เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1451 วัด
สำนักสงฆ์
84 วัด
ที่พักสงฆ์
71 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1620 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8549 รูป
สามเณร
325 รูป
แม่ชี
91 รูป
ศิษย์วัด
36 คน
บุคคลทั่วไปชาย
40 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
50 คน
ทั้งหมด
9091 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
41 รูป
สามเณร
28 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
73 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7377 รูป
ลาสิกขา
28 รูป
มรณภาพ
5 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ - นามสกุล
พระนพดล แก้วเพชร

ฉายา
กิตฺติญาโณ

สถานภาพ
พระภิกษุ (ไทย)

อายุ
51 ปี

E-mail
-

Line ID
-

Facebook
-

คุณสมบัติ

เป็นครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

จำนวนเข้าดู : 83

ปรับปรุงล่าสุด : 5 มีนาคม พ.ศ. 2565 19:58:30

ข้อมูลเมื่อ : 28 กันยายน พ.ศ. 2564 13:59:26

 
 
 
 

ประวัติ

สถานะเดิม
ชื่อนาย นพดล  นามสกุลแก้วเพชร ตรงกับวันศุกร์ แรม ๓ ค่ำ เดือนสิบสอง(๑๒) ปีกุน ตรงกับวันที่ ๕ เดือน พฤศจิายน พ.ศ.๒๕๑๔
บิดาชื่อนายสำรวย มาดารชื่อนางสำราญ โชระเวก


ภูมิลำเนา (บ้านเกิด)
บ้านหนองบัว (หมู่ใต้) 176 ม.5 ตำบลสนามศรี อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี


อุปสมบท 
ตรงกับวันอาทิตย์ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนสี่(๔) ปีกุน ตรงกับวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๓๙ ณ วัดสังฆมงคด ตำบลตลิ่งชัน อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
พระอุปัชฌาย์ พระครูสุวรรณบึรารักษ์ วัดกุฏีทอง ตำบลรั้วใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
พระกรรมวาจาจารย์ พระสุนทร ขนฺติธโร วัดพุทธมงคล ตำบลสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
พระอนุสาวนาจารย์ พระบรรจง ฐานวโร วัดสารภี ตำบลสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี


วิทยาฐานะ
น.ธ.เอก

 

สังกัดที่วัด

วุฒิทางโลก

วุฒิที่ได้รับ ปริญญาโท
ปีที่จบ พ.ศ. 2554
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย