เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1454 วัด
สำนักสงฆ์
84 วัด
ที่พักสงฆ์
71 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1623 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8685 รูป
สามเณร
331 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
35 คน
บุคคลทั่วไปชาย
41 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
51 คน
ทั้งหมด
9232 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
42 รูป
สามเณร
28 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
74 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7505 รูป
ลาสิกขา
18 รูป
มรณภาพ
5 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ - นามสกุล
พระสุภาพ จิตเจริญยศ

ฉายา
สุภโว

สถานภาพ
พระภิกษุ (ไทย)

อายุ
56 ปี

E-mail
-

Line ID
-

Facebook
-

จำนวนเข้าดู : 45

ปรับปรุงล่าสุด : 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 21:12:46

ข้อมูลเมื่อ : 7 ตุลาคม พ.ศ. 2564 12:10:49

 
 
 
 

ประวัติ

ประวัติ พระสุภาพ

๑. ชื่อ

         
ชื่อ  พระสุภาพ   ฉายา สุภโว  อายุ ๕๕ ปี  พรรษา ๔
         
วิทยฐานะ  น.ธ. ตรี
         
วัดวังสำเภาล่ม  ตำบล นางบวช  อำเภอ เดิมบางนางบวช  จังหวัด สุพรรณบุรี

 

๒. สถานะเดิม

         
ชื่อ  นาย สุภาพ  นามสกุล จิตเจริญยศ
         
เกิดวันที่  ๒๘  เดือน เมษายน  พ.ศ. ๒๕๐๙
         
บ้านเลขที่  ๑๔๔  หมู่ที่ ๑  ตำบล นางบวช  อำเภอ เดิมบางนางบวช  จังหวัด สุพรรณบุรี

 

๓. อุปสมบท

       
วันที่ ๑  เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
       
ณ  วัดวังสำเภาล่ม  ตำบล นางบวช  อำเภอ เดิมบางนางบวช  จังหวัด สุพรรณบุรี
       
พระอุปัชฌาย์  พระครูอุดมรัตนวัฒน์
       
วัดวังสำเภาล่ม  ตำบล นางบวช  อำเภอ เดิมบางนางบวช  จังหวัด สุพรรณบุรี
       
พระกรรมวาจาจารย์ พระอุ่น  สมจํตฺโต
       
วัดท่ามะนาว  ตำบล ยางนอน  อำเภอ เดิมบางนางบวช  จังหวัด สุพรรณบุรี
       
พระอนุสาวนาจารย์  พระศรีณย์วุฒิ
       
วัดเขาดิน  ตำบล นางบวช  อำเภอ เดิมบางนางบวช  จังหวัด สุพรรณบุรี

 

๔. วิทยฐานะ
       สอบไล่ได้นักธรรมตรี 

สังกัดที่วัด

วุฒิการศึกษาทางธรรม

นักธรรม

นักธรรมตรี