เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8297 รูป
สามเณร
290 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
33 คน
บุคคลทั่วไปชาย
39 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
53 คน
ทั้งหมด
8801 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
25 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
69 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7139 รูป
ลาสิกขา
36 รูป
มรณภาพ
11 รูป
 

สาระธรรม

อานิสงส์ของการกวดลานวัด 5 อย่าง

รายละเอียด

ข้อที่1
บุคคลเห็นเข้าก็เลื่อมใสศรัทธา
เนื่องจากให้คนมาปฏิบัติภาวนาจะต้องอาศัยในการทำให้เห็นถึงความสะอาด
 และก็สกปรก
ใจของคนเรานั้น ถ้ามันสกปรกมันก็จะทำให้เป็นทุกข์ ถ้าใจของเราสะอาดก็จะทำให้เราเป็นสุข ขั้นเริ่มต้นในการทำให้ผู้อื่นมีศรัทธาคือการกวดลานวัด ผู้กวมดลานวัด ก็น้อมใจไปในทางเมตตาเพื่อที่จะให้ผู้อื่นได้เข้ามาอาศัยในการทำความสะอาดจิตใจตัวเองได้เกิดศรัทธาในการปฏิบัติภาวนา ผู้กวรดลานวัดก็จะได้เจริญเมตตาภาวนาไปในตัว ผู้พบเห็นก็เกิดความเลื่อมใสศรัทธาในการมาชำระจิตใจ
ข้อที่2
เทวดาเห็นเข้าก็เลื่อมใส
ในพระไตรปิฎกก็จะกล่าวถึงว่าเทวดาก็จะมาฟังธรรมกับพระพุทธเจ้า ผู้ที่มาปฏิบัติภาวนาก็จะสร้างศรัทธาและความเลื่อมใสให้กับเทวดา ผู้ที่กวรดลานวัดก็ได้เชื่อว่ามีเมตตาภาวนา
ข้อ3
จิตของผู้กวาดลานวัดตั้งเป็นสมาธิได้เร็ว
การฝึกสมาธินั้นสมาธิแปลว่าการจดจอกับอารมณ์หนึ่งอารมณ์ใด หรือพูดอีกความหมายหนึ่งคือเพ่งอารมณ์ ในทางพระพุทธเจ้าจะกล่าวถึงอาปานะสติ คือการกำหนดรู้ลมหายใจเข้าออก การกวดลานวัดกวาดลานวัดทางด้านซ้ายก็กำหนดหายใจเข้าการกวดลานวัดทางขวาก็กำหนดหายใจออก การฝึกสมาธิโดยการกำหนดรู้ลมหายใจเพียงอย่างเดียวก็ได้
ข้อ4
ผิวพรรณผ่องใส
การกวมดลานวัดก็เหมือนกับการออกกำลังกาย   การออกกำลังกายก็ทำให้ เลือดลมสูบฉีดทำให้ไปหล่อเลี้ยงร่างกายเป็นการออกกำลังกายเลือดลมปรานก็ไหลเวียนดีก็ทำให้ผิวพรรณผ่องใส คนมีบุญคนมีเมตตาช่วยเหลือกิจการ การวัดโดยการกวาดลานวัดก็จะให้มีอานิสงส์ทำให้ผิวพรรณดีคนมีสมาธิดีก็ถ้าจะทำให้ผิวพรรณดี
ข้อ5
ตายแล้วไปเกิดบนภพภูมิสวรรค์
ในเมื่อในเมื่อการกวาดลานวัดให้อานิสงส์หลายอย่างโดยนับว่า เป็นทานบารมี ทั้งมีเมตตามีสมาธิมีบุญ เมื่อถึงคราวจะตาย ก็ให้นะลึกถึงคุณงามความดีที่เราได้เคยทำมาโดยการคิดถึงการกวรดลานวัดก็จะทำให้เมื่อถึงคราวตายก็จะได้ไปไปสู่ ภพสวรรค์

 

ผู้แต่ง
พระณัฏฐพล

โดย : วัดเจ้าพระยาธรรมาราม

ที่อยู่ : ต.พิหารแดง อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี

จำนวนเข้าดู : 6990

ปรับปรุงล่าสุด : 5 มีนาคม พ.ศ. 2565 19:17:56

ข้อมูลเมื่อ : 5 มีนาคม พ.ศ. 2565 11:02:34

 
 
 
 

สาระธรรม 10 อันดับ

เรื่องการทำความดีหรือทำบุญกุศล..

โดย วัดสารภี

ข้อมูลเมื่อ : 12-07-2567

เปิดดู : 5

วิชามหาสะท้อน

โดย วัดท่าขนุน

ข้อมูลเมื่อ : 02-07-2567

เปิดดู : 27

มโนมยิทธิ

โดย วัดท่าขนุน

ข้อมูลเมื่อ : 11-06-2567

เปิดดู : 61

อบรมธรรมนักเรียน

โดย วัดขรัวตาหนู

ข้อมูลเมื่อ : 02-06-2567

เปิดดู : 40