เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8340 รูป
สามเณร
300 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
33 คน
บุคคลทั่วไปชาย
39 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
53 คน
ทั้งหมด
8854 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
25 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
69 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7191 รูป
ลาสิกขา
35 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดบัลลังก์ (ป่ารัง)

รหัสวัด
020721001003

ชื่อวัด
วัดบัลลังก์ (ป่ารัง)

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
วันที่ 01 เดือน ตุลาคม ปี 2466

วันรับวิสุงคามสีมา
วันที่ 29 เดือน พฤศจิกายน ปี 2537

ที่อยู่
วัดบัลลังก์

เลขที่
๒๓๐

หมู่ที่

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล
หนองหญ้าไซ

เขต / อำเภอ
หนองหญ้าไซ

จังหวัด
สุพรรณบุรี

ไปรษณีย์
72240

เนื้อที่
๑๙๖ ไร่ - งาน - ตารางวา

Line
banlang2222

Facebook
คลิกดู

มือถือ
0644145093

โทรศัพท์
0643572837

คุณสมบัติวัด

เป็นวัดประชารัฐสร้างสุข
เป็นวัดท่องเที่ยว
เป็นศูนย์การเรียนศูนย์การเรียนรู้วัดบัลลังก์
เป็นสวนสมุนไพร
เป็นมูลนิธิมูลนิธิพระครูสุวรรณสุนทร

จำนวนเข้าดู : 2186

ปรับปรุงล่าสุด : 14 มิถุนายน พ.ศ. 2566 08:35:10

ข้อมูลเมื่อ : 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 16:39:43

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

ประวัติและความเป็นมาของวัดบัลลังก์

วัดบัลลังก์ สร้างขึ้น ณ หมู่บ้านป่ารัง ตำบลหนองหญ้าไซ อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อปีกุน พุทธศักราช ๒๔๖๖วัดบัลลังก์ เดิมมีชื่อว่า วัดบัลลังก์ทอง ต่อมาเมื่อทางราชการกำหนดทะเบียนวัดในชนบทขึ้น วับัลลังก์ทองจึงตัดคำว่าทองออกเสียเพราะว่าจะได้กะทัดรัดขึ้น จึงเหลือแต่คำว่า บัลลังก์ เรื่อยมาจนบัดนี้

วัดบัลลังก์ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๗ และได้ทำการผูกพัทธสีมาเมื่อวันที่ ๒๗ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๐เนื้อที่ประมาณ ๑๙๖ ไร่ ภายในวัดยังได้จัดแบ่งพื้นที่เป็นเขตอรัญวาสี (เขตป่าปฏิบัติธรรม กัมมัฎฐาน) เพื่อเป็นที่พักอาศัยและปฏิบัติธรรมแก่พระภิกษุ สามเณร

เหตุแห่งการสร้างวัด

ในป่ารังอันรกทึบแห่งนี้ ได้มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เกิดขึ้น สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ว่านี้คือ แท่นศิลาแลงสี่เหลี่ยม ตั้งอยู่ในจอมปลวกใหญ่โผล่ขึ้นมามุมหนึ่ง ในสมัยนั้นมีสัตว์ป่าชุกชุมมาก มีพรานป่าเข้ามาล่าสัตว์เสมอ พรานคนหนึ่งมาล่าสัตว์ มีกระต่ายหนีขึ้นไปบนจอมปลวก แต่พรานไม่สามารถยิงกระต่ายได้ และสังเกตว่าสัตว์จะมาอาศัยอยู่ที่จอมปลวกนี้มาก แต่ก็ไม่มีใครรู้ว่าเป็นเพราะอะไร จนอยู่มาวันหนึ่งมีชาวบ้านมาพบแท่นซึ่งโผล่จากดินจอมปลวก ซึ่งชาวบ้านได้มาสักการะบูชาและบนบานสานกล่าวได้ดังใจคิด ด้วยเหตุนี้ชาวบ้านจึงคิดชวนกันสร้างวัดกันขึ้น เนื่องจากวัดบัลลังก์ เป็นสถานที่แห้งแล้งและกันดารจึงไม่มีพระมาจำวัดจนถึง พ.ศ. ๒๔๘๔ ชาวบ้านจึงได้นิมนต์ พระพร มุนินาโถ มาเป็นเจ้าอาวาส ได้พัฒนาวัดอยู่ได้ระยะหนี่งก็ลาสิกขา หลังจากนั้นวัดบัลลังก์ ก็ขาดเจ้าอาวาสดังนั้นชาวบ้านจึงได้ปรึกษาหารือและลงมติ นิมนต์ พระอธิการพยุง สุนทโร มาเป็นเจ้าอาวาส
ในสมัยของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพยุง สุนฺทโร หรือ พระครูสุวรรณสุนทร ยิ่งนับได้ว่า วัดบัลลังก์ จัดอยุ๋ในฐานะเป็นวัดที่ได้รับการพัฒนาแล้ว ทั้งทางวัตถุและทางธรรม ทั้งนี้เพราะความสามารถของหลวงพ่อพยุง สุนฺทโร ที่ได้มีความวิริยะอุสาหะ สร้างความเจริญให้แกวัดบัลลังก์ ให้มีความเจริญยิ่งขึ้นจนเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาประชาชน ในประจุบันจะมีบรรดาพุทธศาสนิกชนแวะเวียนเข้ามาเป็นประจำ อีกทั้งสิ่งปลูกสร้างภายใสนวัด เช่น อุโบสถ ศาลาการเปรียญ หอระฆัง หอสวดมนต์ หอประชุม หมู่กุฎิพระสงฆ์ ศาลากลางน้ำ เมรุ และสิ่งก่อสร้างต่างๆ ล้วนได้รับการปลูกสร้างจัดสรรเป็นหมวดหมู่เป็นระเบียบเรียบร้อยเหมาะแก่สถานที่นั้นๆจึงนับได้ว่า วัดบัลลังก์ เป็นวัดในชนบทที่สมบูรณ์ที่สุดวัดหนึ่ง

