เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8345 รูป
สามเณร
300 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
33 คน
บุคคลทั่วไปชาย
39 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
53 คน
ทั้งหมด
8859 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
25 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
69 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7196 รูป
ลาสิกขา
35 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

โครงการและกิจกรรมเด่น

กิจกรรมถวายเทียนพรรษาของวัดประตูสาร ปี ๒๕๖๖

วันที่ 27 กรกฎาคม 2566 กิจกรรมถวายเทียนพรรษาของวัดประตูสาร โดยสำนักงานเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีและโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดประตูสาร เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี ปลูกจิตสำนึกที่ดี และสอดแทรกการเรียนรู้ให้กับนักเรียนถึงความเป็นมาของวัฒนธรรมประเพณีที่ควรสืบสอดต่อไป

ไฟล์แนบเพิ่มเติม

ไฟล์แนบ 1
(277.14 kb)

ไฟล์แนบ 2
(291.63 kb)

ไฟล์แนบ 3
(219.84 kb)

ไฟล์แนบ 4
(208.98 kb)

ไฟล์แนบ 5
(203.96 kb)

โดย : วัดประตูสาร

ที่อยู่ : ต.ท่าพี่เลี้ยง อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี

จำนวนเข้าดู : 17

ปรับปรุงล่าสุด : 8 เมษายน พ.ศ. 2567 20:35:34

ข้อมูลเมื่อ : 8 เมษายน พ.ศ. 2567 20:33:54

 
 
 
 

โครงการและกิจกรรมเด่น 10 อันดับ

เลี้ยงเด็กบนดอย

โดย วัดเจ้าพระยาธรรมาราม

ข้อมูลเมื่อ : 22-05-2567

เปิดดู : 43