เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1451 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
71 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1619 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8470 รูป
สามเณร
321 รูป
แม่ชี
91 รูป
ศิษย์วัด
36 คน
บุคคลทั่วไปชาย
40 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
50 คน
ทั้งหมด
9008 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
41 รูป
สามเณร
28 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
73 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7299 รูป
ลาสิกขา
35 รูป
มรณภาพ
7 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดจำปา

รหัสวัด
02720910001

ชื่อวัด
วัดจำปา

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
ปี 2468

วันรับวิสุงคามสีมา
วันที่ 10 เดือน กุมภาพันธ์ ปี 2535

ที่อยู่
บ้านจร้าเก่า

เลขที่
1

หมู่ที่
1

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล
บ้านโข้ง

เขต / อำเภอ
อู่ทอง

จังหวัด
สุพรรณบุรี

ไปรษณีย์
72160

เนื้อที่
23 ไร่ - งาน 60 ตารางวา

มือถือ
0818803714

โทรศัพท์
0818803714

อีเมล์
watjampa@gmail.com

คุณสมบัติวัด

เป็นหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล (อปต.) ดีเด่น

จำนวนเข้าดู : 1649

ปรับปรุงล่าสุด : 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 21:20:00

ข้อมูลเมื่อ : 26 กันยายน พ.ศ. 2564 19:38:47

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

ประวัติวัดจำปา
วัดจำปา  ตั้งอยู่เลขที่ ๑  หมู่ที่ ๑  บ้านจร้าเก่า  ตำบลบ้านโข้ง  อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี  ตั้งอยู่ทางทิศเหนือ ของอำเภออู่ทอง  อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอ  ๒๒ กิโลเมตร  มีที่ดินตั้งวัด  ๒๓  ไร่   -  งาน   ๖๐  ตารางวา   (ปัจจุบัน  ใบโฉนดที่ดินที่ตั้งวัดตัวจริง  ได้ฝากเก็บไว้ที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี)  อยู่ในเขตปกครองคณะสงฆ์ ภาค ๑๔  สังกัด  มหานิกาย
 วัดนี้ได้สร้างขึ้นเมื่อประมาณปี พ.ศ. ๒๔๔๐ จากการบอกเล่าของ  “นายกัน เสนาพิทักษ์” ซึ่งเป็นคนเก่าแก่ในสมัยนั้น ได้เล่าว่า เดิมทีมีวัดอยู่ที่ชายห้วยที่ชาวบ้านไปทำบุญกัน เรียกกันว่า “วัดโพธิ์ศรีสร้อย” ตั้งอยู่ห่างจากวัดจำปา ประมาณ ๑.๕ ก.ม. อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ (ปัจจุบันเป็นวัดร้าง) ได้มี “พระอาจารย์รุ่ง” เป็นผู้ริเริ่มนำพาชาวบ้านย้ายวัดจากที่เดิมมาสร้างวัดใหม่ขึ้น โดยมองเห็นว่าสถานที่ตรงนี้มี “เจดีย์เก่า” สมัยกรุงศรีอยุธยา ตั้งอยู่ แล้วก็มีต้นดอกจำปาใหญ่ขึ้นมาเกาะติดกับเจดีย์อยู่ ซึ่งตอนนั้น  “นายทน  ศรีบุญเพ็ง” เป็นผู้บริจาคที่ดินให้สร้างวัดเป็นครั้งแรก  เมื่อสร้างเสร็จแล้ว   ชาวบ้านก็เรียกวัดนี้ตามชื่อหมู่บ้านว่า  “วัดจร้าเก่า”  แล้วก็มีการปรับปรุงพัฒนามาเรื่อย ๆ ต่อมาชาวบ้านและพระอาจารย์ได้เห็นว่า  ที่ตั้งวัดแห่งนี้ได้มีเจดีย์เก่าสมัยกรุงศรีอยุธยาตั้งอยู่ และที่เจดีย์นั้นมีต้นดอกจำปาอยู่คู่กับเจดีย์ จึงได้พร้อมใจกันตั้งชื่อวัดว่า “วัดจำปา”  ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา
          ต่อมา กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ  ได้ประกาศขึ้นทะเบียนเป็นวัดที่ถูกต้องในพระพุทธศาสนา  มีนามว่า  “ วัดจำปา ” เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๖๘   (ตามหลักฐานของกรมการศาสนา) 
               v ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา  เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๓๕ 
               v ได้มีพิธีผูกพัทธสีมา  เมื่อวันที่ ๙ – ๑๘ กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๔๕
          เจ้าอาวาสพร้อมด้วยชาวบ้านได้ช่วยกันปรับปรุงบูรณะพัฒนาต่อๆ กันเรื่อยมา วัดจำปา ได้มีเจ้าอาวาสมาแล้วหลายรูป ทั้งที่ไม่ได้แต่งตั้ง และที่ได้รับการแต่งตั้ง “เจ้าอาวาสที่ไม่ได้แต่งตั้ง มีจำนวน ๖ รูป”   ส่วนเจ้าอาวาสที่ได้รับการแต่งตั้ง อย่างถูกต้อง ๕ รูป  คือ
 