ประวัติเจ้าอาวาสวัดบัลลังก์
๑. พระพร มุนินาโภ ( ลาสิกขา )
๒. พระอธิการพยุง สุนฺทโร หรือ พระครูสุวรรณสุนทร( มรณภาพ ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ )
๓. พระสุชาติ วรฺมังคโล
๔. พระสิน ปัญญากรโณ
๕. พระครูโสภณสุวรรณรังษี (ลาสิกขา)
๖.พระมหาเสกสรรค์  ปิยคุโณ  
เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน


 

เอกสารเกี่ยวกับวัด 1 : ใบวิงสุงคามสีมา (3.56 mb)

เอกสารเกี่ยวกับวัด 2 : โฉนดที่ดินวัด (221.31 kb)

เอกสารเกี่ยวกับวัด 3 : โฉนดที่ดิน (234.32 kb)

แผนที่ภาพ

แผนที่ Google Map

Google Map Link
กดดู

รายการพระ

พระมหาเสกสรรค์ ปิยคุโณ

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 09-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 11-06-2566

พระปลัดจิรา วราโภ

ข้อมูลเมื่อ : 09-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 10-10-2566

พระประยงค์ สีลสุทฺโธ

ข้อมูลเมื่อ : 27-03-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 14-06-2566

พระครูใบฎีกาขวัญชัย ทินฺนวโร

ข้อมูลเมื่อ : 29-03-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 14-06-2566

พระมหาปัญญาวัฒน์ อนาวิโล

ข้อมูลเมื่อ : 29-03-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 10-10-2566

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

ขอเชิญร่วมสวดมนต์ข้ามปี

ข้อมูลเมื่อ : 23-12-2566

เปิดดู 63 ครั้ง

วันพฤหัสบดีที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๗.๐๐ กิจกรรม “เข้าวัด ทำวัตร พฤหัสบดี” โดยมีพระมหาเสกสรรค์ ปิยคุโณ เจ้าคณะตำบลหนองหญ้าไซ เจ้าอาวาสวัดบัลลังก์ พร้อมด้วยนายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี นางดวงพร คุณากรวงษ์ นายอำเภอหนองหญ้าไซ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และพุทธศาสนิกชน ร่วมสวดมนต์ทำวัตรและเจริญจิตตภาวนา ณ ศาลาการเปรียบ วัดบัลลังก์ ตำบลหนองหญ้าไซ อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี ในการนี้ นางสาวจันทิรา เคหะนาค ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ร่วมปฏิบัติพิธีครั้งนี้

ข้อมูลเมื่อ : 06-07-2566

เปิดดู 51 ครั้ง

ทีฆายุโก โหตุ สังฆราชา พิธีเจริญพระพุทธมนต์ นำโดย พระมหาเสกสรรค์ ปิยะคุโณ เจ้าคณะตำบลหนองหญ้าไซ เจ้าอาวาสวัดบัลลังก์ นางดวงพร คุณากรวงษ์ นายอำเภอหนองหญ้าไซ และหัวหน้าส่วนราชการ อำเภอหนองหญ้าไซ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ ร่วมกับคณะสงฆ์วัดบัลลังก์ เจริญพระพุทธมนต์และถวายภัตตาหารเพลแก่พระภิกษุสงฆ์ ณ ศาลาการเปรียญวัดบัลลังก์ เนื่องในวโรกาสมงคลสมัยคล้ายวันประสูติ ทรงเจริญพระชนมายุ ๘ รอบ ๙๖ พรรษา เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก พระองค์ที่ ๒๐ ๒๖ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๖ ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้ากระหม่อม คณะสงฆ์วัดบัลลังก์

ข้อมูลเมื่อ : 06-07-2566

เปิดดู 109 ครั้ง

เวียนเทียนวันอัฏฐมีบูชา ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๖

ข้อมูลเมื่อ : 11-06-2566

เปิดดู 56 ครั้ง

ร่วมกันสร้างร่วมกันปลูก

ข้อมูลเมื่อ : 10-04-2566

เปิดดู 55 ครั้ง

เทศกาลงานบุญประเพณี

งานบวชเนกขัมมะบ...

