เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
70 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1622 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8370 รูป
สามเณร
349 รูป
แม่ชี
90 รูป
ศิษย์วัด
36 คน
บุคคลทั่วไปชาย
38 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
51 คน
ทั้งหมด
8934 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
41 รูป
สามเณร
27 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
5 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
74 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7324 รูป
ลาสิกขา
13 รูป
มรณภาพ
2 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดเจ้าพระยาธรรมาราม

รหัสวัด
02720109006

ชื่อวัด
วัดเจ้าพระยาธรรมาราม

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
วันที่ 25 เดือน กุมภาพันธ์ ปี 500

วันรับวิสุงคามสีมา
-

ที่อยู่
วัดเจ้าพระยาธรรมาราม

เลขที่
49

หมู่ที่
2

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล
พิหารแดง

เขต / อำเภอ
เมืองสุพรรณบุรี

จังหวัด
สุพรรณบุรี

ไปรษณีย์
72000

เนื้อที่
52 ไร่ 2 งาน 36 ตารางวา

Line
0952852905

เว็บไซต์
คลิกดู

มือถือ
0926267919

โทรศัพท์
0909725443 หรือ 0870824676

อีเมล์
phrapond129@gmail.com

คุณสมบัติวัด

เป็นสำนักปฏิบัติธรรม

จำนวนเข้าดู : 433

ปรับปรุงล่าสุด : 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 17:18:15

ข้อมูลเมื่อ : 27 กันยายน พ.ศ. 2564 12:27:00

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

วัดเจ้าพระยาธรรมาราม�
วันที่ก่อตั้งวัด ๒๕ ก.พ. ๒๕๔๒
ผู้ก่อตั้งวัด มี นายเฉลิม มั่นคงดี และครอบครัว ได้ถวายที่ดินเพื่อสร้างวัด
และ นายสำราญ พรหมมาส �เป็นผู้ขออนุญาตสร้างวัด
มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ 12 ไร่ 2 งาน 36 ตารางวา ภายหลังมีการขยายเขตด้านทิศตะวันออกไปอีกประมาณ 17 ไร่ และด้านทิศตะวันตก อีก 23 ไร่ ปัจจุบันมีที่ดินทั้งหมดประมาณ 52 ไร่เศษ และมีโครงการสมทบทุน จัดซื้อที่ดินขยายอาณาเขตของวัดออกไปอีกเพื่อสร้างป่าล้อมวัด เพื่อเป็นรมณียสถานอันสงบเงียบ ร่มเย็นเหมาะกับการปฏิบัติภาวนา วิปัสสนากรรมฐาน

ประวัติวัดเจ้าพระยาธรรมาราม โดยละเอียด

วัดเจ้าพระยาธรรมาราม ตั้งอยู่เลขที่ ๔๙ หมู่ที่ ๒ ตำบลพิหารแดง
อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๒ ไร่
๒ งาน ๓๖ ตารางวา อาณาเขต ทิศเหนือและทิศใต้ จรดหนองทะเล และ
โฉนดที่ดินเลขที่ ๗๖ ทิศตะวันออก จรตโฉนดที่ดินเลขที่ ๗๑ และ ๗๒
ทิศตะวันตก จรดโฉนดที่ดินเลขที่ ๖๙

อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย

ศาลาการเปรียญ
กว้าง ๑๔ เมตร ยาว ๒๐�เมตร
สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๒ เป็นอาคารไม้
หอสวดมนต์
กว้าง ๒๑ เมตร ยาว ๒๗ เมตร สร้างเมื่อ
พ.ศ. ๒๕๓๓ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๓ ชั้น
กุฏิสงฆ์
จำนวน ๗ หลัง เป็นอาคารไม้
๔ หลัง ครึ่งตึกครึ่งไม้ ๑ หลัง และตึก ๒ หลัง สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๔
ศาลาอเนกประสงค์
กว้าง ๗ เมตร ยาว ๑๒ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๓ เป็นอาคารไม้
ศาลาบำเพ็ญกุศล
จำนวน ๑ หลัง ขนาดกว้าง ๑� เมตร ยาว ๑๕ เมตร เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ ทำเป็น
ห้องวิปัสสนากรรมฐาน ๓๐ ห้อง นอกจากนี้มีอาคารเสนาสนะต่างๆ ดังนี้ คือ
หอพระธาตุ
สูง ๔.๙๙ เมตร อยู่หน้าหอวิปัสสนา ศาลาบูชาพระธาตุ ขนาด ๒ x ๓ เมตร
วัดเจ้าพระยาธรรมาราม ตั้งเมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ นายเฉลิม มั่นคงดี
ข้าราชการบำนาญ พร้อมทั้งครอบครัว ได้ถวายที่ดินสร้างวัด
เมื่อ วันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๑
เนื้อที่ ๑๒-๒-๓๖ ไร่ ตั้งอยู่ที่หมู่ ๒ ตำบลพิหารแดง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี ถวายเงิน
สร้างวัด จำนวน ๕๐๐,๐๐๐�บาท� และตั้งกองทุนเผยแผ่ธรรมะ จำนวน ๑๐๐,๑๐๘ บาท
ทางวัดได้เปิดอบรมวิปัสสนากรรมฐาน มีห้องวิปัสสนา จำนวน ๗๒�ห้อง นายสำราญ พรหมมาส
เป็นผู้ขออนุญาตสร้างวัด
เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๙