ลำดับเจ้าอาวาสวัดจำปา
          ๑.  พระอธิการแซง              (เทียมจันทร์)
          ๒.  พระอธิการสุนทร  ติสฺสวํโส  (เณรจาที)  (พ.ศ.๒๔๘๗ – ๒๔๙๙)
          ๓.  พระสมุห์ปรีชา  ปญฺญาวฑฺฒโน  (จันทร์ศิรินุสรณ์) (พ.ศ.๒๕๐๑ – ๒๕๑๒  จต.อุ)
          ๔.  พระครูสาธุกิจไพศาล  (จันทรัตน์  จนฺทสโร/ เณรจาที) (พ.ศ.๒๕๑๓ – ๒๕๔๙  จต.ชอ.อุ)
          ๕.  พระครูอาทรธรรมประทีป  (เทศ  ทีปธมฺโม/ ศรีบุญเพ็ง) (พ.ศ.๒๕๕๐ -ปัจจุบัน  จต.ชอ.อุ)
ประวัติบ้านจร้าเก่า
        คำว่า  “จร้า”  เดิมที่เรียกว่า  “จ่าร้า”  จากการบอกเล่าของผู้เฒ่าผู้แก่คือ “นายกัน  เสนาพิทักษ์” บอกว่า เดิมชาวบ้านเป็นเชื้อสายลาวเวียง ถูกต้อนเป็นเชลยศึกมาจากเวียงจันทร์ เมื่อศึกสงครามสงบถูกปล่อยเป็นอิสระแล้วไม่ยอมกลับเวียงจันทร์ และเห็นว่าสถานที่ตรงนี้เป็นที่อุดมสมบูรณ์จึงได้พากันตั้งหลักปักฐานประกอบอาชีพทำมาหากินอยู่ที่นี้ ตั้งแต่นั้นมา
          ในสมัยนั้น  มีจ่าตำรวจคนหนึ่ง  มาเที่ยวหาจับเหล้าต้มเหล้าเถื่อนตามหมู่บ้านต่าง ๆ  ซึ่งถนนหนทางยังไม่มี  ต้องเดินทางด้วยเท้าหรือขี่ม้า  แต่จ่าตำรวจคนดังกล่าว เดินทางมาด้วยเท้า  พอมาถึง หมู่บ้านนี้ก็เกิดอาการเหนื่อยล้า ไปต่ออีกไม่ไหว   เขาจึงเรียกว่า “บ้านจ่าร้า”   ต่อมาก็มีการเรียกกันเพี้ยนไปเป็น  “บ้านจร้าเก่า”  จนถึงปัจจุบันนี้

เอกสารเกี่ยวกับวัด 1 : (280.19 kb)

เอกสารเกี่ยวกับวัด 2 : (2.09 mb)

แผนที่ภาพ

แผนที่ Google Map

Google Map Link
กดดู

รายการพระ

พระครูอาทรธรรมประทีป ทีปธมฺโม

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 27-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 17-02-2565

พระศิริวัฒน์ มหาคุโณ

ข้อมูลเมื่อ : 02-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 17-02-2565

พระอนุวัต ถาวโร

ข้อมูลเมื่อ : 02-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 17-02-2565

พระครูใบฏีกาประเทือง สนฺติกโร

ข้อมูลเมื่อ : 02-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 17-02-2565

พระครูปลัดณัฐวุฒิ วุฑฺฒิสาโร

ข้อมูลเมื่อ : 02-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 03-05-2566

พระภัทรพล ฐิตสุธมฺโม

ข้อมูลเมื่อ : 02-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 23-04-2565

พระอภิมุข สิริสาโร

ข้อมูลเมื่อ : 02-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 17-02-2565

พระสังวาลย์ จตฺตมโล

ข้อมูลเมื่อ : 02-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 17-02-2565

พระวุฒิชัย วสุตฺตโม

ข้อมูลเมื่อ : 09-06-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 15-11-2565

