เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1451 วัด
สำนักสงฆ์
84 วัด
ที่พักสงฆ์
71 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1620 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8549 รูป
สามเณร
325 รูป
แม่ชี
91 รูป
ศิษย์วัด
36 คน
บุคคลทั่วไปชาย
40 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
50 คน
ทั้งหมด
9091 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
41 รูป
สามเณร
28 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
73 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7377 รูป
ลาสิกขา
28 รูป
มรณภาพ
5 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ - นามสกุล
พระวีระวัฒน์ ปลื้มประสิทธิ์

ฉายา
จนฺทวณฺโณ

สถานภาพ
พระภิกษุ (ไทย)

อายุ
49 ปี

E-mail
-

Line ID
-

Facebook
-

คุณสมบัติ

เป็นครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

จำนวนเข้าดู : 70

ปรับปรุงล่าสุด : 6 มีนาคม พ.ศ. 2565 21:15:05

ข้อมูลเมื่อ : 28 กันยายน พ.ศ. 2564 17:12:13

 
 
 
 

ประวัติ

สถานะเดิม
ชื่อนายวีระวัฒน์ นามสกุลมปลิ้มประสิทธิ์ ตรงกับวันอังคาร แรม ๑๑ ค่ำ เดือนสิบเอ็ด(๑๑) ปีฉลู ตรงกับวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๑๖
บิดาชื่อนนายบุญ มารดาชื่อนางสำลี อินทเสน


ภูมิลำเนา (บ้านเกิด)
เลขที่ ๑๖๒/๑ หมู่ที่ ๖
ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร

อุปสมบท 
ตรงกับวันอังคาร แรม ๑๑ ค่ำ เดือนสิบเอ็ด(๑๑) ปีฉลู ตรงกับวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ วัดหนองปลวก ตำบลหนองกุ่ม อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี
พระอุปัชฌาย์ พระครูปลัดปภัสสรกาญจนกิจ วัดวิเศษสุขาราม อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี
พระกรรมวาจาจารย์ พระสมุห์สาคร นาโค วัดวิเศษสุขาราม อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี
พระอนุสาวนาจารย์ พระไพโรจน์ สุมโน วัดวิเศษสุขาราม อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี


วิทยาฐานะ
น.ธ.เอก

สังกัดที่วัด

วุฒิการศึกษาทางธรรม

นักธรรม

นักธรรมเอก

วุฒิทางโลก

วุฒิที่ได้รับ ปริญญาโท
ปีที่จบ พ.ศ. 2562
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย