เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8348 รูป
สามเณร
302 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
33 คน
บุคคลทั่วไปชาย
39 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
52 คน
ทั้งหมด
8863 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
25 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
69 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7196 รูป
ลาสิกขา
34 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดจำปา

รหัสวัด
02720910001

ชื่อวัด
วัดจำปา

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
ปี 2468

วันรับวิสุงคามสีมา
วันที่ 10 เดือน กุมภาพันธ์ ปี 2535

ที่อยู่
บ้านจร้าเก่า

เลขที่
1

หมู่ที่
1

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล
บ้านโข้ง

เขต / อำเภอ
อู่ทอง

จังหวัด
สุพรรณบุรี

ไปรษณีย์
72160

เนื้อที่
23 ไร่ - งาน 60 ตารางวา

มือถือ
0818803714

โทรศัพท์
0818803714

อีเมล์
watjampa@gmail.com

คุณสมบัติวัด

เป็นหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล (อปต.) ดีเด่น

จำนวนเข้าดู : 2545

ปรับปรุงล่าสุด : 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 06:29:59

ข้อมูลเมื่อ : 26 กันยายน พ.ศ. 2564 19:38:47

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

ประวัติวัดจำปา
วัดจำปา  ตั้งอยู่เลขที่ ๑  หมู่ที่ ๑  บ้านจร้าเก่า  ตำบลบ้านโข้ง  อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี  ตั้งอยู่ทางทิศเหนือ ของอำเภออู่ทอง  อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอ  ๒๒ กิโลเมตร  มีที่ดินตั้งวัด  ๒๓  ไร่   -  งาน   ๖๐  ตารางวา   (ปัจจุบัน  ใบโฉนดที่ดินที่ตั้งวัดตัวจริง  ได้ฝากเก็บไว้ที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี)  อยู่ในเขตปกครองคณะสงฆ์ ภาค ๑๔  สังกัด  มหานิกาย
 วัดนี้ได้สร้างขึ้นเมื่อประมาณปี พ.ศ. ๒๔๔๐ จากการบอกเล่าของ  “นายกัน เสนาพิทักษ์” ซึ่งเป็นคนเก่าแก่ในสมัยนั้น ได้เล่าว่า เดิมทีมีวัดอยู่ที่ชายห้วยที่ชาวบ้านไปทำบุญกัน เรียกกันว่า “วัดโพธิ์ศรีสร้อย” ตั้งอยู่ห่างจากวัดจำปา ประมาณ ๑.๕ ก.ม. อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ (ปัจจุบันเป็นวัดร้าง) ได้มี “พระอาจารย์รุ่ง” เป็นผู้ริเริ่มนำพาชาวบ้านย้ายวัดจากที่เดิมมาสร้างวัดใหม่ขึ้น โดยมองเห็นว่าสถานที่ตรงนี้มี “เจดีย์เก่า” สมัยกรุงศรีอยุธยา ตั้งอยู่ แล้วก็มีต้นดอกจำปาใหญ่ขึ้นมาเกาะติดกับเจดีย์อยู่ ซึ่งตอนนั้น  “นายทน  ศรีบุญเพ็ง” เป็นผู้บริจาคที่ดินให้สร้างวัดเป็นครั้งแรก  เมื่อสร้างเสร็จแล้ว   ชาวบ้านก็เรียกวัดนี้ตามชื่อหมู่บ้านว่า  “วัดจร้าเก่า”  แล้วก็มีการปรับปรุงพัฒนามาเรื่อย ๆ ต่อมาชาวบ้านและพระอาจารย์ได้เห็นว่า  ที่ตั้งวัดแห่งนี้ได้มีเจดีย์เก่าสมัยกรุงศรีอยุธยาตั้งอยู่ และที่เจดีย์นั้นมีต้นดอกจำปาอยู่คู่กับเจดีย์ จึงได้พร้อมใจกันตั้งชื่อวัดว่า “วัดจำปา”  ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา
          ต่อมา กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ  ได้ประกาศขึ้นทะเบียนเป็นวัดที่ถูกต้องในพระพุทธศาสนา  มีนามว่า  “ วัดจำปา ” เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๖๘   (ตามหลักฐานของกรมการศาสนา) 
               v ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา  เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๓๕ 
               v ได้มีพิธีผูกพัทธสีมา  เมื่อวันที่ ๙ – ๑๘ กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๔๕
          เจ้าอาวาสพร้อมด้วยชาวบ้านได้ช่วยกันปรับปรุงบูรณะพัฒนาต่อๆ กันเรื่อยมา วัดจำปา ได้มีเจ้าอาวาสมาแล้วหลายรูป ทั้งที่ไม่ได้แต่งตั้ง และที่ได้รับการแต่งตั้ง “เจ้าอาวาสที่ไม่ได้แต่งตั้ง มีจำนวน ๖ รูป”   ส่วนเจ้าอาวาสที่ได้รับการแต่งตั้ง อย่างถูกต้อง ๕ รูป  คือ
 
ลำดับเจ้าอาวาสวัดจำปา
          ๑.  พระอธิการแซง              (เทียมจันทร์)
          ๒.  พระอธิการสุนทร  ติสฺสวํโส  (เณรจาที)  (พ.ศ.๒๔๘๗ – ๒๔๙๙)
          ๓.  พระสมุห์ปรีชา  ปญฺญาวฑฺฒโน  (จันทร์ศิรินุสรณ์) (พ.ศ.๒๕๐๑ – ๒๕๑๒  จต.อุ)
          ๔.  พระครูสาธุกิจไพศาล  (จันทรัตน์  จนฺทสโร/ เณรจาที) (พ.ศ.๒๕๑๓ – ๒๕๔๙  จต.ชอ.อุ)
          ๕.  พระครูอาทรธรรมประทีป  (เทศ  ทีปธมฺโม/ ศรีบุญเพ็ง) (พ.ศ.๒๕๕๐ -ปัจจุบัน  จต.ชอ.อุ)
ประวัติบ้านจร้าเก่า
        คำว่า  “จร้า”  เดิมที่เรียกว่า  “จ่าร้า”  จากการบอกเล่าของผู้เฒ่าผู้แก่คือ “นายกัน  เสนาพิทักษ์” บอกว่า เดิมชาวบ้านเป็นเชื้อสายลาวเวียง ถูกต้อนเป็นเชลยศึกมาจากเวียงจันทร์ เมื่อศึกสงครามสงบถูกปล่อยเป็นอิสระแล้วไม่ยอมกลับเวียงจันทร์ และเห็นว่าสถานที่ตรงนี้เป็นที่อุดมสมบูรณ์จึงได้พากันตั้งหลักปักฐานประกอบอาชีพทำมาหากินอยู่ที่นี้ ตั้งแต่นั้นมา
          ในสมัยนั้น  มีจ่าตำรวจคนหนึ่ง  มาเที่ยวหาจับเหล้าต้มเหล้าเถื่อนตามหมู่บ้านต่าง ๆ  ซึ่งถนนหนทางยังไม่มี  ต้องเดินทางด้วยเท้าหรือขี่ม้า  แต่จ่าตำรวจคนดังกล่าว เดินทางมาด้วยเท้า  พอมาถึง หมู่บ้านนี้ก็เกิดอาการเหนื่อยล้า ไปต่ออีกไม่ไหว   เขาจึงเรียกว่า “บ้านจ่าร้า”   ต่อมาก็มีการเรียกกันเพี้ยนไปเป็น  “บ้านจร้าเก่า”  จนถึงปัจจุบันนี้

เอกสารเกี่ยวกับวัด 1 : (280.19 kb)

เอกสารเกี่ยวกับวัด 2 : (2.09 mb)

แผนที่ภาพ

แผนที่ Google Map

Google Map Link
กดดู

รายการพระ

พระครูอาทรธรรมประทีป ทีปธมฺโม

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 27-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 03-08-2566

พระศิริวัฒน์ มหาคุโณ

ข้อมูลเมื่อ : 02-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 17-02-2565

พระอนุวัต ถาวโร

ข้อมูลเมื่อ : 02-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 17-02-2565

พระครูใบฏีกาประเทือง สนฺติกโร

ข้อมูลเมื่อ : 02-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 01-08-2566

พระครูปลัดณัฐวุฒิ วุฑฺฒิสาโร

ข้อมูลเมื่อ : 02-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 01-08-2566

พระภัทรพล ฐิตสุธมฺโม

ข้อมูลเมื่อ : 02-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 23-04-2565

พระอภิมุข สิริสาโร

ข้อมูลเมื่อ : 02-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 17-02-2565

พระสังวาลย์ จตฺตมโล

ข้อมูลเมื่อ : 02-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 17-02-2565

พระวุฒิชัย วสุตฺตโม

ข้อมูลเมื่อ : 09-06-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 15-11-2565

พระประภาส จนฺทาโภ

ข้อมูลเมื่อ : 31-07-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 31-07-2566

