เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1451 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
71 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1619 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8467 รูป
สามเณร
321 รูป
แม่ชี
91 รูป
ศิษย์วัด
36 คน
บุคคลทั่วไปชาย
40 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
50 คน
ทั้งหมด
9005 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
41 รูป
สามเณร
28 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
73 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7296 รูป
ลาสิกขา
35 รูป
มรณภาพ
7 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดป้อมวิเชียรโชติการาม

รหัสวัด
02740101002

ชื่อวัด
วัดป้อมวิเชียรโชติการาม

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ

วันตั้งวัด
ปี 500

วันรับวิสุงคามสีมา
ปี 500

ที่อยู่
วัดป้อมวิเชียรโชติการาม

เลขที่
957

หมู่ที่
-

ซอย
-

ถนน
ถนนวิเชียรโชฎก

แขวง / ตำบล
มหาชัย

เขต / อำเภอ
เมืองสมุทรสาคร

จังหวัด
สมุทรสาคร

ไปรษณีย์
74000

เนื้อที่
19 ไร่ - งาน 76 ตารางวา

Facebook
คลิกดู

โทรศัพท์
034421800

Fax
034421600

อีเมล์
wpwork6@gmail.com

คุณสมบัติวัด

เป็นวัดพัฒนาตัวอย่าง
เป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี
เป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม
เป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ

จำนวนเข้าดู : 1939

ปรับปรุงล่าสุด : 27 มกราคม พ.ศ. 2565 11:41:15

ข้อมูลเมื่อ : 25 กันยายน พ.ศ. 2564 23:33:14

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

แผนที่ภาพ

แผนที่ Google Map

Google Map Link
กดดู

รายการพระ

พระราชปริยัติคุณ สุวโจ

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 26-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 02-07-2565

พระครูสาครสีลโสภณ ปิยวณฺโณ

ข้อมูลเมื่อ : 26-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 08-04-2566

พระมหายวง ทิวากโร

ข้อมูลเมื่อ : 28-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 02-07-2565

พระมหาวีรธิษณ์ วรินฺโท

ข้อมูลเมื่อ : 01-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 02-07-2565

พระมหาวิทยา สุวิชฺโช

ข้อมูลเมื่อ : 01-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 02-07-2565

พระมหาพัฒน์ วรเมธี

ข้อมูลเมื่อ : 29-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 02-07-2565

พระมหาไพฑูรย์ ภทฺทจารี

ข้อมูลเมื่อ : 29-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 07-04-2566

พระมหาณรงค์ จกฺกวํโส

ข้อมูลเมื่อ : 28-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 02-07-2565

พระมหาวัชรินทร์​ วิริยเตโช

ข้อมูลเมื่อ : 29-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 02-07-2565

พระมหานิติพล อุตฺตมธมฺโม

ข้อมูลเมื่อ : 29-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 10-03-2566

พระมหามนัส สิริภทฺโท

ข้อมูลเมื่อ : 29-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 07-04-2565

พระมหาสุวิทย์ สิทฺธิปญฺโญ

ข้อมูลเมื่อ : 29-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 07-04-2565

พระครูสมุห์จตุรวิธ ฐานธมฺโม

ข้อมูลเมื่อ : 29-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 07-04-2566

พระมหาลิมู่ จิตฺปญฺโญ

ข้อมูลเมื่อ : 29-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 07-04-2566

พระมหาอรรถพล สุภโร

ข้อมูลเมื่อ : 29-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 19-04-2566

พระมหาสุภาพ กิตฺติทินฺโน

ข้อมูลเมื่อ : 28-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 07-04-2565

พระมหาไกรวิทย์ ธนปาโล

ข้อมูลเมื่อ : 01-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 07-04-2566

พระครูปลัดทวุฒิ ฐิตญาโณ

ข้อมูลเมื่อ : 29-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 07-04-2565

พระมหาวัชรินทร์ อาภสฺสโร

ข้อมูลเมื่อ : 29-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 07-04-2565

พระมหาสุวรรณา เตชสีโล

ข้อมูลเมื่อ : 30-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 07-04-2565

พระมหาวุฒิชัย วุฑฺฒิปญฺโญ

ข้อมูลเมื่อ : 28-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 07-04-2566

พระครูสังฆรักษ์ธีรศักดิ์ อภิวณโน

ข้อมูลเมื่อ : 29-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 07-04-2565

