เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8362 รูป
สามเณร
301 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
33 คน
บุคคลทั่วไปชาย
39 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
53 คน
ทั้งหมด
8877 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
25 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
69 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7208 รูป
ลาสิกขา
35 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

ปูชนียวัตถุสถาน

อุโบสถ

รายละเอียด

ประวัติวัดไผ่สามตําลึง

มีเรื่องเล่าสมัยหลายสิบปีมาแล้วว่า ประมาณปีพ.ศ.๒๔๕๐ บริเวณนี้ เป็นที่รกร้างว่างเปล่าไม่มีเจ้าของ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพงอ้อ พงแขมและป่าไผ่ ต่อมามีราษฎร์จากอําเภอสามพรานได้อพยพมาจับจองที่ดินและปลูกสร้าง บ้านเรือนเป็นที่อยู่อาศัยโดยใช้กอไผ่เป็นรั้วรอบบ้าน และอยู่ต่อมาปรากฏว่า หน่อไม้ที่ข้างรั้วรอบบ้านได้ถูกขโมยอยู่เสมอ เจ้าของบ้านก็ยังจับขโมยไม่ได้ จนกระทั่งมีอยู่ครั้งหนึ่งที่จับตัวขโมยได้ จึงเปรียบเทียบปรับเป็นค่าเสียหาย เป็นเงิน ๑๒ บาท และสมัยนั้นนิยมเรียกเงินกันว่าเป็นตําลึง “เงิน ๑๒ บาท เท่ากับ ๓ ตําลึง” ดังนั้นหมู่บ้านนี้จึงได้ชื่อว่า “ไผ่สามตําลึง” ตั้งแต่บัดนั้น เป็นต้นมา

ในสมัยนั้นหมู่บ้านไผ่สามตําลึงยังไม่มีวัด เวลาที่ชาวบ้านจะไปบําเพ็ญ กุศลในเทศกาลต่างๆต้องเดินทางไปวัดบางไผ่นารถ ซึ่งระยะทางที่จะไปมา ในสมัยนั้นลําบากมากเนื่องจากเป็นป่าไผ่ พงอ้อ และพงแขม ต่อมามีคหบดี ครอบครัวหนึ่งได้ริเริ่มการสร้างวัดในหมู่บ้านไผ่สามตําลึงนี้ขึ้น ชื่อนายโต คําเซ่ง โดยบริจาคที่ดินจํานวน ๕๒ ไร่เศษให้เป็นที่ธรณีสงฆ์ และได้สร้างกุฏิ ให้พระภิกษุสงฆ์ได้พักอาศัย และต่อมาท่านผู้นี้ได้ร่วมกับประชาชนในการบูรณะ และสร้างสิ่งต่างๆขึ้นมาในวัดไผ่สามตําลึงเพิ่มขึ้น และใช้ศาลาการเปรียญ อาศัยเป็นที่เล่าเรียนของนักเรียนในสมัยนั้นตลอดมา

       ปูชนียวัตถุที่สำคัญ คือ หลวงพ่อสุโขทัยธรรมราชา

โดย : วัดไผ่สามตำลึง

ที่อยู่ : ต.ไทรงาม อ.บางเลน จ.นครปฐม

จำนวนเข้าดู : 124

ปรับปรุงล่าสุด : 4 ตุลาคม พ.ศ. 2565 19:11:44

ข้อมูลเมื่อ : 4 ตุลาคม พ.ศ. 2565 19:11:44

 
 
 
 

ปูชนียวัตถุสถาน 10 อันดับ

พุทธปฏิมา สมเด็จพระปทุมชินราช

โดย : วัดบางบอน

ข้อมูลเมื่อ : 10-11-2564

เปิดดู : 263

รูปสักการะ พระสีวลี

โดย : วัดบางบอน

ข้อมูลเมื่อ : 12-02-2565

เปิดดู : 160

พระอุโบสถ

โดย : วัดบางบอน

ข้อมูลเมื่อ : 10-11-2564

เปิดดู : 270

หอระฆัง เก่า

โดย : วัดบางบอน

ข้อมูลเมื่อ : 15-05-2567

เปิดดู : 7

ศาลาเก่า ท่าหน้าวัด

โดย : วัดบางบอน

ข้อมูลเมื่อ : 15-05-2567

เปิดดู : 7

ศาลาการเปรียญ

โดย : วัดบางบอน

ข้อมูลเมื่อ : 15-05-2567

เปิดดู : 4

หลวงพ่อพระนอนไสยยาสน์

โดย : วัดบางยี่หน

ข้อมูลเมื่อ : 01-05-2567

เปิดดู : 20

หลวงพ่อขาว วัดบางยี่หน

โดย : วัดบางยี่หน

ข้อมูลเมื่อ : 24-02-2565

เปิดดู : 160

หลวงพ่อแดง วัดเกาะวังไทร

โดย : วัดเกาะวังไทร

ข้อมูลเมื่อ : 01-02-2567

เปิดดู : 155