เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8345 รูป
สามเณร
300 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
33 คน
บุคคลทั่วไปชาย
39 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
53 คน
ทั้งหมด
8859 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
25 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
69 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7196 รูป
ลาสิกขา
35 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดเกาะวังไทร

รหัสวัด
2730109001

ชื่อวัด
วัดเกาะวังไทร

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
ปี 2400

วันรับวิสุงคามสีมา
วันที่ 11 เดือน กุมภาพันธ์ ปี 2517

ที่อยู่
วัดเกาะวังไทร

เลขที่
74

หมู่ที่
3

ซอย
-

ถนน
เพชรเกษม

แขวง / ตำบล
ถนนขาด

เขต / อำเภอ
เมืองนครปฐม

จังหวัด
นครปฐม

ไปรษณีย์
73000

เนื้อที่
22 ไร่ 2 งาน 92 ตารางวา

Facebook
คลิกดู

มือถือ
0861226910

โทรศัพท์
0916038515

อีเมล์
Kohwangsai_tt@hotmail.com

คุณสมบัติวัด

เป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม
เป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ
เป็นหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล (อปต.)

จำนวนเข้าดู : 1443

ปรับปรุงล่าสุด : 8 มีนาคม พ.ศ. 2567 07:36:16

ข้อมูลเมื่อ : 28 กันยายน พ.ศ. 2564 20:12:26

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

ที่ตั้งวัดในปัจจุบัน
      วัดเกาะวังไทร เป็นวัดราษฎร์ สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่เลขที่ ๗๔ หมู่ที่ ๓ ตำบลถนนขาด อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม พื้นที่ตั้งวัด มีเนื้อที่รวม ๓๗ ไร่ ๒ งาน  ๙๒ ตารางวา ตามหนังโฉนด ๔ แปลงมีอาณาเขตดังนี้
      ทิศเหนือ       จรดคลองเเยกมาจากเจดีย์บูชา ไหลสู่แม่น้ำนครชัยศรี
      ทิศใต้           จรดที่นางสายทอง อินทร์เเสง
      ทิศตะวันออก  จรดคลองวัดไทร
      ทิศตะวันตก    จรดคลองไหลไปคลองจินดา
ความเป็นมาเเต่เดิม
      วัดเกาะวังไทร เดิมชื่อว่า วัดบางเตย คนเก่า หรือคนจีน เรียกว่า วัดเกาะบางเตย เพราะ ตั้งที่ขึ้นอยู่กับหมู่ ๕ บ้านบางเตยจึงเรียกชื่อตามหมู่บ้านว่า วัดเกาะบางเตย ปัจจุบันเป็นที่ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ ๓ บ้านวังไทร โดยมีผู้ศรัทธาไปศึกษากับพระครูอุตตรการบดี (สุก) เห้นด้วย จึงได้ทําการย้ายวัดวัดบางเตยมาอยู่ที่หมู่ ๓ บ้านวังไทร จนปัจจุบันนี้ และชื่อ "วัดเกาะวังไทร" แต่วัดบางเตยนั้นผู้ศรัทธาสร้างขึ้นใหม่ บำรุงใหม่ มาถึงพ.ศ ๒๕๑๔ ตระกูลผู้สร้างวัดได้อนุญาตให้รื้อมารวมกับ วัดเกาะวังไทรได้ วัดบายเตยจึงหมดไปในที่สุด
ลักษณะพื้นที่ทั่วไป
      ลักษณะวัดเกาะวังไทรทั่วไป มีน้ำล้อมรอบวัด เป็นลักษณะเกาะ มีคลองล้อมวัดรอบวัดมีเเต่ตันไทรขึ้นอยู่กันเป็นจำนวนมาก คนรุ่นเก่าที่ต้องการเข้ามายังวัดจะต้องข้ามสะพานไม้ก่อนจึงจะถึงวัดเกาะวังไทร หรือไม่ก็ต้องพายเรือ เพราะวัดนั้นตั้งอยู่บนเกาะมีลำคลองล้อมรอบ วัดจึงตั้งชื่อตามสะพานของหมูบ้านว่า วัดเกาะวังไทร
ยุคที่มีการก่อสร้างเป็นวัด
     ประมาณปี พ.ศ.๒๔๖๐ พระใบฎีกาล้ง ได้ย้ายมาเป็นเจ้าอาวาส และได้สร้างอุโบสถ แล้วเสร็จในปี พ.ศ.๒๔๗๐ แบบก่ออิฐถือปูนมั่นคง ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๑๔ หลวงพ่อเต้า ได้ก่อสร้างอุโบสถขึ้นใหม่ ต้องใช้ที่่เดิม จึงต้องทุบหลังเก่าแล้วสร้างหลังใหม่ดังที่เห็นในปัจจุบีนนี้ และ ผูกพัทธสีมาในปี พ.ศ.๒๕๒๐
     ในปี พ.ศ.๒๔๘๐ พระใบฎีกาล้ง ได้สร้างศาลาการเปรียญขึ้นหนึ่งหลัง กว้าง ๗ วา ยาว ๑๔ วา ๒ ศอก สร้างด้วยไม้ลักษณะแบบจีนยุคนั้น สื้นค่าใช้จ่ายไป ๑๔,๕๐๐ บาท ต่อมาหลวงพ่อเต้าได้รื้อสร้างใหม่ใหญ่กว่าเดิม โดยใช้ไม้เก่าและไม้ใหม่มาสร้างต่อ่เติม ดังที่เห็นในปัจจุบันนี้
การพัฒนาวัดที่สืบต่อกันมาโดยลำดับ
     ต่อมาได้ปรับปรุงพื้น ถมดิน ขยายเขตให้กว้างไปอีก เพราะว่าวัดเกาะวังไทรเป็นพิ้นที่ลุ่มและต่ำมาก จึงต้องปรับปรุงุถมให้สูงและวางผังใหม่ สร้างถาวรวัตถุ สร้างมณฑปหลวงพ่อแดง สร้างโรงเรียนปริยัติธรรม สร้างกุฏิสงฆ์ โรงครัว ฌาปนสถานศาลาเมรุ ปรับปรุงกุฏิ หอระฆังใหม่ สร้างห้องส้วม ตัดถนน ปรับพื้นที่ปูตัวหนอน ปลูกต้นไม้ และอื่นๆ พัฒนาเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันนี้ 
ประวัติการสร้างวัตถุถาวร
     ๑. อุโบสถ มีลักษณะรูปทรงไทยแบบทั่วไป โครงสร้างส่วนใหญ่เป็นเหล็กก่ออิฐ ฉาบปูน ปูหินอ่อน ก่อสร้างแล้วเสร็จ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๑ เป็นเงินจำนวน ๖,๗๙๐,๐๐๐ บาท (หกล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นบาท) ได้รับพระราชทานวิสุงคามครั้งล่าสดเมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๗ อุโบสถหลังนี้มีความกว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๒๗ เมตร และในปีพ.ศ.๒๕๖๓ ที่ผ่านมา ได้มีการบูรณะซ่อมแซมหลังคาโบสถ์ที่เวลาฝนตกน้ำจะรั่วลงมา อีกครั้ง และเปลี่ยนกระเบื้องหลังคาโบสถ์ใหม่ด้วย
     ๒. ศาลาการเปรียญ มีลักษณะรูปทรงไทย โครงสร้างส่วนใหญ่เป็๋นไม้ทั้งหมด ก่อสร้างแล้วเสร็จ เมื่อปี พ.ศ.๒๕๓๒ เป็นจำนวนเงิน ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านห้าแสนบาท) โดยใช้อุปกรณ์ของเก่าร่วมด้วย ศาลาการเปรียญหลังนี้ กว้่าง ๑๔ เมตร ยาว ๔๐ เมตร

