เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8345 รูป
สามเณร
300 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
33 คน
บุคคลทั่วไปชาย
39 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
53 คน
ทั้งหมด
8859 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
25 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
69 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7196 รูป
ลาสิกขา
35 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดหลักสองราษฎร์บำรุง

รหัสวัด
02740307001

ชื่อวัด
วัดหลักสองราษฎร์บำรุง

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
ปี 2418

วันรับวิสุงคามสีมา
วันที่ 20 เดือน พฤศจิกายน ปี 2467

ที่อยู่
วัดหลักสองราษฎร์บำรุง

เลขที่
80

หมู่ที่
2

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล
หลักสอง

เขต / อำเภอ
บ้านแพ้ว

จังหวัด
สมุทรสาคร

ไปรษณีย์
74120

เนื้อที่
23 ไร่ 1 งาน 24 ตารางวา

Facebook
คลิกดู

คุณสมบัติวัด

เป็นหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล (อปต.)

จำนวนเข้าดู : 1784

ปรับปรุงล่าสุด : 10 ตุลาคม พ.ศ. 2566 21:13:00

ข้อมูลเมื่อ : 26 กันยายน พ.ศ. 2564 16:52:08

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

          วัดหลักสองราษฎร์บำรุงตั้งอยู่บริเวณริมคลองดำเนินสะดวกฝั่งเหนือมีหลักเขตหลักที่ 2 อยู่ตรงข้ามกับวัดอยู่ในท้องที่ตำบลหลักสองอำเภอบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาครเป็นวัดเจ้าคณะตำบลหลักสอง (เขตปกครองคณะสงฆ์) โดยมีพระครูพิพัฒน์วุฒิสาครเป็นเจ้าคณะตำบลและเจ้าอาวาสวัดหลักสองราษฎร์บำรุงจากประวัติความเป็นมาของการสร้างวัดทำให้ทราบว่าวัดหลักสองราษฎร์บำรุงนี้ริเริ่มก่อสร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๔๑๘ ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 4 และเนื่องจากในช่วงเวลานั้นราษฎรหลักสองส่วนใหญ่เป็นคนไทยเชื้อสายรามัญหรือมอญวัดนี้จึงชื่อว่า“ วัดมอญราษฎร์บำรุง” โดยมีพระอธิการอินทร์อินทโชโตเป็นเจ้าอาวาสรูปแรกต่อมากลายเป็นวัดร้างระยะหนึ่งด้วยมีการสร้างวัดขึ้นมาทางฝั่งทิศได้เขตหลักสามและมีการโยกย้ายพระสงฆ์และราษฎรเชื้อสายมอญไปอยู่บริเวณวัดแห่งใหม่ที่ตั้งชื่อว่าวัดราษฎร์ศรัทธากะยารามหรือที่ชาวบ้านเรียกว่าวัดมอญบ้านแพ้ว
          จนกระทั่งถึงปี พ.ศ. ๒๔๕๑ ได้มีคหบดีผู้ใหญ่บ้านราษฎรหลักสองและใกล้เคียงร่วมแรงร่วมใจกันพัฒนาวัดขึ้นมาใหม่ในพื้นที่เดิมซึ่งมีเสนาสนะอยู่บ้างแล้วพร้อมกับเปลี่ยนชื่อวัดจากเดิมเป็น“ วัดหลักสองราษฎร์บำรุง "ดังที่พุทธศาสนิกชนทุกท่านรู้จักกันในปัจจุบัน

แผนที่ Google Map

Google Map Link
กดดู

รายการพระ

พระครูประโชติสาครธรรม โชติโก

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 28-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 30-11-2566

พระเกษม กนฺตสีโล

ข้อมูลเมื่อ : 27-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 06-08-2565

พระสมุห์นาวี อรุโณ

ข้อมูลเมื่อ : 27-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 30-11-2566

พระสมาน จารุวณฺโณ

ข้อมูลเมื่อ : 27-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 30-11-2566

พระพิพัฒน์ สิริวโร

ข้อมูลเมื่อ : 28-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 30-11-2566

พระมหาอนุกูล มหาวิริโย

ข้อมูลเมื่อ : 28-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 30-11-2566

พระเสรี ฉนฺทกโร

ข้อมูลเมื่อ : 28-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 06-08-2565

พระอิทธิพงศ์ ปภสฺสโร

ข้อมูลเมื่อ : 28-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 06-08-2565

พระเฉลิมเกียรติ อนนฺโท

ข้อมูลเมื่อ : 28-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 30-11-2566

พระสุบิน กิตฺติสาโร

ข้อมูลเมื่อ : 28-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 12-08-2566

พระวีระยุทธ์ อาทโร

ข้อมูลเมื่อ : 28-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 13-08-2566

พระนิวัฒน์ มหามงฺคโล

ข้อมูลเมื่อ : 28-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 13-08-2566

พระณัฐพล ถิรธมฺโม

ข้อมูลเมื่อ : 12-08-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 13-08-2566

พระธัชชัย อนุตฺตโร

ข้อมูลเมื่อ : 12-08-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 13-08-2566

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

เทศกาลงานบุญประเพณี

จากน้ำสู่ฟ้า ปี...

วันที่จัดงาน : 13-10-2566

เปิดดู 65 ครั้ง

แห่เทียนพรรษาถว...

วันที่จัดงาน : 27-07-2566

เปิดดู 76 ครั้ง

จากน้ำสู่ฟ้า

วันที่จัดงาน : 13-10-2565

เปิดดู 106 ครั้ง

ปูชนียวัตถุสถาน

หลวงพ่อพุทธสุโข...

ข้อมูลเมื่อ : 29-09-2564

เปิดดู 246 ครั้ง

หลวงพ่อเพชร พระ...

ข้อมูลเมื่อ : 29-09-2564

เปิดดู 1354 ครั้ง

วีดีโอพระพุทธศาสนา

ยังไม่มีข้อมูลวีดีโอพระพุทธศาสนา

สาระธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสาระธรรม

สื่อมีเดีย

ยังไม่มีข้อมูลสื่อมีเดีย

สำนักปฏิบัติธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสำนักปฏิบัติธรรม

ทรัพย์สินของวัด

ยังไม่มีข้อมูลทรัพย์สินของวัด

โครงการและกิจกรรมเด่น

ยังไม่มีข้อมูลโครงการและกิจกรรมเด่น

ทำบุญกับวัด

ยังไม่มีข้อมูลทำบุญกับวัด