เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8346 รูป
สามเณร
302 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
33 คน
บุคคลทั่วไปชาย
39 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
52 คน
ทั้งหมด
8861 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
27 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
71 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7191 รูป
ลาสิกขา
35 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

โครงการและกิจกรรมเด่น

โครงการมอบถุงยังชีพแก่ผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ ผู้พิการ

,,,"โครงการมอบถุงยังชีพแก่ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุที่มีอายุ ๙๐ ปีขึ้นไป และผู้พิการที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ในเขตตำบลสาลี เป็นโครงการต่อเนื่อง เกิดจากดำริของพระครูโสภณคุณาธาร เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่กลุ่มเป้าหมายข้างต้น ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ โควิด ๐๙ มีกำหนดการมอบทุกวันที่ ๒๒ ของเดือน จำนวน ๑๒๐ ชุด เริ่มดำเนินโครงการตั้งแต่กันยายน ๒๕๖๔ เป็นต้นไป"...

โครงการมอบถุงยังชีพให้แก่ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ และผู้พิการ...มุ่งเน้นการบรรเทาความเดือดร้อนด้านค่าใช้จ่ายประจำวัน พื้นฐานของประชาชนในเขตตำบลสาลี โดยมีกลุ่มเป้าหมาย 3 กลุ่ม ได้แก่ ๑.ผู้ป่วยติดเตียง  ๒.ผู้สูงอายุ  ๓.ผู้พิการ... โดยจัดสิ่งของบริโภคเป็นชุด ๑ ชุด ประกอบด้วย ๑.ข้าวสาร ๕ กก. ๒.ไข่ไก่ ๑ แผง ๓.น้ำดื่ม ๑ โหล ๔. น้ำมันพืช ๑ ขวดลิตร ๕. ของใช้ส่วนตัว ๑ ชุด มูลค่าประมาณ ๓๕๐ บาท/ชุด และได้รับความร่วมมือจาก ผู้นำชุมชน อาสาสมัครหมู่บ้าน และคณะกรรมการ ในการพื้นที่ส่งมอบถุงยังชีพแก่กลุ่มเป้าหมาย จำนวน ๑๒๐ คน   และมีกำหนดดำเนินมอบทุกวันที่ ๒๒ ของเดือน...

ไฟล์แนบเพิ่มเติม

ไฟล์แนบ 1
(200.2 kb)

ไฟล์แนบ 2
(193.86 kb)

โดย : วัดสาลี

ที่อยู่ : ต.สาลี อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี

จำนวนเข้าดู : 94

ปรับปรุงล่าสุด : 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 08:02:20

ข้อมูลเมื่อ : 10 มกราคม พ.ศ. 2565 16:14:20

 
 
 
 

โครงการและกิจกรรมเด่น 10 อันดับ

สรุปงานอปต.เดือนมีนาคม

โดย วัดดอนไก่ดี

ข้อมูลเมื่อ : 05-04-2567

เปิดดู : 13