เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8345 รูป
สามเณร
302 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
33 คน
บุคคลทั่วไปชาย
39 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
52 คน
ทั้งหมด
8860 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
27 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
71 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7190 รูป
ลาสิกขา
35 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

กิจกรรมสวดมนต์วันเสาร์ ถวายพระพรชัยมงคล

กิจกรรมสวดมนต์วันเสาร์ เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา และเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชน ได้ศึกษาและปฏิบัติตามแนวทางพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง และในปี 2567 เป็นปีมหามงคลที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ จะทรงเจริญพระชนมพรรษา ครบ 6 รอบ 72 พรรษา กิจกรรมสวดมนต์วันเสาร์จึงกำหนดให้เป็นกิจกรรม ถวายพระพรชัยมงคล ทุกวันเสาร์ตลอดทั้งปี 2567

กิจกรรมสวดมนต์วันเสาร์ จัดขึ้นทุกวันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 16.00 น. ถึง 18.00 น. เริ่มต้นด้วยการบรรยายธรรม แล้วทำวัตรสวดมนต์เย็น จากนั้นจึงเข้าสู่การปฏิบัติธรรม เจริญพระกรรมฐาน เป็นเวลา 30 นาที เสร็จเรียบร้อยแล้วค่อยสรุปการบรรยายและตรวจน้ำแผ่เมตตา เป็นเสร็จกิจกรรม

โดย : วัดสาลี

ที่อยู่ : ต.สาลี อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี

จำนวนเข้าดู : 23

ปรับปรุงล่าสุด : 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 16:18:37

ข้อมูลเมื่อ : 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 16:11:43

 
 
 
 

ข่าวประชาสัมพันธ์ 10 อันดับ