เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1454 วัด
สำนักสงฆ์
84 วัด
ที่พักสงฆ์
71 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1623 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8599 รูป
สามเณร
328 รูป
แม่ชี
91 รูป
ศิษย์วัด
35 คน
บุคคลทั่วไปชาย
41 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
51 คน
ทั้งหมด
9145 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
41 รูป
สามเณร
28 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
73 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7425 รูป
ลาสิกขา
23 รูป
มรณภาพ
5 รูป
 

ปูชนียวัตถุสถาน

สรีระสังขารพระครูสุวรรณเสลาภรณ์ (หลวงพ่อสาย อคฺควํโส)

รายละเอียด
พระครูสุวรรณเสลาภรณ์ (หลวงพ่อสาย อคฺควํโส) ได้ทำหน้าที่พัฒนางานด้านพระพุทธศาสนาของอำเภอทองผาภูมิให้เจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วและมั่นคง จนได้รับคำกล่าวชมจากคณะผู้ปกครองสงฆ์อยู่เสมอว่า “หลวงพ่อสาย เป็นพระที่มีศีลที่บริสุทธิ์ วัตรปฏิบัติเคร่งครัดต่อพระธรรมวินัย สมควรเป็นแบบอย่างให้คณะสงฆ์ได้ถือปฏิบัติ” แม้แต่พระราชอุดมมงคล (หลวงพ่ออุตตะมะ) ยังได้กล่าวชื่นชมหลวงพ่อสาย ให้เหล่าลูกศิษย์ฟังอยู่เสมอๆว่าที่ทองผาภูมิ หลวงพ่อสายท่านเก่งจริงๆ
ทำไมชาวทองผาภูมิต้องเดินทางมาหาท่านถึงสังขละบุรี ให้กลับไปกราบหลวงพ่อสาย อย่ามองข้ามพระอริยสงฆ์ที่ทองผาภูมิ หลวงพ่อสายได้มรณภาพเมื่อ วันที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๕
ปรากฏว่าสรีระสังขารของท่านกลับไม่เน่าเปื่อยตราบจนปัจจุบันนี้

โดย : วัดท่าขนุน

ที่อยู่ : ต.ท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี

จำนวนเข้าดู : 882

ปรับปรุงล่าสุด : 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 23:00:17

ข้อมูลเมื่อ : 11 ตุลาคม พ.ศ. 2564 21:19:07

 
 
 
 

ปูชนียวัตถุสถาน 10 อันดับ

มณฑป

โดย : วัดหนองเฝ้า

ข้อมูลเมื่อ : 16-10-2564

เปิดดู : 50

พระพุทธรูปปางมารวิชัย

โดย : วัดดงรัง

ข้อมูลเมื่อ : 13-01-2566

เปิดดู : 15

พระพุทธรูปปางมารวิชัย

โดย : วัดเขาสวรรค์

ข้อมูลเมื่อ : 25-02-2565

เปิดดู : 51

ปางสมาธิ

โดย : วัดเขาพุข่อย

ข้อมูลเมื่อ : 25-02-2565

เปิดดู : 48

หลวงพ่อสุคโตและหลวงพ่อรุ่ง

โดย : วัดอ่างทอง

ข้อมูลเมื่อ : 03-12-2564

เปิดดู : 20

หลวงพ่อสำเร็จ

โดย : วัดอ่างทอง

ข้อมูลเมื่อ : 03-12-2564

เปิดดู : 21

หลวงพ่อบ่อปั้น

โดย : วัดปทุมสูตยาราม

ข้อมูลเมื่อ : 04-01-2566

เปิดดู : 38