เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1453 วัด
สำนักสงฆ์
79 วัด
ที่พักสงฆ์
60 วัด
วัดร้าง
0 วัด
วัดทั้งหมด
1604 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
7447 รูป
สามเณร
313 รูป
แม่ชี
71 รูป
ศิษย์วัด
36 คน
บุคคลทั่วไปชาย
34 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
54 คน
ทั้งหมด
7955 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
44 รูป
สามเณร
27 รูป
แม่ชี
0 รูป
ศิษย์วัด
5 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
76 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
6391 รูป
ลาสิกขา
10 รูป
มรณภาพ
0 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ - นามสกุล
ชิษณุพงศ์ บุญชูยะ

ฉายา
ปสนฺโน

สถานภาพ
พระภิกษุ (ไทย)

อายุ
39 ปี

E-mail
-

Line ID
-

Facebook
-

จำนวนเข้าดู : 10

ปรับปรุงล่าสุด : 1 ธันวาคม พ.ศ. 2564 22:22:27

ข้อมูลเมื่อ : 28 กันยายน พ.ศ. 2564 16:13:43

 
 
 
 

ประวัติ

สถานะเดิม
ชื่อนายชิษณุพงศ์ นามสกุลบุญชูยะ ตรงกับวันพฤหัสบดี ขึ้น ๕ ค่ำ เดือนสิบสอง(๑๒) ปีจอ ตรงกับวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๒๕
บิดาชื่อนายนายบุญมี มารดาชื่อนางอภิญญา


ภูมิลำเนา (บ้านเกิด)
เลขที่ ๑๕๐/๑๑๘ตำบลอ้อมน้อย อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม


อุปสมบท 
ตรงกับวันจันทร์ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนสาม(๓) ปีชวด ตรงกับวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒
พระอุปัชฌาย์ พระครูผาสุกิจวิจารณ์ วัดกำแพงมณี จังหวัดพิษณุโลก
พระกรรมวาจาจารย์ พระธวัช อนาวิโล 
พระอนุสาวนาจารย์พระกฤษณะ กิตฺติญาโณ 


วิทยาฐานะ
น.ธ.เอก

สังกัดที่วัด

วุฒิการศึกษาทางธรรม

นักธรรม

นักธรรมเอก

วุฒิทางโลก

วุฒิที่ได้รับ ปริญญาตรี
ปีที่จบ พ.ศ. 2556
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย