เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1451 วัด
สำนักสงฆ์
84 วัด
ที่พักสงฆ์
71 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1620 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8549 รูป
สามเณร
325 รูป
แม่ชี
91 รูป
ศิษย์วัด
36 คน
บุคคลทั่วไปชาย
40 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
50 คน
ทั้งหมด
9091 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
41 รูป
สามเณร
28 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
73 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7377 รูป
ลาสิกขา
28 รูป
มรณภาพ
5 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ - นามสกุล
พระครูอนุกิจโสภณ (ยอด) มาฮารานาร์

ฉายา
สุทฺธจิตฺโต

สถานภาพ
พระภิกษุ (ไทย)

อายุ
55 ปี

E-mail
-

Line ID
-

Facebook
-

คุณสมบัติ

เป็นพระวินยาธิการ

ตำแหน่ง

เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอ้อมน้อย

จำนวนเข้าดู : 154

ปรับปรุงล่าสุด : 5 มีนาคม พ.ศ. 2565 19:57:42

ข้อมูลเมื่อ : 28 กันยายน พ.ศ. 2564 13:27:22

 
 
 
 

ประวัติ

สถานะเดิม ชื่อ นาย ยอด นามสกุล มาฮารานาร์ เกิดวัน พฤหัสบดี แรม ๕ ค่ำเดือน ยี่ ปี ระกา ตรงกับวันที่ ๑๔ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๒๕ บิดาชื่อ นายปานู�มาฮารานาร์�มาดารชื่อ นางประสท มาฮารานาร์� ภูมิลำเนา (บ้านเกิด) ตำบลปิล็อค อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี อุปสมบท� วันอังคาร ขึ้น ๘ ค่ำเดือน ๘ ปี ระกา ตรงกับวันที่ ๒๗ เดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๓๖ ณ�วัดอ้อมน้อย ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร พระอุปัชฌาย์� พระครูโสภณธรรมสาคร วัดอ้อมน้อย ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร พระกรรมวาจาจารย์� พระมหาสมบูรณ์ ปญฺญาวุโธ�วัดศรีบูรณาวาส (วัดโคก) ( สมณศักดิ์ปัจจุบัน พระเทพสาครมุนี )ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร พระอนุสาวนาจารย์�พระปลัดชลิต�วัดอ้อมน้อย ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร วิทยฐานะ จบ ชั้นประถมศึกษา ปีที่ ๖ โรงเรียนวัดวัดอ้อมน้อย (มิตรครูราษฏร์รังสรรค์)�เลขที่�๑ หมู่ ๔� ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสุมทรสาคร�จบ ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น�โรงเรียนวัดวัดอ้อมน้อย (มิตรครูราษฏร์รังสรรค์)�เลขที่�๑ หมู่ ๔� ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสุมทรสาคร�จบ ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ศูนย์บริหารการศึกษานอกโรงเรียน ตำบลวัดไร่ขิง�อำเภอสามพราน� จังหวัดนครปฐม จบ ปริญญาตรี รัฐศาสตร์บัณฑิต�มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย�จังหวัดนครปฐม จบ ปริญญาโท�รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต�มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม ความรู้พิเศษ ได้ผ่านการอบรมถวายความรู้การฝึกอบรม พระสอนศีลธรรม จัดโดย กรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรม งานปกครอง พ.ศ.๒๕๔๑ เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอ้อมน้อย� สมณศักดิ์ พ.ศ.๒๕๕๕ ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ เป็นพระครูสัญญาบัตร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราฎร์ (ผจร.) ที่ พระครูอนุกิจโสภณ

สังกัดที่วัด

สมณศักดิ์

พระครูอนุกิจโสภณ
ได้รับ พ.ศ. 2555

วุฒิการศึกษาทางธรรม

นักธรรม

นักธรรมเอก

วุฒิทางโลก

วุฒิที่ได้รับ ปริญญาโท
ปีที่จบ พ.ศ. 2557
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย