เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1454 วัด
สำนักสงฆ์
84 วัด
ที่พักสงฆ์
71 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1623 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8600 รูป
สามเณร
328 รูป
แม่ชี
91 รูป
ศิษย์วัด
35 คน
บุคคลทั่วไปชาย
41 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
51 คน
ทั้งหมด
9146 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
41 รูป
สามเณร
28 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
73 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7427 รูป
ลาสิกขา
23 รูป
มรณภาพ
5 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ - นามสกุล
พระเมธีปริยัติวิบูล พุ่มน้อย

ฉายา
สิริธโร

สถานภาพ
พระภิกษุ (ไทย)

อายุ
45 ปี

E-mail
-

Line ID
-

Facebook
-

คุณสมบัติ

เป็นครูสอนบาลี
เป็นครูสอนนักธรรม
เป็นพระนักเผยแพร่

ตำแหน่ง

เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไชยชุมพลชนะสงคราม
เป็นเจ้าคณะอำเภอเมืองกาญจนบุรี

จำนวนเข้าดู : 249

ปรับปรุงล่าสุด : 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 16:21:45

ข้อมูลเมื่อ : 26 กันยายน พ.ศ. 2564 10:29:01

 
 
 
 

ประวัติ

ชื่อ            พระเมธีปริยัติวิบูล  ฉายา  สิริธโร    
                 วิทยฐานะ ป.ธ.๙, พธ.บ., M.A., M.Phil., Ph.D.  
                 วัดไชยชุมพลชนะสงคราม ตำบลบ้านใต้ อำเภอเมืองฯ จังหวัดกาญจนบุรี
                 ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็น 
                 - รองเจ้าคณะอำเภอเมืองกาญจนบุรี
                 - ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง วัดไชยชุมพลชนะสงคราม
                 - อาจารย์ใหญ่ แผนกบาลี สำนักศาสนศึกษาวัดไชยชุมพลชนะสงคราม
                 - อาจารย์ประจำ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาสงฆ์กาญจนบุรีศรีไพบูลย์
                 - เจ้าคณะอำเภอเมืองกาญจนบุรี
อุปสมบท   
                 วันเสาร์ที่ ๔ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๑
                 วัดยานนาวา แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
                 พระอุปัชฌาย์  พระพรหมโมลี วัดยานนาวา แขวงยานนาวา เขตสาทร  กรุงเทพมหานคร
                 พระกรรมวาจาจารย์  พระธรรมคุณาภรณ์ วัดไชยชุมพลชนะสงคราม   
                 พระอนุสาวนาจารย์   พระธรรมพุทธิมงคล วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร    

 

สมณศักดิ์

พระเมธีปริยัติวิบูล
ได้รับ พ.ศ. 2556

วุฒิการศึกษาทางธรรม

นักธรรม

นักธรรมเอก
เปรียญธรรม
เปรียญธรรม 9 ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2543

วุฒิทางโลก

วุฒิที่ได้รับ ปริญญาตรี
ปีที่จบ พ.ศ. 2546
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วุฒิที่ได้รับ ปริญญาโท
ปีที่จบ พ.ศ. 2548
University of Delhi
วุฒิที่ได้รับ ปริญญาเอก
ปีที่จบ พ.ศ. 2554
University of Delhi