เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1451 วัด
สำนักสงฆ์
84 วัด
ที่พักสงฆ์
71 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1620 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8546 รูป
สามเณร
325 รูป
แม่ชี
91 รูป
ศิษย์วัด
35 คน
บุคคลทั่วไปชาย
40 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
50 คน
ทั้งหมด
9087 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
41 รูป
สามเณร
28 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
73 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7378 รูป
ลาสิกขา
25 รูป
มรณภาพ
5 รูป
 

สาระธรรม

บัณฑิตเป็นผู้ฝึกตนดีแล้วจึงฝึกผู้อื่น

รายละเอียด
๏ เลวมาอย่าเลวไป ดีมาอย่าปิดไว้ ๏
✴️สุทนฺโต วต ทเมถ ฯ
✴️บัณฑิตเป็นผู้ฝึกตนดีแล้วจึงฝึกผู้อื่น ฯ
(พุทฺธ) ขุ. ธ. ๒๕/๓๖
🌿ตน หมายถึง ร่างกายกับจิตใจ การฝึกตนก็คือการฝึกกายวาจาและใจให้มีความรู้ความสามารถ และให้มีคุณธรรมความดีมีความสุจริตทางกายวาจาและใจ มีความอดทนข่มอารมณ์ความอยากที่คอยดึงดูดจิตใจให้ใฝ่ต่ำ และหมั่นฝึกฝนอบรมอยู่เป็นประจำอย่างสม่ำเสมอจนความดีนั้นติดกายวาจาและใจ สามารถแก้ไขนิสัยไม่ดี สร้างนิสัยที่ดีให้เกิดมีในตน จนสามารถ อ่านตัวออก บอกตัวได้ และใช้ตัวเป็น
🍀เมื่อตนของตนอบรมดีแล้ว คือรู้วิธีการและขั้นตอนในการอบรมตนดีแล้ว จึงค่อยนำไปฝึกสอนอบรมผู้อื่นต่อไป ถ้าตนของตนยังไม่เคยฝึกตนมาก่อน จะทำให้ขาดความรู้ความเข้าใจในการฝึกอบรม เมื่อไปฝึกคนอื่น ก็อาจจะพากันไปนอกลู่นอกทาง เหมือนคนตาบอดจูงคนตาบอด หรืออาจจะต้องใช้เวลานานในการฝึกฝน เพราะมัวแต่ลองผิดลองถูก หรือคนอื่นอาจจะไม่เชื่อถือ ด้วยเหตุนี้ บัณฑิตมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นจึงต้องฝึกตนเองให้ได้ดีเสียก่อน จึงสอนอบรมคนอื่น จึงทรงพระพุทธคุณว่า อนุตฺตโร ปุริสทมฺมสารถิ เป็นสารถีฝึกคนผู้ควรฝึก ไม่มีใครยิ่งไปกว่า คือ ทรงเป็นผู้ฝึกคนได้ดีเยี่ยม ไม่มีผู้ใดเทียมเท่า
🌸มีคติสังคมในทางไม่ดีว่า เลวมาเลวไป ดีมาปิดไว้ ซึ่งมีความหมายว่า คนเรามีกิเลสครอบงำจิตใจ แต่ยังฝืนทำดีได้เพราะมีหิริโอตตัปปะ เกรงกลัวคำตำหนิจากสังคม แต่ไม่ได้เกรงกลัวบาปกรรม แต่เมื่อมีใครเริ่มต้นทำไม่ดีคือทำเลว คนอื่น ๆ ก็พร้อมที่ทำเลวเลียนแบบตาม เช่นเขาห้ามดื่มสุรา แต่เมื่อมีใครไปดื่มเข้า คนทั้งหมดจะมองดูเพื่อเอาเป็นตัวอย่าง ถือว่าคนนั้นยังทำได้ เราก็ต้องทำได้ นี้เรียกว่า เลวมาเลวไป กล่าวคือมีคนเลวเป็นเชื้อเข้าสักคน คนอื่น ๆ ก็จะมีแนวโน้มไปในทางเลวเช่นกัน คติสังคมตรงนี้ จะต้องรีบแก้ไขความเห็นผิด อย่าปล่อยทิ้งไว้ และต้องรีบสร้างตัวอย่างที่ดีให้สังคมได้ยึดถือเป็นต้นแบบที่ดี
🍂ส่วนข้อที่ว่า ดีมาปิดไว้ หมายความว่า คนในสังคมมักมีนิสัยขี้อิจฉาริษยา จะไม่นิยมชมชอบเห็นใครดีกว่าตน หรือไม่อยากได้ยินคำว่า คนนั้นดีอย่างนี้ คนนี้ดีอย่างนั้น ถึงจะรู้ว่าเขาผู้นั้นเป็นคนดีจริง แต่จะปกปิดคำชมของตน คือจะปิดบังไว้ ไม่มีการส่งเสริมคนดี หรือบางทีอาจหาวิธีการทำลายคนดี ให้เขาหมดคุณค่าความเป็นคนดี ซึ่งจะทำให้คนดีหมดกำลังใจ และไม่มีใครอยากทำดีตาม เกรงกลัวการทำความดี เพราะอาจมีภัยมาถึงตนได้ ที่ตนทำดีแล้วไม่ได้ดี เป็นต้น
🌼เพราะฉะนั้น บุคคลทุกสังคมจะต้องมีการฝึกหัดดัดนิสัยตนให้เป็นคนดี และที่เป็นคนดีแล้วก็จะต้องช่วยเหลือฝึกฝนผู้อื่นให้เขาได้เป็นคนดี พร้อมกับส่งเสริมคนดีให้มีกำลังใจทำดีต่อไป ขอให้คิดว่า
1️⃣๑. จงฝึกตนก่อน แล้วจึงย้อนฝึกเขา รู้แก้กิเลสในใจเรา จึงช่วยเขาแก้ไขไม่หลงตน
2️⃣๒. เลวมาอย่าเลวไป ดีมาอย่าปิดไว้ เลวมาช่วยแก้ไข ดีมาช่วยสรรเสริญ
 

ผู้แต่ง

โดย : วัดจำปา

ที่อยู่ : ต.บ้านโข้ง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี

จำนวนเข้าดู : 28

ปรับปรุงล่าสุด : 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 21:44:14

ข้อมูลเมื่อ : 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 21:44:14

 
 
 
 

สาระธรรม 10 อันดับ

การปล่อยวาง

โดย วัดบ่อสุพรรณ

ข้อมูลเมื่อ : 20-03-2566

เปิดดู : 2

พระพุทธเจ้าตรัสว่า

โดย วัดไร่ขิง พระอารามหลวง

ข้อมูลเมื่อ : 20-03-2566

เปิดดู : 4

ความงามที่จิตใจ

โดย วัดบ่อสุพรรณ

ข้อมูลเมื่อ : 19-03-2566

เปิดดู : 4

คำสั่งสอนของพระตถาคต

โดย วัดสารภี

ข้อมูลเมื่อ : 17-03-2566

เปิดดู : 11

คติธรรม คำสอน

โดย วัดบัลลังก์

ข้อมูลเมื่อ : 17-03-2566

เปิดดู : 8