เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1451 วัด
สำนักสงฆ์
84 วัด
ที่พักสงฆ์
71 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1620 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8549 รูป
สามเณร
325 รูป
แม่ชี
91 รูป
ศิษย์วัด
36 คน
บุคคลทั่วไปชาย
40 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
50 คน
ทั้งหมด
9091 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
41 รูป
สามเณร
28 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
73 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7377 รูป
ลาสิกขา
28 รูป
มรณภาพ
5 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ - นามสกุล
พระชิษณุพงศ์ บุญชูยะ

ฉายา
ปสนฺโน

สถานภาพ
พระภิกษุ (ไทย)

อายุ
40 ปี

E-mail
-

Line ID
-

Facebook
-

จำนวนเข้าดู : 77

ปรับปรุงล่าสุด : 5 มีนาคม พ.ศ. 2565 20:09:40

ข้อมูลเมื่อ : 28 กันยายน พ.ศ. 2564 16:13:43

 
 
 
 

ประวัติ

สถานะเดิม
ชื่อนายชิษณุพงศ์ นามสกุลบุญชูยะ ตรงกับวันพฤหัสบดี ขึ้น ๕ ค่ำ เดือนสิบสอง(๑๒) ปีจอ ตรงกับวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๒๕
บิดาชื่อนายนายบุญมี มารดาชื่อนางอภิญญา


ภูมิลำเนา (บ้านเกิด)
เลขที่ ๑๕๐/๑๑๘ตำบลอ้อมน้อย อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม


อุปสมบท 
ตรงกับวันจันทร์ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนสาม(๓) ปีชวด ตรงกับวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒
พระอุปัชฌาย์ พระครูผาสุกิจวิจารณ์ วัดกำแพงมณี จังหวัดพิษณุโลก
พระกรรมวาจาจารย์ พระธวัช อนาวิโล 
พระอนุสาวนาจารย์พระกฤษณะ กิตฺติญาโณ 


วิทยาฐานะ
น.ธ.เอก

สังกัดที่วัด

วุฒิการศึกษาทางธรรม

นักธรรม

นักธรรมเอก

วุฒิทางโลก

วุฒิที่ได้รับ ปริญญาตรี
ปีที่จบ พ.ศ. 2556
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย