เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1451 วัด
สำนักสงฆ์
84 วัด
ที่พักสงฆ์
71 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1620 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8549 รูป
สามเณร
325 รูป
แม่ชี
91 รูป
ศิษย์วัด
36 คน
บุคคลทั่วไปชาย
40 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
50 คน
ทั้งหมด
9091 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
41 รูป
สามเณร
28 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
73 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7377 รูป
ลาสิกขา
28 รูป
มรณภาพ
5 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ - นามสกุล
พระครูสาครเขมคุณ (มนูญ) รามัญอุดม

ฉายา
เขมวํโส

สถานภาพ
พระภิกษุ (ไทย)

อายุ
60 ปี

E-mail
-

Line ID
-

Facebook
-

ตำแหน่ง

เป็นเจ้าอาวาสวัดอ้อมน้อย

จำนวนเข้าดู : 283

ปรับปรุงล่าสุด : 6 มีนาคม พ.ศ. 2565 21:09:57

ข้อมูลเมื่อ : 28 กันยายน พ.ศ. 2564 12:40:55

 
 
 
 

ประวัติ

สถานะเดิม
ชื่อ นายมนูญ นามสกุล รามัญอุดม เกิดวัน อังคาร ขึ้น ๑๐ ค่ำ เดือน ๗ ปี ขาล ตรงกับวันที่ ๑๒ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๐๕
บิดาชื่อ นายบุญธรรม รามัญอุดม
มารดาชื่อ นางสำเนียง รามัญอุดม

ภูมิลำเนา
เลขที่ ๑๘ หมู่ที่ ๘ ตำบลอ้อมใหญ่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

อุปสมบท
วันอังคาร ขึ้น ๘ ค่ำเดือน ๕ ปี จอ ตรงกับวันที่ ๒๐ เดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๒๕ วัดอ้อมน้อย ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
พระอุปัชฌาย์ พระครูโสภณธรรมสาคร (อาบ ปุณฺญโชโต) เจ้าคณะอำเภอกระทุ่มแบน วัดอ้อมน้อย ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
พระกรรมวาจาจารย์ พระครูธรรมธร ประชุม จนฺทวํโส วัดอ้อมน้อย ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
พระอนุสาวนาจารย์ พระครูสังฆรักษ์ ประยงค์ วัดอ้อมน้อย ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร

♦วิทยฐานะ♦
สำเร็จชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนวัดอ้อมน้อย (มิตรครูราษฏ์รังสรรค์) จังหวัดสมุทรสาคร
สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม
สำเร็จการศึกษาปริญญาโท วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรัทวารวดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงการณราชวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม

♦งานปกครอง♦
พ.ศ. ๒๕๓๘ เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอ้อมน้อย
พ.ศ. ๒๕๔๙ เป็นเจ้าอาวาสวัดอ้อมน้อย

♦งานการศึกษา♦
เป็นเจ้าสำนักเรียนวัดอ้อมน้อย
เป็นครูสอนพระปริยัติธรรม

♦สมณศักดิ์♦
พ.ศ.๒๕๕๑ ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ เป็นพระครูสัญญาบัตร เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ ชั้นโท ที่ พระครูสาครเขมคุณ

สังกัดที่วัด

สมณศักดิ์

พระครูสาครเขมคุณ
ได้รับ พ.ศ. 2551

วุฒิการศึกษาทางธรรม

นักธรรม

นักธรรมเอก

วุฒิทางโลก

วุฒิที่ได้รับ ปริญญาโท
ปีที่จบ พ.ศ. 2556
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย