เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1451 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
71 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1619 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8467 รูป
สามเณร
321 รูป
แม่ชี
91 รูป
ศิษย์วัด
36 คน
บุคคลทั่วไปชาย
40 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
50 คน
ทั้งหมด
9005 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
41 รูป
สามเณร
28 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
73 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7295 รูป
ลาสิกขา
35 รูป
มรณภาพ
7 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ - นามสกุล
พระไพฑูรย์ สุวรรณหงษ์

ฉายา
หํสวณฺโณ

สถานภาพ
พระภิกษุ (ไทย)

อายุ
52 ปี

E-mail
-

Line ID
-

Facebook
-

จำนวนเข้าดู : 70

ปรับปรุงล่าสุด : 30 มกราคม พ.ศ. 2566 12:57:24

ข้อมูลเมื่อ : 2 ตุลาคม พ.ศ. 2564 09:07:03

 
 
 
 

ประวัติ

๑.ชื่อ  ชื่อ  พระไพฑูรย์  ฉายา หํสวณฺโณ  อายุ ๕๑  พรรษา ๑๗
๒.สถานะเดิม ชื่อ นายไพฑูรย์  นามสกุล  สุวรรณหงษ์
    เกิดวันจันทร์ แรม ๑๕ ค่ำ เดือน ๖ ปีกุน
    ตรงกับวันที่ ๒๔ พฤาภาคม พ.ศ. ๒๕๑๔
    ชื่อบิดา  นายจำเนียร   นามสกุล  สุวรรณหงษ์
    ชื่อมารดา  นางไพบูลย์   นามสกุล  สุวรรณหงษ์
    ภูมิลำเนาเดิมอยู่บ้านเลขที่ ๒๑๙ หมู่ ๒ ตำบลสาลี อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี
๓.อุปสมบท อุปสมบทเมื่อวันอาทิตย์ แรม ๑๕ ค่ำ เดือน ๗ ปี จอ
                   ตรงกับวันที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๙ เวลา ๐๙.๐๐ น.
    มีพระครูสุวรรณคุณากร วัดบางยี่หน ตำบลตะค่า อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นพระอุปัชฌาย์
    มีพระครูสิริวุฒิรังษี วัดช่องลม ตำบลไผ่กองดิน อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นกรรมวาจาจารย์
    มีพระครูโสภณคุณาธาร วัดสาลี ตำบลสาลี อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นพระอนุสาวนาจารย์
๔.วิทยะฐานะ สำเร็จการศึกษาประถมศึกษาปีที่ ๖ จากโรงเรียนวัดสาลี
                      สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีที่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
                      พ.ศ. ๒๕๓๖ จบนักธรรมชั้น ตรี
                      พ.ศ. ๒๕๓๗ จบนักธรรมชั้น โท
                      พ.ศ. ๒๕๔๒ จบนักธรรมชั้น เอก

 

สังกัดที่วัด

วุฒิการศึกษาทางธรรม

นักธรรม

นักธรรมตรี ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2535
นักธรรมโท ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2536
นักธรรมเอก ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2542

วุฒิทางโลก

วุฒิที่ได้รับ ปริญญาตรี
ปีที่จบ พ.ศ. 2561
มจร.