เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1451 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
71 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1619 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8467 รูป
สามเณร
321 รูป
แม่ชี
91 รูป
ศิษย์วัด
36 คน
บุคคลทั่วไปชาย
40 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
50 คน
ทั้งหมด
9005 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
41 รูป
สามเณร
28 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
73 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7295 รูป
ลาสิกขา
35 รูป
มรณภาพ
7 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ - นามสกุล
พระทรงวิทย์ ชินชยาภรณ์

ฉายา
ธมฺมโชโต

สถานภาพ
พระภิกษุ (ไทย)

อายุ
35 ปี

E-mail
-

Line ID
-

Facebook
-

จำนวนเข้าดู : 47

ปรับปรุงล่าสุด : 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 15:33:18

ข้อมูลเมื่อ : 2 ตุลาคม พ.ศ. 2564 14:33:00

 
 
 
 

ประวัติ

๑.ชื่อ พระ ทรงวิทย์  ธมฺมโชโต   อายุ ๓๓  พรรษา ๕
๒.สถานะเดิม ชื่อ นาย ทรงวิทย์  นามสกุล ชินชยาภรณ์
    เกิดวันเสาร์ ขึ้น ๑๔ ค่ำ เดือน ๙ ปี เถาะ
    ตรงกับวันที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๐
    ชื่อบิดา นาย ทิวา  นามสกุล นุสาจุฬา
    ชื่อมารดา นาง ยุพา  นามสกุล เฟรม
    ภูมิลำเนาเดิมอยู่บ้านเลขที่ ๒๒ แขวงจอมพล เขต จตุจกัร กรุงเทพมหานคร
๓.อุปสมบท วันวันทร์  ขึ้น ๔ ค่ำ เดือน ๗ ปี ระกา
    ตรงกับวันที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
    มีพระครูสุวรรณคุณากร วัดบางยี่หน ตำตะค่า อำเภอบางปลาม้า
                                      จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นพระอุปัชฌาย์
    มีพระครูสิริวุฒิรังษี วัดช่องลม ตำบลไผ่กองดิน อำเภอบางปลาม้า
                                      จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นพระกรรมวาจาจารย์
    มีพระครูโสภณคุณาธาร วัดสาลี ตำบลสาลี อำเภอบางปลาม้า
                                      จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นพระอนุสาวนาจารย์
๔.วิทยะฐานะ สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ จากโรงเรียนนานาชาตเซ้นต์จอห์น
                      พ.ศ.๒๕๖๐ จบนักธรรมชั้น โท
                      พ.ศ. ๒๕๖๑ จบนักธรรมชั้น เอก 

สังกัดที่วัด

วุฒิการศึกษาทางธรรม

นักธรรม

นักธรรมเอก ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2561

วุฒิทางโลก

วุฒิที่ได้รับ ม.6
ปีที่จบ พ.ศ. 2548
โรงเรียนชาติเซนต์จอห์น