เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8345 รูป
สามเณร
302 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
33 คน
บุคคลทั่วไปชาย
39 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
52 คน
ทั้งหมด
8860 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
27 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
71 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7190 รูป
ลาสิกขา
35 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

โครงการมอบถุงยังชีพแก่ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ ผู้พิการ

โครงการมอบถุงยังชีพแก่ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ ผู้พิการ เป็นโครงการที่เกิดขึ้นดำริของหลวงพ่อ พระครูโสภณคุณาธาร เจ้าคณะอำเภอบางปลาม้า เจ้าอาวาสวัดสาลี ประธานฝ่ายสารณสงเคราะห์จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งได้เสนอต่อที่ประชุมคณะสงฆ์และคณะกรรมการวัดสาลี เมื่อเดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔ โดยมีจุดประสงค์เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ลดภาระทางด้านค่าใช้จ่ายประจำวันของประชาชน ที่ไดรับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ โควิด 19 และเหตุอุทกภัย ปี๒๕๖๔ โครงการนี้เป็นโครงการต่อเนื่อง มีกำหนดการมอบทุกวันที่ ๒๒ ของเดือน ให้แก่กลุ่มเป้าหมายได้แก่ ผู้ป่วยติดเตียง, ผู้สูงอายุ, ผู้พิการที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ในเขตตำบลสาลี โดยจะดำเนินการมอบตั้งแต่่เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔ เป็นต้นไป

โครงการมอบถุงยังชีพให้แก่ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ในเขตตำบลสาลี เป็นโครงการต่อเนื่อง เกิดจากดำริของพระครูโสภณคุณาธาร เจ้าคณะอำเภอบางปลาม้า เจ้าอาวาสวัดสาลี ประธานฝ่านสารณสงเคราะห์จังหวัดสุพรรณบุรี ประธานหน่วยอมรมประชาชนประจำตำบลสาลี...โดยมีวัตถุประสงค์ บรรเทาความเดือดร้อน และลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากกการแพร่ระบาดของโควิด๑๙ และเหตุอุทกภัยปี ๒๕๖๔ มีกลุ่มเป้าหมายที่จะมองถุงยังชีพคือ ๑.ผู้ป่วยติดเตียง ติดบ้าน ๒.ผู้สูงอายุ ๙๐ ปีขึ้นไป ๓.ผู้พิการที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ในเขตตำบลสาลี โดยที่ประชุมได้มอบหมายให้ อาสาสมัครประจำหมู่บ้าน (อสม.) ทำการสำรวจข้อมูลจำนวนกลุ่มเป้าหมาย และกำหนดรายการสิ่งของ ต่อ ๑ ชุด ประกอบด้วย ๑.ข้าวสาร ๕ กก. ๒.น้ำดื่ม ๑ โหล ๓.บะหมี่สำเร็จรูป หรือ ไข่ไก่ ๑ แผง ๔.ของใช้ส่วนตัว มีกำหนดการมอบทุกวันที่ ๒๒ ของเดือน เดือนละ ๑๒๐ ชุด เริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นต้นไป

ไฟล์แนบเพิ่มเติม

ไฟล์แนบ 1
(230.52 kb)

ไฟล์แนบ 2
(181.52 kb)

โดย : วัดสาลี

ที่อยู่ : ต.สาลี อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี

จำนวนเข้าดู : 362

ปรับปรุงล่าสุด : 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 16:03:59

ข้อมูลเมื่อ : 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 09:34:10

 
 
 
 

ข่าวประชาสัมพันธ์ 10 อันดับ