การบริหารและการปกครอง
มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือ
� � � ��รูปที่ ๑ พระชุบ (รักษาการ) พ.ศ. ๒๕๓๒-๒๕๓๕
� �รูปที่ ๒ พระสนธิ สันติกโร พ.ศ. ๒๕๓๕-๒๕๔๑
� � � � รูปที่ ๓ พระจรูญ ปิยสีโล พ.ศ. ๒๕๔๑-ปัจจุบัน
ปัจจุบันได้มีการปรับปรุงสถานที่เพื่อให้เหมาะกับการปฎิบัติภาวนา ดังแสดงภาพด้านบน


เอกสารเกี่ยวกับวัด 1 : (162 kb)

เอกสารเกี่ยวกับวัด 2 : (133.51 kb)

แผนที่ภาพ

แผนที่ Google Map

Google Map Link
กดดู

รายการพระ

พระอธิการจรูญ ปิยสีโล

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 01-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 03-03-2565

พระอัมรินทร์ ธมฺมจาโร

ข้อมูลเมื่อ : 30-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 03-03-2565

พระณัฏพล กตธมฺโม

ข้อมูลเมื่อ : 02-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 03-03-2565

แม่ชีจันทร์เพ็ญ ชูทรัพย์

ข้อมูลเมื่อ : 12-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 01-05-2565

แม่ชีชลลดา พรหมใจรักษ์

ข้อมูลเมื่อ : 12-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 03-03-2565

แม่ชีกรรณิกา รุ่งอรุณแสงชัย

ข้อมูลเมื่อ : 15-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 03-03-2565

แม่ชีฉลวย แซ่อึ้ง

ข้อมูลเมื่อ : 15-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 03-03-2565

แม่ชีสิริมา แซ่อึ้ง

ข้อมูลเมื่อ : 15-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 03-03-2565

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

Family meeting Thudong

ข้อมูลเมื่อ : 03-05-2565

เปิดดู 84 ครั้ง

ครูบาอาจารย์มาเยี่ยม

ข้อมูลเมื่อ : 26-04-2565

เปิดดู 79 ครั้ง

งานกฐินวัดเจ้าพระยาธรรมาราม ปี 2564

ข้อมูลเมื่อ : 30-09-2564

เปิดดู 383 ครั้ง

เทศกาลงานบุญประเพณี

วันพระที่ 23 พฤ...

วันที่จัดงาน : 23-05-2565

เปิดดู 8 ครั้ง

วันวิสาขบูชา วั...

วันที่จัดงาน : 15-05-2565

เปิดดู 55 ครั้ง

วันพระที่ 8 พฤษ...

วันที่จัดงาน : 08-05-2565

เปิดดู 53 ครั้ง

งานกฐิน ปี 2564

วันที่จัดงาน : 23-10-2564

เปิดดู 22 ครั้ง

ปูชนียวัตถุสถาน

สำนักปฎิบัติวิป...

ข้อมูลเมื่อ : 12-11-2564

เปิดดู 314 ครั้ง

วีดีโอพระพุทธศาสนา

วิปัสสนาจารย์ชื...

ข้อมูลเมื่อ 02-10-2564

เปิดดู 229 ครั้ง

ธรรมบรรยายหลักส...

ข้อมูลเมื่อ 02-10-2564

เปิดดู 294 ครั้ง

คำสอนสั้น ปฏิบั...

ข้อมูลเมื่อ 02-10-2564

เปิดดู 152 ครั้ง

คำสอนยาว ปฏิบัต...

ข้อมูลเมื่อ 02-10-2564

เปิดดู 51 ครั้ง

อานาปานสติแบบย่...

ข้อมูลเมื่อ 02-10-2564

เปิดดู 159 ครั้ง

สาระธรรม

อานิสงส์สวดมนตร์

ข้อมูลเมื่อ : 22-04-2565

เปิดดู 95 ครั้ง

ข้อวัตรวัดเจ้าพระยา

ข้อมูลเมื่อ : 22-04-2565

เปิดดู 109 ครั้ง

ทำต้องรีบทำชั่วให้ละ

ข้อมูลเมื่อ : 22-04-2565

เปิดดู 95 ครั้ง

อานิสงส์ของการกวดลานวัด 5 อย่าง

ข้อมูลเมื่อ : 05-03-2565

เปิดดู 32 ครั้ง

หนังสือธรรมะของท่าน อ.โกเอ็นก้า

ข้อมูลเมื่อ : 01-10-2564

เปิดดู 53 ครั้ง

สื่อมีเดีย

สุตมยปัญญา

ประเภทไฟล์ : jpg

ข้อมูลเมื่อ : 01-10-2564

เปิดดู 57 ครั้ง

สำนักปฏิบัติธรรม

ทรัพย์สินของวัด

หอทำวัตรสวดมนต์

ข้อมูลเมื่อ : 03-03-2565

โรงครัว

ข้อมูลเมื่อ : 03-03-2565

พระพุทธรูปหน้าวัด

ข้อมูลเมื่อ : 03-03-2565