พระครูสังฆรักษ์วิชัย ติสฺสวโร

ข้อมูลเมื่อ : 29-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 07-04-2565

พระพีระพัฒน์ ฐานธมโม

ข้อมูลเมื่อ : 29-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 07-04-2565

พระสว่าง ถิรจิตโต

ข้อมูลเมื่อ : 29-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 07-04-2565

พระสมชาย อภิวํโส

ข้อมูลเมื่อ : 29-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 07-04-2565

พระแสนศึก ยสธโร

ข้อมูลเมื่อ : 29-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 07-04-2565

พระกมลศิษฐ์ ธีรปัญโญ

ข้อมูลเมื่อ : 29-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 07-04-2565

พระธวัช ธมฺมรโต

ข้อมูลเมื่อ : 29-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 31-01-2565

พระจักรกฤษณ์ ถิรเมธี

ข้อมูลเมื่อ : 29-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 31-01-2565

พระเขมินตะ เขมินโต

ข้อมูลเมื่อ : 30-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 07-04-2565

พระสิรภพ ปิยธมฺโม

ข้อมูลเมื่อ : 30-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 07-04-2565

พระบวรนันท์ วรธมโม

ข้อมูลเมื่อ : 30-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 07-04-2565

พระมหาอนุชิต สิริวุฑโฒ

ข้อมูลเมื่อ : 18-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 07-04-2565

พระอภิวัฒน์ จนฺทสาโร

ข้อมูลเมื่อ : 18-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 07-04-2565

พระมหาอภิศักดิ์ ญาณสุทฺโธ

ข้อมูลเมื่อ : 18-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 07-04-2565

พระมหาชโย ชยเมธี

ข้อมูลเมื่อ : 30-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 07-04-2566

พระมหาธีรภัทร ธีรปญฺโญ

ข้อมูลเมื่อ : 30-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 07-04-2566

สามเณรจุฑาวัฒน์ หลวงคำ

ข้อมูลเมื่อ : 30-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 07-04-2566

สามเณรดนุสรณ์ ไชยเศษ

ข้อมูลเมื่อ : 30-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 07-04-2566

สามเณรสมปอง หงษ์ษา

ข้อมูลเมื่อ : 28-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 07-04-2565

พระท๊อป มหพฺพโล

ข้อมูลเมื่อ : 18-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 16-08-2565

สามเณรภูริณัฐ รอดฤทธิ์

ข้อมูลเมื่อ : 18-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 07-04-2565

สามเณรศาสตราวุธ พุทรวาร

ข้อมูลเมื่อ : 18-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 07-04-2565

สามเณรปาย แมนโงย

ข้อมูลเมื่อ : 18-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 07-04-2565

พระธนภัทร ชินวํโส

ข้อมูลเมื่อ : 14-08-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 19-08-2565

พระจักร อมโร

ข้อมูลเมื่อ : 14-08-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 19-08-2565

พระเจตนิพัทธ์ อาภากโร

ข้อมูลเมื่อ : 14-08-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 19-08-2565

พระชัชวาล ปญฺญาวโร

ข้อมูลเมื่อ : 14-08-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 19-08-2565

พระศุภกร ปริปุณฺโณ

ข้อมูลเมื่อ : 14-08-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 03-09-2565

พระยุรนันท์ ชุตินฺธโร

ข้อมูลเมื่อ : 19-08-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 19-08-2565

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

สามเณรสอบได้

ข้อมูลเมื่อ : 07-04-2566

เปิดดู 19 ครั้ง

เทศกาลงานบุญประเพณี

ยังไม่มีข้อมูลเทศกาลงานบุญประเพณี

ปูชนียวัตถุสถาน

หลวงพ่อแดง

ข้อมูลเมื่อ : 29-09-2564

เปิดดู 123 ครั้ง

พระพุทธวชิรปราก...

ข้อมูลเมื่อ : 28-09-2564

เปิดดู 946 ครั้ง

วีดีโอพระพุทธศาสนา

ยังไม่มีข้อมูลวีดีโอพระพุทธศาสนา

สาระธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสาระธรรม

สื่อมีเดีย

ยังไม่มีข้อมูลสื่อมีเดีย

สำนักปฏิบัติธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสำนักปฏิบัติธรรม

ทรัพย์สินของวัด

ยังไม่มีข้อมูลทรัพย์สินของวัด

โครงการและกิจกรรมเด่น

ยังไม่มีข้อมูลโครงการและกิจกรรมเด่น