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

ประชุมคณะสงฆ์อำเภออู่ทอง ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖

ข้อมูลเมื่อ : 12-05-2566

เปิดดู 8 ครั้ง

๔ พฤษภาคม วันฉัตรมงคล ขอถวายพระพร

ข้อมูลเมื่อ : 03-05-2566

เปิดดู 22 ครั้ง

ทรงพระเจริญ

ข้อมูลเมื่อ : 28-04-2566

เปิดดู 12 ครั้ง

ทำบุญเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๖

ข้อมูลเมื่อ : 12-04-2566

เปิดดู 15 ครั้ง

ประชุมคณะสงฆ์อำเภออู่ทอง ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖

ข้อมูลเมื่อ : 11-04-2566

เปิดดู 20 ครั้ง

เทศกาลงานบุญประเพณี

งานบุญวันวิสาชบ...

วันที่จัดงาน : 03-06-2566

เปิดดู 12 ครั้ง

ทำบุญเทศกาลสงกร...

วันที่จัดงาน : 13-04-2566

เปิดดู 16 ครั้ง

ปฎิทินกิจกรรมปร...

วันที่จัดงาน : 01-01-2566

เปิดดู 48 ครั้ง

งานบุญมาฆบูชา

วันที่จัดงาน : 06-03-2566

เปิดดู 31 ครั้ง

ปูชนียวัตถุสถาน

เจดีย์วัดจำปา

ข้อมูลเมื่อ : 13-02-2566

เปิดดู 153 ครั้ง

พระพุทธเกษตรปัญ...

ข้อมูลเมื่อ : 20-01-2565

เปิดดู 381 ครั้ง

หลวงพ่อชนะมารวั...

ข้อมูลเมื่อ : 20-01-2565

เปิดดู 884 ครั้ง

วีดีโอพระพุทธศาสนา

ทสบารมี/พระราชว...

ข้อมูลเมื่อ 08-12-2565

เปิดดู 65 ครั้ง

#ธรรมะรับอรุณ ต...

ข้อมูลเมื่อ 13-08-2565

เปิดดู 24 ครั้ง

#วันแห่งความรัก...

ข้อมูลเมื่อ 16-02-2565

เปิดดู 45 ครั้ง

กรรมวาจาสมมติตน...

ข้อมูลเมื่อ 07-02-2565

เปิดดู 85 ครั้ง

ทำจิตให้ผ่องใส ...

ข้อมูลเมื่อ 05-02-2565

เปิดดู 66 ครั้ง

พระธรรมเทศนา ...

ข้อมูลเมื่อ 04-02-2565

เปิดดู 55 ครั้ง

สาระธรรม

ธรรมภาษิต

ข้อมูลเมื่อ : 14-02-2566

เปิดดู 24 ครั้ง

พุทธภาษิตสอนใจ

ข้อมูลเมื่อ : 10-02-2566

เปิดดู 60 ครั้ง

บัณฑิตเป็นผู้ฝึกตนดีแล้วจึงฝึกผู้อื่น

ข้อมูลเมื่อ : 03-02-2566

เปิดดู 37 ครั้ง

ปุญฺญํ โจเรหิ ทูหรํ ฯ บุญอันโจรนำไปไม่ได้ ฯ

ข้อมูลเมื่อ : 01-02-2566

เปิดดู 45 ครั้ง

๏ ความชั่วเป็นขยะใจ ใครมีไว้ใจจะสกปรก ๏

ข้อมูลเมื่อ : 31-01-2566

เปิดดู 65 ครั้ง

๏ สั่งสมบุญ เป็นต้นทุนแก่ชีวิต ๏

ข้อมูลเมื่อ : 17-08-2565

เปิดดู 130 ครั้ง

สื่อมีเดีย

พุทธภาษิตสอนใจ

ประเภทไฟล์ : ppt

ข้อมูลเมื่อ : 07-03-2565

เปิดดู 265 ครั้ง

ธรรมะสอนใจจากวั...

ประเภทไฟล์ : ppt

ข้อมูลเมื่อ : 25-02-2565

เปิดดู 104 ครั้ง

ใจเป็นนายกายเป็...

ข้อมูลเมื่อ : 04-02-2565

เปิดดู 218 ครั้ง

#ทุกอย่างสำเร็...

ข้อมูลเมื่อ : 04-02-2565

เปิดดู 94 ครั้ง

สำนักปฏิบัติธรรม

วัดจำปา

ข้อมูลเมื่อ : 06-02-2565

ทรัพย์สินของวัด

โฉนดที่ดินวัดจำปา

ข้อมูลเมื่อ : 12-02-2565