เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8345 รูป
สามเณร
300 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
33 คน
บุคคลทั่วไปชาย
39 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
53 คน
ทั้งหมด
8859 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
25 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
69 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7196 รูป
ลาสิกขา
35 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดหนองสังข์ทอง

รหัสวัด
02720804005

ชื่อวัด
วัดหนองสังข์ทอง

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
วันที่ 15 เดือน มีนาคม ปี 500

วันรับวิสุงคามสีมา
วันที่ 30 เดือน ธันวาคม ปี 500

ที่อยู่
บ้านหนองสังข์ทอง

เลขที่
103

หมู่ที่
6

ซอย
-

ถนน
สพ.4030

แขวง / ตำบล
หนองผักนาก

เขต / อำเภอ
สามชุก

จังหวัด
สุพรรณบุรี

ไปรษณีย์
72130

เนื้อที่
37 ไร่ 2 งาน 16 ตารางวา

มือถือ
087-801-3800

จำนวนเข้าดู : 2097

ปรับปรุงล่าสุด : 11 มีนาคม พ.ศ. 2565 19:30:10

ข้อมูลเมื่อ : 26 กันยายน พ.ศ. 2564 20:06:24

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

วัดหนองสังข์ทอง
ตั้งอยู่เลขที่ ๑๐๓ หมู่ ๖ บ้านหนองสังข์ทอง ตำบลหนองผักนาก อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย
ที่ดินตั้งวัด มีเนื้อที่ ๓๗ ไร่ ๒ งาน ๑๖ ตารางวา ทิศเหนือและทิศใต้ จดถนนสาธารณะ ทิศตะวันออก-ตะวันตก จดที่ดินเอกชน
อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย
๑. อุโบสถ กว้าง ๘ เมตร ยาว ๒๒ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๒๔ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
๒. ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๙ เมตร ยาว ๔๖ เมตร� สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๓๖ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
๓. หอสวดมนต์ กว้าง ๙ เมตร ยาว ๒๗ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๓๖ เป็นอาคารไม้
๔. กุฎิสงฆ์ จำนวน ๕ หลัง
ปูชนียวัตถุ พระประธานประจำอุโบสถ
วัดหนองสังข์ทอง ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ.๒๔๘๖
ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๒๙ เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๑๕ เมตร ยาว ๒๔ เมตร
มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม
รูปที่ ๑ พระคล้าย
รูปที่ ๒ พระสวัสดิ์
รูปที่ ๓ พระงำ
รูปที่ ๔ พระปลิว
รูปที่ ๕ พระสุข
รูปที่ ๖ พระคิ้ว
รูปที่ ๗ พระครูกิตติสุวรรณสาร
รปปัจจุบัน พระครูวิสาลวรานุวัตร พศ. ๒๕๕๐ - ปัจจุบัน
มีโรงเรียนพระปริยัติธรรม เปิดสอนเมื่อ พ.ศ.๒๕๑๕

เอกสารเกี่ยวกับวัด 1 : (1.82 mb)

เอกสารเกี่ยวกับวัด 2 : (4.53 mb)

เอกสารเกี่ยวกับวัด 3 : (1.63 mb)

แผนที่ภาพ

แผนที่ Google Map

Google Map Link
กดดู

รายการพระ

พระครูวิสาลวรานุวัตร ปณฺฑิโต

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 01-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 07-03-2567

พระโอภาส ฐานิสฺสโร

ข้อมูลเมื่อ : 01-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 11-03-2565

พระสมศักดิ์ สมสกฺโก

ข้อมูลเมื่อ : 01-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 11-03-2565

พระสมชาย ถาวโร

ข้อมูลเมื่อ : 01-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 11-03-2565

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

ปฏิทินกิจกรรม วัดหนองสังข์ทอง 2567

ข้อมูลเมื่อ : 06-03-2567

เปิดดู 56 ครั้ง

สาธารณสงเคราะห์

ข้อมูลเมื่อ : 24-03-2566

เปิดดู 177 ครั้ง

ร่วมเจริญพระพุทธมนต์ ทุกวันพระ

ข้อมูลเมื่อ : 08-03-2565

เปิดดู 63 ครั้ง

ร่วมโครงการรักษาศีล ๕

ข้อมูลเมื่อ : 08-03-2565

เปิดดู 69 ครั้ง

ป้ายประชาสัมพันธ์ (วัดประชารัฐ)

ข้อมูลเมื่อ : 04-03-2565

เปิดดู 482 ครั้ง

เทศกาลงานบุญประเพณี

งานบุญประเพณีวั...

วันที่จัดงาน : 13-04-2565

เปิดดู 54 ครั้ง

งานบุญวันบุรพาจ...

วันที่จัดงาน : 01-04-2565

เปิดดู 46 ครั้ง

ปูชนียวัตถุสถาน

พระพุทธรูปทรงเค...

ข้อมูลเมื่อ : 08-03-2565

เปิดดู 380 ครั้ง

ศาลาการเปรียญ

ข้อมูลเมื่อ : 05-03-2565

เปิดดู 106 ครั้ง

หมู่กุฎิสงฆ์

ข้อมูลเมื่อ : 05-03-2565

เปิดดู 98 ครั้ง

อุโบสถ

ข้อมูลเมื่อ : 05-03-2565

เปิดดู 93 ครั้ง

วีดีโอพระพุทธศาสนา

รายงานการปฏิบัต...

ข้อมูลเมื่อ 06-11-2566

เปิดดู 47 ครั้ง

ทำไมพม่าจึงนับถ...

ข้อมูลเมื่อ 11-03-2565

เปิดดู 63 ครั้ง

สาระธรรม

ไม่ต้องรอตายแล้วจึงจะไปสวรรค์

ข้อมูลเมื่อ : 06-03-2567

เปิดดู 33 ครั้ง

คติธรรม

ข้อมูลเมื่อ : 20-02-2566

เปิดดู 42 ครั้ง

คติธรรมนำชีวิต

ข้อมูลเมื่อ : 21-03-2565

เปิดดู 209 ครั้ง

โลกธรรม ๘

ข้อมูลเมื่อ : 09-03-2565

เปิดดู 220 ครั้ง

สื่อมีเดีย

เราทำความดี ก็เ...

ข้อมูลเมื่อ : 21-03-2565

เปิดดู 159 ครั้ง

สำนักปฏิบัติธรรม

วัดหนองสังข์ทอง

ข้อมูลเมื่อ : 09-03-2565

ทรัพย์สินของวัด

ยังไม่มีข้อมูลทรัพย์สินของวัด

ทำบุญกับวัด

ยังไม่มีข้อมูลทำบุญกับวัด