วันที่จัดงาน : 18-04-2566

เปิดดู 80 ครั้ง

งานบุญประเพณีตั...

วันที่จัดงาน : 06-03-2566

เปิดดู 48 ครั้ง

งานไหว้ครูประจำ...

วันที่จัดงาน : 02-03-2566

เปิดดู 63 ครั้ง

ปฏิทินปฏิบัติงา...

วันที่จัดงาน : 01-01-2566

เปิดดู 75 ครั้ง

ปูชนียวัตถุสถาน

มหาธาตุเจดีย์วั...

ข้อมูลเมื่อ : 29-12-2565

เปิดดู 143 ครั้ง

สมเด็จพระพุทธปฐ...

ข้อมูลเมื่อ : 08-02-2565

เปิดดู 158 ครั้ง

พระรัตนมณีศรีมง...

ข้อมูลเมื่อ : 08-02-2565

เปิดดู 855 ครั้ง

วิหารหลวงพ่อแท่...

ข้อมูลเมื่อ : 08-02-2565

เปิดดู 2077 ครั้ง

วีดีโอพระพุทธศาสนา

ข้าวหอมมะลิ 105...

ข้อมูลเมื่อ 10-04-2566

เปิดดู 41 ครั้ง

ประวัติหลวงพ่อพ...

ข้อมูลเมื่อ 08-02-2565

เปิดดู 482 ครั้ง

วันมาฆบูชา

ข้อมูลเมื่อ 05-03-2566

เปิดดู 186 ครั้ง

หลวงพ่อพยุง สุน...

ข้อมูลเมื่อ 08-02-2565

เปิดดู 255 ครั้ง

บรรยากาศความร่ม...

ข้อมูลเมื่อ 30-09-2565

เปิดดู 68 ครั้ง

คำสอนพระพุทธเจ้...

ข้อมูลเมื่อ 22-06-2565

เปิดดู 50 ครั้ง

สาระธรรม

คติธรรม คำสอน

ข้อมูลเมื่อ : 17-03-2566

เปิดดู 441 ครั้ง

คติธรรม

ข้อมูลเมื่อ : 21-12-2565

เปิดดู 109 ครั้ง

ธรรมะนำใจ

ข้อมูลเมื่อ : 22-06-2565

เปิดดู 253 ครั้ง

คติธรรม

ข้อมูลเมื่อ : 20-05-2565

เปิดดู 91 ครั้ง

ต้นไม้ธรรม

ข้อมูลเมื่อ : 08-05-2565

เปิดดู 235 ครั้ง

ธรรมจากต้นไม้

ข้อมูลเมื่อ : 24-04-2565

เปิดดู 247 ครั้ง

คติธรรมสอนสอนใจ

ข้อมูลเมื่อ : 29-03-2565

เปิดดู 105 ครั้ง

สื่อมีเดีย

ประวัติหลวงพ่อพ...

ข้อมูลเมื่อ : 10-02-2565

เปิดดู 2485 ครั้ง

โปสเตอร์วัตถุมง...

ข้อมูลเมื่อ : 08-02-2565

เปิดดู 547 ครั้ง

วันอาสาฬหบูชา

ข้อมูลเมื่อ : 12-07-2565

เปิดดู 96 ครั้ง

คำสอนหลวงพ่อจรั...

ข้อมูลเมื่อ : 22-06-2565

เปิดดู 383 ครั้ง

สำนักปฏิบัติธรรม

ทรัพย์สินของวัด

โฉนดที่ดินวัด

ข้อมูลเมื่อ : 22-03-2565

พระแก้วประจำวัน

ข้อมูลเมื่อ : 08-02-2565

ใบวิสุงคามสีมา

ข้อมูลเมื่อ : 08-02-2565

โครงการและกิจกรรมเด่น

การบริหารกิจการคณะสงฆ์

ข้อมูลเมื่อ : 19-04-2567

โครงการปลูกต้นไม้ในวัด

ข้อมูลเมื่อ : 17-11-2565

ทำบุญกับวัด

ยังไม่มีข้อมูลทำบุญกับวัด