เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1451 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
71 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1619 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8467 รูป
สามเณร
321 รูป
แม่ชี
91 รูป
ศิษย์วัด
36 คน
บุคคลทั่วไปชาย
40 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
50 คน
ทั้งหมด
9005 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
41 รูป
สามเณร
28 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
73 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7295 รูป
ลาสิกขา
35 รูป
มรณภาพ
7 รูป
 

โครงการและกิจกรรมเด่น

กิจกรรมสวดมนต์วันเสาร์

กิจกรรมสวดมนต์วันเสาร์ เป็นกิจกรรมที่ริเริ่มโดยดำริของ พระครูโสภณคุณาธาร เจ้าคณะอำเภอบางปลาม้า เจ้าอาวาสวัดสาลี ที่มุ่งหมายให้พุทธศาสนิกชนในพื้นที่ และประชาชนทั่วไป ได้มีโอกาสบำเพ็ญบุญบารมี ได้ใกล้ชิดศีลธรรมมากขึ้น โดยใช้วันหยุดที่ประชาชนว่างเว้นจากการงาน และเยาวชนที่หยุดเรียนให้เป็นประโยชน์ต่อตนเอง ต่อครอบครัว และพระพุทธศาสนา...เริ่มดำเนินกิจกรรมมาตั้งแต่ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ จนถึงปัจจุบัน มีพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมกิจกรรม เฉลี่ย 89 คน ในทุกวันเสาร์ และได้มีการอำนวยความสะดวกในการทางโดยคณะกรรมการวัด จะจัดยานพาหนะรับส่ง และจัดเตรียมอาหาร/เครื่องดื่ม ไว้บริการ ซึ่งกิจกรรมสวดมนต์วันเสาร์ จะมีขึ้นในทุกวันเสาร์ เริ่มในเวลา ๑๖.๐๐ น. ถึง ๑๘.๐๐ น. โดยแบ่งเป็นการทำวัตรสวดมนต์ ๑ ชั่วโมงครึ่ง และเจริญจิตภาวนา ๓๐ นาที มีพระมานะ มานิโต เลขานุการเจ้าคณะตำบลสาลี เป็นผู้ดำเนินกิจกรรม

เชิญชวนประชาชนทั่วไปมาร่วมสวดมนต์ทำวัตร และเจริญจิตภาวนาทุกวันเสาร์

โดย : วัดสาลี

ที่อยู่ : ต.สาลี อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี

จำนวนเข้าดู : 61

ปรับปรุงล่าสุด : 7 มีนาคม พ.ศ. 2565 12:35:34

ข้อมูลเมื่อ : 29 ตุลาคม พ.ศ. 2564 15:19:29

 
 
 
 

โครงการและกิจกรรมเด่น 10 อันดับ

มอบทุนการศึกษา

โดย วัดหนองห้าง

ข้อมูลเมื่อ : 02-06-2566

เปิดดู : 2

งานด้านศึกษาสงเคราะห์

โดย วัดสหกรณ์โฆสิตาราม

ข้อมูลเมื่อ : 23-05-2566

เปิดดู : 6

งาน อปต

โดย วัดสระเตย

ข้อมูลเมื่อ : 20-05-2566

เปิดดู : 31