เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1454 วัด
สำนักสงฆ์
84 วัด
ที่พักสงฆ์
71 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1623 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8685 รูป
สามเณร
331 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
35 คน
บุคคลทั่วไปชาย
41 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
51 คน
ทั้งหมด
9232 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
42 รูป
สามเณร
28 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
74 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7505 รูป
ลาสิกขา
18 รูป
มรณภาพ
5 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ - นามสกุล
พระประเสริฐ พูนสดี

ฉายา
ปสนฺโน

สถานภาพ
พระภิกษุ (ไทย)

อายุ
84 ปี

E-mail
-

Line ID
-

Facebook
-

ตำแหน่ง

เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัฃสำเภาล่ม

จำนวนเข้าดู : 34

ปรับปรุงล่าสุด : 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 23:40:47

ข้อมูลเมื่อ : 7 ตุลาคม พ.ศ. 2564 23:18:54

 
 
 
 

ประวัติ

ประวัติพระประเสริฐ

๑. ชื่อ
         
ชื่อ  พระประเสริฐ  ฉายา  ปสนฺโน  อายุ ๘๓  พรรษา ๒๖
         
วัดวังสำเภาล่ม  ตำบล นางบวช  อำเภอ เดิมบางนางบวช  จังหวัด สุพรรณบุรี

๒. สถานะเดิม

          ชื่อ  นาย ประเสริฐ  นามสุกล พูนสดี
          
เกิดวันที่  ๑๐  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๔๘๑
          
บ้านเลขที่  ๔ หมู่ ๑  ตำบล นางบวช  อำเภอ เดิมบางนางบวช  จังหวัด สุพรรณบุรี

๓. อุปสมบท

       วันที่ ๔  เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๓๘
       
ณ วัดวังสำเภาล่ม  ตำบล นางบวช  อำเภอ เดิมบางนางบวช  จังหวัด สุพรรณบุรี
       
พระอุปัชฌาย์  พระมหาไพโรจน์
       
วัดวังสำเภาล่ม  ตำบล นางบวช  อำเภอ เดิมบางนางบวช  จังหวัด สุพรรณบุรี
       
พระกรรมวาจาจารย์  พระโปรย
       
วัดวังสำเภาล่ม  ตำบล นางบวช  อำเภอ เดิมบางนางบวช  จังหวัด สุพรรณบุรี
       
พระอนุสาวนาจารย์  พระสฺนัย
       
วัดวังสำเภาล่ม  ตำบล นางบวช  อำเภอ เดิมบางนางบวช  จังหวัด สุพรรณบุรี

๔. การปกครอง

       พ.ศ. ๒๕๔๔  ได้รับตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดวังสำเภาล่ม

 

สังกัดที่วัด