เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1454 วัด
สำนักสงฆ์
84 วัด
ที่พักสงฆ์
71 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1623 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8685 รูป
สามเณร
331 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
35 คน
บุคคลทั่วไปชาย
41 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
51 คน
ทั้งหมด
9232 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
42 รูป
สามเณร
28 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
74 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7505 รูป
ลาสิกขา
18 รูป
มรณภาพ
5 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ - นามสกุล
พระรัก ขุนนคร

ฉายา
ฐฺานวีโร

สถานภาพ
พระภิกษุ (ไทย)

อายุ
47 ปี

E-mail
-

Line ID
-

Facebook
-

จำนวนเข้าดู : 63

ปรับปรุงล่าสุด : 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 21:12:25

ข้อมูลเมื่อ : 7 ตุลาคม พ.ศ. 2564 12:24:10

 
 
 
 

ประวัติ

ประวัติพระรัก

๑. ชื่อ

       
ชื่อพระรัก  ฉายา ฐานวีโร  อายุ ๔๖ ปี พรรษา ๕
        
วัดวังสำเภาล่ม  ตำบล นางบวช  อำเภอ เดิมบางนางบวช  จังหวัด สุพรรณบุรี

๒. สถานะเดิม
 
        
นาย  รัก  นามสกุล  ขุนนคร
        
เกิดวันที่  ๒๖  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๑๘
        
บ้านเลขที่ ๑๕๔ / ๘  หมู่ที่ ๑  ตำบล พรานกระต่าย  อำเภอ พรานกระต่าย  จังหวัด กำแพงเพชร

๓. อุปสมบท

 

        วันที่ ๑๖  เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗
        
ณ  วัดหน้าพระธาตุ  ตำบล นครไทย  อำเภอ นครไทย  จังหวัด พิษณุโลก
        
พระอุปัชฌาย์  พระครูวิรุฬหัธรรมสถิต
        
วัดหน้าพระธาตุ  ตำบล นครไทย  อำเภอ นครไทย  จังหวัด พิษณุโลก
        
พระกรรมวาจาจารย์  พระวิทยา อนิญฺชิโต
        
วัดหน้าพระธาตุ  ตำบล นครไทย  อำเภอ นครไทย  จังหวัด พิษณุโลก 
          
พระอนุสาวนาจารย์  พระณัฐชัย  อินฺทญาโณ
        
วัดหน้าพระธาตุ  ตำบล นครไทย  อำเภอ นครไทย  จังหวัด พิษณุโลก 

          

สังกัดที่วัด