เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1451 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1620 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8532 รูป
สามเณร
318 รูป
แม่ชี
88 รูป
ศิษย์วัด
36 คน
บุคคลทั่วไปชาย
40 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
50 คน
ทั้งหมด
9064 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
41 รูป
สามเณร
27 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
72 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7347 รูป
ลาสิกขา
37 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

ปูชนียวัตถุสถาน

หลวงพ่อใหญ่ปรางนาคปรก

รายละเอียด
    ริเริ่มสร้างเมื่อ วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2555 สร้างเสร็จเมือ พ.ศ. 2557 ราวระยะเวลาประมาณ 3 ปี สาเหตุ การจัดสร้างหลวงพ่อใหญ่ปรางนาคปรกนั้นเนื่องจากญาติผู้มีจิตศรัทธาทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่ ได้มีความปรารถนาและจิตศรัทธาต่อพระพุทธศาสนาและที่พักสงฆ์วัดหนองอิงพิงอย่างแรงกล้า จึงได้รวมตัวกันปรึกษากับทางที่พักสงฆ์หนองอิงพิงและส่วนที่เกี่ยวของให้มีการจัดสร้างพระประธาน หลวงพ่อใหญ่ปรางนาคปรก ขึ้นเพื่อเป็นที่เคารพบูชาแก่ชาวชุมชนหนองอิงพิงและผู้ที่มีจิตศรัทธาทั้งในและนอกพื้นที่ อีกทั้งพื้นที่ในการจัดสร้างยังเอื้ออำนวยต่อการจัดสร้างและเหมาะแก่การประกอบศาสนะพิธีต่างๆ ทางพระพุธทศาสนา ทั้งนั้ความพยายาม อุสาหะ และการร่วมแรงการแรงใจ ของญาติโยมผู้มีจิตศรัทธาทุกๆท่าน ได้ประสบความสำเร็จ เมื่อ พ.ศ. 2557.

โดย : ที่พักสงฆ์หนองอิงพิง

ที่อยู่ : ต.หนองกระทุ่ม อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี

จำนวนเข้าดู : 49

ปรับปรุงล่าสุด : 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 19:32:17

ข้อมูลเมื่อ : 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 15:12:41

 
 
 
 

ปูชนียวัตถุสถาน 10 อันดับ

งานสร้างกุฎีสงฆ์ จำนวน 6 ห้อง

โดย : วัดธรรมศาลา

ข้อมูลเมื่อ : 29-09-2566

เปิดดู : 11

บูรณะกุฏิสงฆ์

โดย : วัดไผ่สามตำลึง

ข้อมูลเมื่อ : 20-09-2566

เปิดดู : 15

ท้าวเวสสุวัณ

โดย : วัดน่วมกานนท์

ข้อมูลเมื่อ : 04-08-2566

เปิดดู : 38

พระอุโบสถ

โดย : วัดสุทธิวาตวราราม

ข้อมูลเมื่อ : 28-09-2564

เปิดดู : 282

พระประธาน

โดย : วัดสุทธิวาตวราราม

ข้อมูลเมื่อ : 28-09-2564

เปิดดู : 285