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 20:52:05

ข้อมูลเมื่อ : 8 ตุลาคม พ.ศ. 2564 19:30:15

 
 
 
 

ประวัติ

ชื่อ พระมหาบุญโชค ( พุทฺธสีโล ) นามสกุล จำปาคำ
เกิดเมื่อวันที่ 30 ก.ย 2519
อุปสมบท
- เมื่อวันที่ 20 พ.ย 2540
  ณ วัดศรีอุปลาราม ต.หนองบัว อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
ด้านศึกษา
- จบ นธ.เอก เมื่อปี 2543
- เปรียนธรรม 8 ประโยค
- จบ มัธยมศึกษาปีที่ 6
คุณสมบัติ
- เป็นครูสอนบาลี เมื่อปี 2553
ตำแหน่งหน้าที่
- ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไชยชุมพลชนะสงคราม เมื่อปี 2560

วุฒิการศึกษาทางธรรม

นักธรรม

นักธรรมเอก ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2543
เปรียญธรรม
เปรียญธรรม 8 ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2554

วุฒิทางโลก

วุฒิที่ได้รับ ม.6
ปีที่จบ พ.ศ. 2537
-