เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1454 วัด
สำนักสงฆ์
84 วัด
ที่พักสงฆ์
71 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1623 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8599 รูป
สามเณร
328 รูป
แม่ชี
91 รูป
ศิษย์วัด
35 คน
บุคคลทั่วไปชาย
41 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
51 คน
ทั้งหมด
9145 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
41 รูป
สามเณร
28 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
73 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7425 รูป
ลาสิกขา
23 รูป
มรณภาพ
5 รูป
 

ปูชนียวัตถุสถาน

พระพุทธเจติยคีรี

รายละเอียด
พระพุทธเจติยคีรี สร้างโดยพระครูสุวรรณเสลาภรณ์ (หลวงปู่สาย อคฺควํโส) เมื่อ ปี พ.ศ. ๒๕๓๔ อยู่บนยอดเขาวัดท่าขนุน อันเป็นจุดชมทิวทัศน์ของอำเภอทองผาภูมิ เป็นพระเจดีย์ศิลปะรามัญ มีพระเจดีย์รายองค์เล็กล้อมรอบอยู่อีก ๔ องค์ และยกเป็นซุ้มบรรจุพระพุทธรูปโดยรอบทั้ง ๔ ทิศ
ภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ต่อมาคณะศิษย์หลวงปู่สาย อคฺควํโส นำโดยพระสมุห์สมพงษ์ เขมจิตฺโต (เจ้าอาวาสวัดท่าขนุน พ.ศ. ๒๕๔๑ – ๒๕๕๑) ได้ทำการบูรณะพระพุทธเจติยคีรี ครั้งที่ ๑ (ทาสีใหม่และติดตั้งไฟส่องสว่าง) ต่อมาพระครูวิลาศกาญจนธรรม ดร. (เจ้าอาวาสวัดท่าขนุน พ.ศ. ๒๕๕๑ - ปัจจุบัน) และศิษยานุศิษย์ได้ทำการบูรณะพระพุทธเจติยคีรี (ทาสีใหม่) ครั้งที่ ๒ แปลงศาลาเชิงเขาพุทธเจติยคีรี เป็นศาลาทรงไทย ภายหลังสร้างบันไดทางขึ้นใหม่ แทนบันไดเก่าที่ชำรุด เป็นบันไดเหล็กพร้อมชั้นพักจำนวน ๓๙๓ ขั้นและจุดชมทัศนียภาพที่สามารถมองเห็นบรรยากาศโดยรอบของอำเภอทองผาภูมิ

โดย : วัดท่าขนุน

ที่อยู่ : ต.ท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี

จำนวนเข้าดู : 1101

ปรับปรุงล่าสุด : 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 15:58:46

ข้อมูลเมื่อ : 11 ตุลาคม พ.ศ. 2564 21:23:18

 
 
 
 

ปูชนียวัตถุสถาน 10 อันดับ

มณฑป

โดย : วัดหนองเฝ้า

ข้อมูลเมื่อ : 16-10-2564

เปิดดู : 50

พระพุทธรูปปางมารวิชัย

โดย : วัดดงรัง

ข้อมูลเมื่อ : 13-01-2566

เปิดดู : 15

พระพุทธรูปปางมารวิชัย

โดย : วัดเขาสวรรค์

ข้อมูลเมื่อ : 25-02-2565

เปิดดู : 51

ปางสมาธิ

โดย : วัดเขาพุข่อย

ข้อมูลเมื่อ : 25-02-2565

เปิดดู : 48

หลวงพ่อสุคโตและหลวงพ่อรุ่ง

โดย : วัดอ่างทอง

ข้อมูลเมื่อ : 03-12-2564

เปิดดู : 20

หลวงพ่อสำเร็จ

โดย : วัดอ่างทอง

ข้อมูลเมื่อ : 03-12-2564

เปิดดู : 21

หลวงพ่อบ่อปั้น

โดย : วัดปทุมสูตยาราม

ข้อมูลเมื่อ : 04-01-2566

เปิดดู : 38