เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8348 รูป
สามเณร
302 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
33 คน
บุคคลทั่วไปชาย
39 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
52 คน
ทั้งหมด
8863 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
25 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
69 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7196 รูป
ลาสิกขา
34 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดตึกมหาชยาราม

รหัสวัด
02740101001

ชื่อวัด
วัดตึกมหาชยาราม

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
ปี 2300

วันรับวิสุงคามสีมา
ปี 2400

ที่อยู่
-

เลขที่
58

หมู่ที่
-

ซอย
-

ถนน
ธรรมคุณากร

แขวง / ตำบล
มหาชัย

เขต / อำเภอ
เมืองสมุทรสาคร

จังหวัด
สมุทรสาคร

ไปรษณีย์
74000

เนื้อที่
23 ไร่ 2 งาน 3 ตารางวา

คุณสมบัติวัด

เป็นวัดพัฒนาตัวอย่างดีเด่น
เป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม

จำนวนเข้าดู : 759

ปรับปรุงล่าสุด : 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 13:35:40

ข้อมูลเมื่อ : 26 กันยายน พ.ศ. 2564 14:23:36

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

วัดตึกมหาชยาราม เดิมเรียก วัดคงคาราม เป็นวัดราษฎร์สังกัดมหานิกายในตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
          วัดแห่งนี้ ไม่ทราบว่าผู้ใดสร้าง สร้างขึ้นราวปี พ.ศ. 2230 ในรัชสมัยสมเด็จพระสรรเพชญที่ 8 (สมเด็จพระเจ้าเสือ)[1] ต่อมามีนายอากรชาวจีน ชื่อ ตั๋วตี๋ มาตั้งภูมิลำเนาใหม่ในการประกอบอาชีพ เมื่อมาพักบริเวณวัดนี้ ในระหว่างเดินทางเกิดนิมิตว่า พระประธานในพระอุโบสถแนะนำให้ไปตั้งภูมิลำเนาแถบแม่น้ำสมุทรปราการจะมีโชคใหญ่ จึงได้ไปตั้งถิ่นฐานตามนิมิต ปรากฏว่าต่อมาร่ำรวยมากขึ้น จึงกลับมาทำนุบำรุงวัดนี้ ได้สร้างกุฏิเป็นตึกแบบจีน 2 หลัง วิหาร 1 หลัง กับศาลาตึก 1 หลัง จนชาวบ้านเรียกว่า วัดตึก จนปี พ.ศ. 2468 พระธรรมสิริชัย (ชิต ชิตวิปุโล) มาดำรงเจ้าอาวาส ได้เริ่มให้มีการศึกษาสอนบาลี และมีพระภิกษุสอบได้มหาเปรียญเป็นจำนวนมาก วัดได้เปลี่ยนนามมาเป็น "วัดตึกมหาชยาราม" ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ. 2400
          นามเจ้าอาวาสผู้ปกครองวัดนี้  ทั้งในอดีตและปัจจุบัน คือ
          ๑.  พระครูสมุทรคุณากร (นิล)
          ๒.  พระสมุทรคุณากร (ชิต ชิตวิปุโล)
          ๓.  พระครูสุทธิสุนทร (แฉล้ม  กลฺยาโณ)
          ๔.  พระสมุทรคุณากร (บรรยง  ติสฺสเทโว)
          ๕.  พระครูเมธีสาครเขต (ชื่น  รติวฑฺฒโน)
          ๖.  พระครูสาครคุณากร (เชิญ  ปุญฺญกาโม)
          ๗.  พระอธิการชำนาญ  กนฺตวณฺโณ  (เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน)

           

รายการพระ

พระไชยา กิตฺติธโร

ข้อมูลเมื่อ : 28-08-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 30-08-2565

พระจักรชัย สุขิโต

ข้อมูลเมื่อ : 28-08-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 30-08-2565

พระอภิชาติ ชาตวีโร

ข้อมูลเมื่อ : 28-08-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 30-08-2565

พระอธิการชำนาญ กนฺตวณฺโณ

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 30-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 28-12-2564

พระปลัดปัญญา นาถปญฺโญ

ข้อมูลเมื่อ : 30-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 28-12-2564

พระชิต ผลปุญฺโญ

ข้อมูลเมื่อ : 30-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 28-12-2564

พระสมชาย ปญฺญาธโร

ข้อมูลเมื่อ : 01-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 29-12-2564

พระวิเชียร สุธีโร

ข้อมูลเมื่อ : 30-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 29-12-2564

พระวิรัช วิมโล

ข้อมูลเมื่อ : 30-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 29-12-2564

พระพงศกร ผาสุโก

ข้อมูลเมื่อ : 30-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 29-12-2564

พระอนุพงศ์ จุลฺลวํโส

ข้อมูลเมื่อ : 01-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 29-12-2564

พระวิรัช ภทฺทธมฺโม

ข้อมูลเมื่อ : 01-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 29-12-2564

พระมาณพ มานโว

ข้อมูลเมื่อ : 01-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 29-12-2564

พระสุรชัย คุณธมฺโม

ข้อมูลเมื่อ : 01-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 29-12-2564

พระธนดล เขมิโย

ข้อมูลเมื่อ : 01-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 29-12-2564

ณัฐวุฒิ ปัญฺญาวุฑฺโฒ

ข้อมูลเมื่อ : 18-08-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 18-08-2566

พระบุรินทร์ อภโย

ข้อมูลเมื่อ : 18-08-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 18-08-2566

สามเณรอนาคิน คนใจดี

ข้อมูลเมื่อ : 18-08-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 18-08-2566

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

ยังไม่มีข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์

เทศกาลงานบุญประเพณี

ยังไม่มีข้อมูลเทศกาลงานบุญประเพณี

ปูชนียวัตถุสถาน

วิหารเก๋งจีน

ข้อมูลเมื่อ : 30-09-2564

เปิดดู 1064 ครั้ง

อุโบสถ์

ข้อมูลเมื่อ : 30-09-2564

เปิดดู 260 ครั้ง

เจดีย์

ข้อมูลเมื่อ : 30-09-2564

เปิดดู 51 ครั้ง

วีดีโอพระพุทธศาสนา

ยังไม่มีข้อมูลวีดีโอพระพุทธศาสนา

สาระธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสาระธรรม

สื่อมีเดีย

ยังไม่มีข้อมูลสื่อมีเดีย

สำนักปฏิบัติธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสำนักปฏิบัติธรรม

ทรัพย์สินของวัด

ยังไม่มีข้อมูลทรัพย์สินของวัด

โครงการและกิจกรรมเด่น

ยังไม่มีข้อมูลโครงการและกิจกรรมเด่น

ทำบุญกับวัด

ยังไม่มีข้อมูลทำบุญกับวัด