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

กิจกรรมทำบุญวันมาฆบูชา

ข้อมูลเมื่อ : 24-02-2567

เปิดดู 93 ครั้ง

ประชุมคณะสงฆ์ตำบลบ้านโข้ง เขต ๑

ข้อมูลเมื่อ : 16-02-2567

เปิดดู 47 ครั้ง

ทำบุญตักบาตร,และร่วมเวียนเทียนวันมาฆบูชา

ข้อมูลเมื่อ : 11-02-2567

เปิดดู 35 ครั้ง

ปฎิทินกิจกรรมปี ๒๕๖๗

ข้อมูลเมื่อ : 24-12-2566

เปิดดู 80 ครั้ง

วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ปีที่ ๙๖

ข้อมูลเมื่อ : 05-12-2566

เปิดดู 93 ครั้ง

กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖

ข้อมูลเมื่อ : 12-08-2566

เปิดดู 93 ครั้ง

เทศกาลงานบุญประเพณี

งานเทศกาลสงกราน...

วันที่จัดงาน : 13-04-2567

เปิดดู 11 ครั้ง

สวดเจริญพระพุทธ...

วันที่จัดงาน : 31-12-2566

เปิดดู 55 ครั้ง

งานประเพณีตำข้า...

วันที่จัดงาน : 01-12-2566

เปิดดู 70 ครั้ง

ทำบุญวันอาสาฬหบ...

วันที่จัดงาน : 01-08-2566

เปิดดู 52 ครั้ง

ปูชนียวัตถุสถาน

เจดีย์วัดจำปา

ข้อมูลเมื่อ : 13-02-2566

เปิดดู 198 ครั้ง

พระพุทธเกษตรปัญ...

ข้อมูลเมื่อ : 20-01-2565

เปิดดู 1078 ครั้ง

หลวงพ่อชนะมารวั...

ข้อมูลเมื่อ : 20-01-2565

เปิดดู 1507 ครั้ง

วีดีโอพระพุทธศาสนา

ทสบารมี/พระราชว...

ข้อมูลเมื่อ 08-12-2565

เปิดดู 242 ครั้ง

#ธรรมะรับอรุณ ต...

ข้อมูลเมื่อ 13-08-2565

เปิดดู 46 ครั้ง

#วันแห่งความรัก...

ข้อมูลเมื่อ 16-02-2565

เปิดดู 62 ครั้ง

กรรมวาจาสมมติตน...

ข้อมูลเมื่อ 07-02-2565

เปิดดู 115 ครั้ง

ทำจิตให้ผ่องใส ...

ข้อมูลเมื่อ 05-02-2565

เปิดดู 81 ครั้ง

พระธรรมเทศนา ...

ข้อมูลเมื่อ 04-02-2565

เปิดดู 74 ครั้ง

สาระธรรม

ธรรมภาษิต

ข้อมูลเมื่อ : 14-02-2566

เปิดดู 68 ครั้ง

พุทธภาษิตสอนใจ

ข้อมูลเมื่อ : 10-02-2566

เปิดดู 126 ครั้ง

บัณฑิตเป็นผู้ฝึกตนดีแล้วจึงฝึกผู้อื่น

ข้อมูลเมื่อ : 03-02-2566

เปิดดู 130 ครั้ง

ปุญฺญํ โจเรหิ ทูหรํ ฯ บุญอันโจรนำไปไม่ได้ ฯ

ข้อมูลเมื่อ : 01-02-2566

เปิดดู 3956 ครั้ง

๏ ความชั่วเป็นขยะใจ ใครมีไว้ใจจะสกปรก ๏

ข้อมูลเมื่อ : 31-01-2566

เปิดดู 166 ครั้ง

๏ สั่งสมบุญ เป็นต้นทุนแก่ชีวิต ๏

ข้อมูลเมื่อ : 17-08-2565

เปิดดู 434 ครั้ง

สื่อมีเดีย

พุทธภาษิตสอนใจ

ประเภทไฟล์ : ppt

ข้อมูลเมื่อ : 07-03-2565

เปิดดู 292 ครั้ง

ธรรมะสอนใจจากวั...

ประเภทไฟล์ : ppt

ข้อมูลเมื่อ : 25-02-2565

เปิดดู 122 ครั้ง

ใจเป็นนายกายเป็...

ข้อมูลเมื่อ : 04-02-2565

เปิดดู 346 ครั้ง

#ทุกอย่างสำเร็...

ข้อมูลเมื่อ : 04-02-2565

เปิดดู 135 ครั้ง

สำนักปฏิบัติธรรม

วัดจำปา

ข้อมูลเมื่อ : 06-02-2565

ทรัพย์สินของวัด

โฉนดที่ดินวัดจำปา

ข้อมูลเมื่อ : 12-02-2565

ทำบุญกับวัด

ยังไม่มีข้อมูลทำบุญกับวัด