แผนที่ภาพ

แผนที่ Google Map

Google Map Link
กดดู

รายการพระ

พระครูโกวิทธรรมสุนทร โกวิโท

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 11-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 01-02-2567

พระวรฉัตร จนฺทูปโม

ข้อมูลเมื่อ : 29-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 08-03-2567

พระเจริญศักดิ์ สุจิตฺโต

ข้อมูลเมื่อ : 30-11-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 09-03-2565

พระสมพร จารุธมฺโม

ข้อมูลเมื่อ : 29-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 24-02-2565

พระสมพงษ์ ปุญฺญจิตฺโต

ข้อมูลเมื่อ : 29-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 24-02-2565

พระศิระ สุเมโธ

ข้อมูลเมื่อ : 29-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 24-02-2565

พระขาว สุจิณฺโณ

ข้อมูลเมื่อ : 29-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 26-01-2567

พระพงศ์พิเชษฐ์ ปสนฺโน

ข้อมูลเมื่อ : 29-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 24-02-2565

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

เทศกาลงานบุญประเพณี

ยังไม่มีข้อมูลเทศกาลงานบุญประเพณี

ปูชนียวัตถุสถาน

หลวงพ่อแดง วัดเ...

ข้อมูลเมื่อ : 01-02-2567

เปิดดู 177 ครั้ง

พระประธานประจำอ...

ข้อมูลเมื่อ : 01-02-2567

เปิดดู 77 ครั้ง

วีดีโอพระพุทธศาสนา

ยังไม่มีข้อมูลวีดีโอพระพุทธศาสนา

สาระธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสาระธรรม

สื่อมีเดีย

ยังไม่มีข้อมูลสื่อมีเดีย

สำนักปฏิบัติธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสำนักปฏิบัติธรรม

ทรัพย์สินของวัด

ยังไม่มีข้อมูลทรัพย์สินของวัด

โครงการและกิจกรรมเด่น

ยังไม่มีข้อมูลโครงการและกิจกรรมเด่น

ทำบุญกับวัด

ยังไม่มีข้อมูลทำบุญกับวัด