เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8297 รูป
สามเณร
290 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
33 คน
บุคคลทั่วไปชาย
39 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
53 คน
ทั้งหมด
8801 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
25 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
69 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7139 รูป
ลาสิกขา
36 รูป
มรณภาพ
11 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดลาดบัวหอม

รหัสวัด
02720709001

ชื่อวัด
วัดลาดบัวหอม

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
ปี 2460

วันรับวิสุงคามสีมา
ปี 2486

ที่อยู่
บ้านลาดบัว

เลขที่
60

หมู่ที่
3

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล
บ้านช้าง

เขต / อำเภอ
สองพี่น้อง

จังหวัด
สุพรรณบุรี

ไปรษณีย์
72110

เนื้อที่
- ไร่ - งาน - ตารางวา

จำนวนเข้าดู : 1723

ปรับปรุงล่าสุด : 18 มีนาคม พ.ศ. 2566 13:06:47

ข้อมูลเมื่อ : 2 ตุลาคม พ.ศ. 2564 21:17:17

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

ประวัดวัดลาดบัวหอม
    วัดลาดบัวหอม(ลาดบัว)ตั้งอยู่เลขที่ 60 หมู่.3 ตำบลบ้านช้าง อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ.2460  ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อพ.ศ.2486 ที่ตั้งวัด 9 ไร่ 1 งาน 69 ตาราวา  มี่ที่ธรณีสงฆ์ 3 แปลง แปลงที่ 1  เลขที่โฉนด 3751 จำนวน 75 ไร่ 2 งาน 34 ตารางวา แปลงที่ 2 เลขที่โฉนด 11755  จำนวน 18 ไร่ 2 งาน 99 ตารางวา แปลงที่ 3 เลขที่โฉนด 9265 จำนวน 10 ไร่  อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย อุโบสถ์เนื้อที่กว้าง 20 เมตร  ยาว 40 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2482 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ศาลาการเปรียญ กว้าง 12 เมตร ยาว 18 เมตร สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2512 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก หอสวดมนต์กว้าง 8 เมตร ยาว 12 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2540 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก กุฏิจำนวน 6 หลัง เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ ศาลาบำเพ็ญกุศล จำนวน 2 หลัง เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ปูชนียวัตถุมีพระประธานประจำอุโบสถ์ และมีหลวงพ่อเพชรประจำอยู่ที่วิหาร หลวงพ่อเพชร การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าทราบในอดีตถึงปัจจุบัน
        การบริหารและการปกครองมีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบมีดังนี้
รูปที่1.พระอาจารย์ทอง  ทับทิมดี
รูปที่2.พระอาจารย์แก้ว  แตงอ่อน
รูปที่3.พระพระอาจารย์เทพ
รูปที่4.พระอาจารย์เสมียน  ( ๒๔๘๑-๒๔๘๖ )
รูปที5.พระอาจารย์เจิม  ( ๒๔๘๖-๒๔๘๗ )
รูปที่6.พระอาจารย์จุน  สมใจเพ็ง  ( ๒๔๙๐-๒๔๙๑ )
รูปที่7.พระอาจารย์แหว  ( ๒๔๙๑-๒๔๙๒ )
รูปที่8.พระพระอธิการทองแบน  สุทฺทสีโล  ( ๒๔๙๒-๒๔๙๙ )
รูปที่9.พระอาจารย์เสนาะ  พราหมณ์สกุล ( ๒๔ชช-๒๕๐๓ )
รูปที่10.พระครูโกมุทสุคนธศีล  ( ๒๕๐๓-๒๕๔๘ )
รูปที11.พระครูปลัดสำอางค์  กาญฺจโน  ( ๒๕๔๘ ถึง ปัจจุบัน )

เอกสารเกี่ยวกับวัด 1 : (124.7 kb)

เอกสารเกี่ยวกับวัด 2 : (131.16 kb)

เอกสารเกี่ยวกับวัด 3 : (772.07 kb)

แผนที่ภาพ

แผนที่ Google Map

Google Map Link
กดดู

รายการพระ

พระครูปลัดสำอางค์ กาญจโน

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 08-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 08-08-2565

พระสมศักดิ์ กลฺยาโณ

ข้อมูลเมื่อ : 08-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 23-08-2566

พระจรัล พระสุธมฺโม

ข้อมูลเมื่อ : 08-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 01-02-2565

พระปราศัย ปสฺฎฺโฐ

ข้อมูลเมื่อ : 08-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 01-02-2565

พระสมชาย ทีปมโน

ข้อมูลเมื่อ : 08-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 01-02-2565

พระจรัล ปภสฺสโร

ข้อมูลเมื่อ : 13-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 01-02-2565

พระสิทธิศักดิ์ สุทฺธสีโล

ข้อมูลเมื่อ : 14-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 01-02-2565

ปิยะพงส์ โสภโน

ข้อมูลเมื่อ : 22-08-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 22-08-2566

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

สืบสานงานประเภณืแม่พระโพสพ

ข้อมูลเมื่อ : 12-06-2566

เปิดดู 49 ครั้ง

งานด้านการปกครองคณะสงฆ์ตำบลบางตะเคียน

ข้อมูลเมื่อ : 21-05-2566

เปิดดู 52 ครั้ง

เทศกาลงานบุญประเพณี

เวียนเทียน

วันที่จัดงาน : 13-07-2565

เปิดดู 105 ครั้ง

ทำบุญแม่พระสพ

วันที่จัดงาน : 05-05-2564

เปิดดู 55 ครั้ง

ตักบาตรเทโว

วันที่จัดงาน : 26-04-2564

เปิดดู 82 ครั้ง

ปูชนียวัตถุสถาน

พระประธานในอุโบ...

ข้อมูลเมื่อ : 13-10-2564

เปิดดู 2617 ครั้ง

วีดีโอพระพุทธศาสนา

ข้อคิดคลายทุกข์

ข้อมูลเมื่อ 22-04-2565

เปิดดู 61 ครั้ง

สาระธรรม

ความชั่วทุกอย่าง แม้นไม่มีใครเห็นก็ชั่ว

ข้อมูลเมื่อ : 14-03-2565

เปิดดู 218 ครั้ง

สื่อมีเดีย

หลวงพ่อเดิม

ข้อมูลเมื่อ : 22-04-2565

เปิดดู 169 ครั้ง

สำนักปฏิบัติธรรม

รักษาศิลอุโบสถ

ข้อมูลเมื่อ : 16-08-2566

โครงการและกิจกรรมเด่น

ทำบุญกับวัด

ยังไม่มีข้อมูลทำบุญกับวัด