เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8361 รูป
สามเณร
302 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
33 คน
บุคคลทั่วไปชาย
39 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
53 คน
ทั้งหมด
8877 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
25 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
69 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7207 รูป
ลาสิกขา
35 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

ศาสนบุคคล

พระพิพัฒ วิสารโท

วัดห้วยเจริญ

ต. วังน้ำซับ อ. ศรีประจันต์

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 28-07-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 28-07-2566

พระมหาบุญเกล้า นาคเสโน

วัดโพธิ์งาม

ต. กระตีบ อ. กำแพงแสน

จ. นครปฐม

ข้อมูลเมื่อ : 27-07-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 27-07-2566

อภิภู ปภสฺสโร

วัดกระโจมทอง

ต. หลักสอง อ. บ้านแพ้ว

จ. สมุทรสาคร

ข้อมูลเมื่อ : 27-07-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 12-08-2566

พระมรกต ปภากโร

วัดสว่างอารมณ์ราษฎร์

ต. บ้านกุ่ม อ. สองพี่น้อง

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 26-07-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 29-08-2566

พระสนธยา สิริสุวณฺโณ

วัดสว่างอารมณ์ราษฎร์

ต. บ้านกุ่ม อ. สองพี่น้อง

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 26-07-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 29-08-2566

พระศรศักดิ์ ฐานิโย

วัดวังตะกู

ต. วังตะกู อ. เมืองนครปฐม

จ. นครปฐม

ข้อมูลเมื่อ : 25-07-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 25-07-2566

พระณัฏฐพล เขมจิตฺโต

วัดอ่างทอง

ต. บางยาง อ. กระทุ่มแบน

จ. สมุทรสาคร

ข้อมูลเมื่อ : 24-07-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 24-07-2566

พระสุเทพ ผาสุกาโม

วัดท่าเสา

ต. ท่าเสา อ. กระทุ่มแบน

จ. สมุทรสาคร

ข้อมูลเมื่อ : 24-07-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 21-01-2567

พระกิตติพงษ์ จารุโภ

วัดเกษตรพันธาราม

ต. แคราย อ. กระทุ่มแบน

จ. สมุทรสาคร

ข้อมูลเมื่อ : 23-07-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 23-07-2566

พระธนภูมิ สุทฺธิจิตฺโต

วัดสุทธิวาตวราราม

ต. ท่าฉลอม อ. เมืองสมุทรสาคร

จ. สมุทรสาคร

ข้อมูลเมื่อ : 22-07-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 22-07-2566

พระฐิติพัทน์ ปยุตฺโต

วัดราษฎร์บำรุง

ต. คลองมะเดื่อ อ. กระทุ่มแบน

จ. สมุทรสาคร

ข้อมูลเมื่อ : 22-07-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 03-08-2566

พระเก่ง สุนฺทโร

วัดราษฎร์บำรุง

ต. คลองมะเดื่อ อ. กระทุ่มแบน

จ. สมุทรสาคร

ข้อมูลเมื่อ : 22-07-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 02-08-2566

พระธัญพิสิษฐ์ เปมสีโล

วัดราษฎร์บำรุง

ต. คลองมะเดื่อ อ. กระทุ่มแบน

จ. สมุทรสาคร

ข้อมูลเมื่อ : 22-07-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 22-07-2566

พระพิวัฒน์ ธมฺมปาโล

วัดราษฎร์บำรุง

ต. คลองมะเดื่อ อ. กระทุ่มแบน

จ. สมุทรสาคร

ข้อมูลเมื่อ : 22-07-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 22-07-2566

พระวุฒิชัย ปญฺญาวชิโร

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดหนองเฝ้า

ต. บ่อสุพรรณ อ. สองพี่น้อง

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 21-07-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 01-09-2566

พระณัฐพงษ์ พฺรหฺมปญฺโญ

วัดน้อยนางหงษ์

ต. ท่าจีน อ. เมืองสมุทรสาคร

จ. สมุทรสาคร

ข้อมูลเมื่อ : 16-07-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 16-07-2566

พระธนวัฒน์ สธมฺมิโก

วัดท่ากระบือ

ต. บางยาง อ. กระทุ่มแบน

จ. สมุทรสาคร

ข้อมูลเมื่อ : 15-07-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 15-07-2566

พระธนิตพล ธนิตฺพโล

วัดท่ากระบือ

ต. บางยาง อ. กระทุ่มแบน

จ. สมุทรสาคร

ข้อมูลเมื่อ : 15-07-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 15-07-2566

พระมงคล สุคนโธ

วัดท่ากระบือ

ต. บางยาง อ. กระทุ่มแบน

จ. สมุทรสาคร

ข้อมูลเมื่อ : 15-07-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 08-08-2566

พระศุภวัฒน์ อนุวฑฺโฒ

วัดท่ากระบือ

ต. บางยาง อ. กระทุ่มแบน

จ. สมุทรสาคร

ข้อมูลเมื่อ : 15-07-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 15-07-2566

พระภัทธิพล ฐานปญฺโญ

วัดน้อยนางหงษ์

ต. ท่าจีน อ. เมืองสมุทรสาคร

จ. สมุทรสาคร

ข้อมูลเมื่อ : 13-07-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 08-10-2566

พระประสิทธิ์ กตสาโร

วัดสามัคคีธรรม (ปลายน้ำ)

ต. สระแก้ว อ. เมืองสุพรรณบุรี

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 10-07-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 04-01-2567

พระวีรพล สุขกาโม

วัดสามัคคีธรรม (ปลายน้ำ)

ต. สระแก้ว อ. เมืองสุพรรณบุรี

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 10-07-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 04-01-2567

พระวสุพล ฌาณสุโภ

วัดฟุ้งประชาธรรมาราม

ต. โรงเข้ อ. บ้านแพ้ว

จ. สมุทรสาคร

ข้อมูลเมื่อ : 10-07-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 10-07-2566

สามเณรภูธเนศ คชเกร็ง

วัดฟุ้งประชาธรรมาราม

ต. โรงเข้ อ. บ้านแพ้ว

จ. สมุทรสาคร

ข้อมูลเมื่อ : 10-07-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 10-07-2566

พระจรัญ สีลสํวโร

วัดฟุ้งประชาธรรมาราม

ต. โรงเข้ อ. บ้านแพ้ว

จ. สมุทรสาคร

ข้อมูลเมื่อ : 10-07-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 10-07-2566

พระวสันต์ วรสทฺโธ

วัดฟุ้งประชาธรรมาราม

ต. โรงเข้ อ. บ้านแพ้ว

จ. สมุทรสาคร

ข้อมูลเมื่อ : 10-07-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 10-07-2566

พระสมคิด วณฺณคุตฺโต

วัดฟุ้งประชาธรรมาราม

ต. โรงเข้ อ. บ้านแพ้ว

จ. สมุทรสาคร

ข้อมูลเมื่อ : 09-07-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 09-07-2566

พระอายุวัฒน์ ปุณฺณวุฑฺโฒ

วัดฟุ้งประชาธรรมาราม

ต. โรงเข้ อ. บ้านแพ้ว

จ. สมุทรสาคร

ข้อมูลเมื่อ : 09-07-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 09-07-2566

พระธวัชชัย ชยวุฑฺโฒ

วัดฟุ้งประชาธรรมาราม

ต. โรงเข้ อ. บ้านแพ้ว

จ. สมุทรสาคร

ข้อมูลเมื่อ : 09-07-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 09-07-2566

8,854 รายการ / 296 หน้า
8
9
10
11
12
13
14