เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8344 รูป
สามเณร
286 รูป
แม่ชี
87 รูป
ศิษย์วัด
36 คน
บุคคลทั่วไปชาย
41 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
53 คน
ทั้งหมด
8847 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
41 รูป
สามเณร
25 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
70 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7161 รูป
ลาสิกขา
38 รูป
มรณภาพ
11 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดโรงเข้วนาราม

รหัสวัด
02740304005

ชื่อวัด
วัดโรงเข้วนาราม

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
วันที่ 19 เดือน ตุลาคม ปี 2544

วันรับวิสุงคามสีมา
-

ที่อยู่
วัดโรงเข้วนาราม

เลขที่
162/1

หมู่ที่
3

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล
โรงเข้

เขต / อำเภอ
บ้านแพ้ว

จังหวัด
สมุทรสาคร

ไปรษณีย์
74120

เนื้อที่
10 ไร่ 2 งาน 16 ตารางวา

มือถือ
0852661962

จำนวนเข้าดู : 1223

ปรับปรุงล่าสุด : 29 ตุลาคม พ.ศ. 2566 10:55:35

ข้อมูลเมื่อ : 26 กันยายน พ.ศ. 2564 16:34:33

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

162/1หมู่ 3ต.โรงเข้อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 
ดั้งเดิมเป็นสำนักสงฆ์วิปัสนารูปนามมีพระครูสาครปทุมรัตน์ อดีตเจ้าอาวาสวัดประทุมทองรัตนาราม เป็นเจ้าสำนักได้รับมรดกจากโยมบิดามารดา คือนายพุฒทรัพย์นิล นางแอ ทรัพพย์นิล เป็นเนื้อที่ 10 ไร่ 2 งาน 16 ตารางวา จึงได้ลาออกจากการเป็นเจ้าอาวาสวัดประทุมทองรัตนาราม มาสร้างที่ของท่านเอง ใช้ชื่อว่า สำนักสงฆ์วิปัสนารูปนาม ต่อมา นายธรรมสณฑ์  ปิ่นแก้ว อดีตกำนันตำบลโรงเข้ จึงได้ทำเรื่องขออนุญาติสร้างวัดได้รับอนุญาติให้สร้างวัดด้วยความเห็นชอบของมหาเถรสมาคมและกระทรวงศึกษาธิการจึงประกาศแต่งตั้งวัดขึ้นในพระพุทธศาสนามีนามว่า วัดโรงเข้วนาราม วันที่ 19 ตุลาคม 2544 ปัจจุบันมีพระครูสาครธรรมวงศ์ เป็นเจ้าอาวาส

แผนที่ Google Map

Google Map Link
กดดู

รายการพระ

พระครูสาครธรรมวงศ์ ธมฺมวํโส

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 29-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 01-12-2564

พระใบฎีกาคมสัน ฐิตวํโส

ข้อมูลเมื่อ : 29-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 01-12-2564

พระสมชาย สมาหิโต

ข้อมูลเมื่อ : 29-08-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 29-08-2565

ปรีชา เตชพโล

ข้อมูลเมื่อ : 29-08-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 29-08-2565

พระฌัฐพงษ์ นนฺโท

ข้อมูลเมื่อ : 19-08-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 19-08-2566

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

ยังไม่มีข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์

เทศกาลงานบุญประเพณี

ยังไม่มีข้อมูลเทศกาลงานบุญประเพณี

ปูชนียวัตถุสถาน

ยังไม่มีข้อมูลปูชนียวัตถุสถาน

วีดีโอพระพุทธศาสนา

ยังไม่มีข้อมูลวีดีโอพระพุทธศาสนา

สาระธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสาระธรรม

สื่อมีเดีย

ยังไม่มีข้อมูลสื่อมีเดีย

สำนักปฏิบัติธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสำนักปฏิบัติธรรม

ทรัพย์สินของวัด

ยังไม่มีข้อมูลทรัพย์สินของวัด

โครงการและกิจกรรมเด่น

ยังไม่มีข้อมูลโครงการและกิจกรรมเด่น

ทำบุญกับวัด

ยังไม่มีข้อมูลทำบุญกับวัด