เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1451 วัด
สำนักสงฆ์
84 วัด
ที่พักสงฆ์
71 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1620 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8549 รูป
สามเณร
325 รูป
แม่ชี
91 รูป
ศิษย์วัด
36 คน
บุคคลทั่วไปชาย
40 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
50 คน
ทั้งหมด
9091 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
41 รูป
สามเณร
28 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
73 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7377 รูป
ลาสิกขา
28 รูป
มรณภาพ
5 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ - นามสกุล
พระนพดล แดงเจริญ

ฉายา
ฐานเมโธ

สถานภาพ
พระภิกษุ (ไทย)

อายุ
50 ปี

E-mail
-

Line ID
-

Facebook
-

ตำแหน่ง

เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอ้อมน้อย

จำนวนเข้าดู : 174

ปรับปรุงล่าสุด : 5 มีนาคม พ.ศ. 2565 19:59:51

ข้อมูลเมื่อ : 28 กันยายน พ.ศ. 2564 14:30:05

 
 
 
 

ประวัติ

สถานะเดิม ชื่อ นาย นพดล นามสกุล แดงเจริญ เกิดวัน พุธ ขึ้น ๔ ค่ำเดือน ๑๑ ปี ชวด ตรงกับวันที่ ๑๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๑๕ บิดาชื่อ นายเดือน แดงเจริญ มาดารชื่อ นางวันทนา ปลื้มถนอม ภูมิลำเนา (บ้านเกิด) เลขที่ ๖๙/๒ หมู่ ๓ ถนนเศรษฐกิจ ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร อุปสมบท� วันอังคาร ขึ้น ๘ ค่ำเดือน ๘ ปี ระกา ตรงกับวันที่ ๒๗ เดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๓๖ ณ�วัดอ้อมน้อย ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร พระอุปัชฌาย์�พระครูสาครธรรมานุวัตร �วัดอ้อมน้อย ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร พระกรรมวาจาจารย์�พระมนูญ เขมวํโส �วัดอ้อมน้อย ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร พระอนุสาวนาจารย์ พระกมล กมโล �วัดเกษตรพันธาราม�ตำบลแคราย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร วิทยฐานะ จบ ปริญญาตรี ราชภัฏ จังหวัดเพชรบุรี ความรู้พิเศษ พ.ศ.๒๕๔๔ ได้ผ่านการอบรมถวายความรู้การฝึกอบรม พระวิปัสนาจารย์ จัดโดยสำนักวิปัสสนา วัดบุญศรีมุนีกรณ์ พ.ศ.๒๕๔๔ ได้ผ่านการอบรมถวายความรู้การฝึกอบรม�พระวิทยากร รุ่น 34 จัดโดย วัดมหาโลก จ.สระบุรี พ.ศ.๒๕๔๙ ได้ผ่านการอบรมถวายความรู้การฝึกอบรม พระสอนศีลธรรม จัดโดย กรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรม งานปกครอง พ.ศ.๒๕๕๐ เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอ้อมน้อย� �

สังกัดที่วัด

วุฒิการศึกษาทางธรรม

นักธรรม

นักธรรมเอก

วุฒิทางโลก

วุฒิที่ได้รับ ปริญญาตรี
ปีที่จบ พ.ศ. 2538
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี